sunnuntai 23. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Nokian Renkaat

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä kaikkien tuntema hakkapeliittojen valnistaja Nokian Renkaat (NRE1V). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 18,73% ja nettomarginaali 16,19%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 7,7% ja nettomarginaali 7,31% vuonna 2009.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 1,61€ ja tämän vuoden konsensusennuste (NRE IR) on 2,31 €. Nykyinen osinko on 1,56€ ja ensi vuoden osinkoennuste (NRE IR) on 1,6€. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 71,75%. Osinko vaikuttaa olevan hieman koholla juuri ja juuri ylittäen kriteerini. Suomalaisilta yrityksiltä hyväksyn korkean maksusuhteen, koska se on ollut tapana Suomessa.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin -14,2%, joka tarkoittaa nettokäteistä taseessa. Korkokulut ovat myös hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 331-kertaisesti. Kriteerini täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 26,7 euron hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,99%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 4,37% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 2,74% vuodessa, mutta omien osakkeiden määrä on kasvanut 0,62% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 12,05% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 3,76% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 1,38% inflaation ja omien ostojen mukaisesti. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 6% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 6% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 4%. Oletukset seurailevat liikevaihdon ja tuloksen kehitystä, mutta ottavat huomioon pienoisen maksusuhteen noston. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 29,48€ (DDM10) ja 29,39€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 31,28€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 26,7€, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 30,05€ eli osake on n. 11% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Nokian Renkaat läpäisee kaikki (korkea osingonmaksu suhde on ok, koska kyseessä suomalainen yritys). Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Nokian Renkaiden osakkeita. Ostin niitä krimin kriisin aikana useaan otteeseen ja parhaimmillaan salkussani oli 250kpl Nokian Renkaita. Tällä hetkellä salkussani on 55kpl Nokian Renkaita keskihintalla 19,95€ hankittuna.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

perjantai 21. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Novo Nordisk

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä sokeritautiin keskittynyt tanskalainen lääkejättiläinen Novo Nordisk (NOVO-B). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 52,97% ja nettomarginaali 27,26%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 26,48% ja nettomarginaali 20,37% vuonna 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 15,39 DKK ja tämän vuoden konsensusennuste (markets.ft.com) on 16,11 DKK. Nykyinen osinko on 7,85 DKK ja ensi vuoden osinkoennuste (markets.ft.com) on 8,03 DKK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 51,01%. Osinko vaikuttaa olevan vielä kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 3,4%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 544-kertaisesti. Kriteerini täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 300 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,69%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 10,32% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 16,16% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 2,42% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 24,18% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 10,24% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon (viimeiset 5 vuotta koska kasvu hidastunut) ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 2,42% omien ostojen mukaisesti. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 16,16% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 16,16% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6% ja 5%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa nettoliikevoiton historiallista kasvua ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 339 DKK (DDM10) ja 306 DKK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 360 DKK.

Osakekurssi on tällä hetkellä 300 DKK, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 335,17 DKK eli osake on n. 11% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Novo Nordisk läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Novon osakkeita. Olen ostanut niitä 25.11.2016 35 kpl keskihintaan 225,43 DKK. Harkitsen painon lisäämistä. Yksi asia tulee kuitenkin huomioida, sillä kotipaikkana Tanska on ikävä osinkoverotukseen liittyen. Tanska perii 25%, joten 10% erotus pitää periä Tanskan veroviranomaiselta takaisin.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

torstai 20. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Siili Solutions

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä pikkuruinen IT-palveluyhtiö Siili Solutions (SIILI). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkasteluajankohtana otan vuodet 2011-2017, josta on hyvin tietoa saatavilla. Viimeisen 7 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 30,62% ja nettomarginaali 6,36%. Siili täyttää kriteerin 1, mutta ei täytä nettomarginaaliin liittyvää kriteeriäni, joka johtuu osittain yrityksen toimintamallista. Verrataanpa nettomarginaalia kilpailijoihin, jotka Inderesin raportin mukaan voidaan tunnistaa seuraavasti:

"Siilin kilpailijoita ovat suuret, usein kansainväliset IT-generalistit sekä pienemmät
ohjelmistokehitystalot. Generalisteista
esimerkkeinä voidaan mainita Tieto, CGI (ent.
Logica), HiQ, Cap Gemini ja Accenture.
Pienemmistä ohjelmistokehitystaloista
kilpailijoina voidaan mainita Reaktor, Idean
(CapGemini), Gofore, Futurice ja Solita. Selkeitä yksittäisiä pääkilpailijoita on kuitenkin vaikea osoittaa kentän pirstaleisuuden vuoksi."

Inderesin raportin perusteella Siilin kannattavuus on vertailuryhmän keskimääräisellä tasolla. Lisäksi pienet toimijat Vincint ja Reaktor ovat selvästi Siiliä kannatavampia. Tämän perusteella Siili ei täytä kriteeriäni 2, koska alalta on löydettävissä selvästi laadukkaampia ja paremman kilpailuedun yhtiöitä.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 7 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 0,57€ ja ensi vuoden inderesin ennuste on 0,38€. Nykyinen osinko on 0,39€, jonka ennustetaan (inderes) laskevan ensi vuonna 0,35€ tasolle. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 68,42%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 62,83%, joka on hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 98,2-kertaisesti. Kriteerit 5 ja 6 täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 8,04 euron hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 4,35%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2011-2017 aikana 27,98% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 25,6% vuodessa. Omien osakkeiden määrä on kasvanut keskimäärin 5,56% vuodessa. Osinkoa on nostettu 21,5% vuodessa vuodesta 2011 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 18% vuodessa, joka vastaa konservatiivisesti liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 2%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 21,5% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 18% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 4%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osingonkasvun historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 14,72€ (DDM10) ja 11,52€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 13,72€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 8,04€ joten osake vaikuttaa aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 13,34€ eli osake on n. 40% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Siili läpäisee 6. Yritys ei sovi laadun puolesta DGI-strategiaan. Ensi vuodelle Siili ohjeisti selvästi heikompaa tulosta kuin aiemmin, jonka jälkeen kurssi laski noin 30%. Uskon, että ongelma on väliaikainen ja myyntiajankohta olisi parempi kun kannattavuus on palautunut normaalille tasolle. Toki nykyisellä volatiliteetillä olisi ehkä syytä dumpata Siili laitaan heti strategiaan sopimattomana ja vaihtaa laadukkaampaan. Lisäksi jos sen tekisi tämän vuoden puolella, niin saisi siitä vielä pienet tappiot verotukseen. Vielä on muutama päivä aikaa miettiä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Siilin osakkeita. Olen ostanut niitä viimeksi 27.12.2017 90kpl hintaan 10,8€. Keskihintani 210 kpl positiolleni on 9,05€. Aion luopua Siilistä, mutta harkitsen vielä myyntiajankohtaa.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: Strategic Education

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä yksityisiä yliopistokampuksia pyörittävä ja online koulutusta tarjoava Strategic Education (STRA). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 70,66% ja nettomarginaali 13,55%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 16,68% ja nettomarginaali 3,26% vuosina 2017 ja 2013.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,11 ja tämän vuoden konsensusennuste on $4,57. Nykyinen osinko on $1,0, jota on korotettu ensi vuodelle $1,0 eli uusi osinko on $2,0. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 32,15%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin -74,52%, joka tässä tapauksessa tarkoittaa nettokäteispositiota ja kriteeri 5 täytetään. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 74,7-kertaisesti. Kriteeri 6 täytetään myös.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 114,48 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 1,75%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 3,64% vuodessa. Nettoliikevoitto on laskenut -6,05% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 2,56% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. STRA on aiemmin nostanut osinkoa, mutta jäädytti sen vuonna 2012. Vuosina 2013 - 2016 osinkoa ei maksettu. Osinkoa on siis nostettu 100% vain kerran, mutta odotan, että jatkossa yrityksen käänteen jälkeen, osinkoa nostetaam tulevaisuudessa. Osinkohistoria on siis poikkeuksellisen lyhyt DGI-osakkeeksi, mutta näen potentiaalin kasvuun pitkälle tulevaisuuteen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 3,64% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon kasvun historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%, joka on realistisisemmalla tasolla. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 9,64% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 9,64% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa liikevaihdon historiallista kasvua lisättynä 6%:lla ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $64,59 (DDM10) ja $60,28 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $65,31.

Osakekurssi on tällä hetkellä $114,48, joten osake vaikuttaa selvästi yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $63,39 eli osake on n. 80% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä STRA läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

Strategic Education on entisen Strayer Educationin ja Capella Universityn yhteenliittymä. Tämä saatiin loppuun vuoden 2018 aikana ja ensi vuodelle liikevaihto ja tulos näyttää melko paljon suuremmalta kuin vuoden 2017 luvut. Yksityinen koulutusala koki kovia 2012-2016 vuosina, mutta näyttää vihdoin siltä, että opiskelijamäärät on lähtenyt kasvuun. Strayer selvisi kriisin vuosista kunnialla myös regulaatioon liittyen. Yrityskulttuuri on hyvä ja toimintavat opiskelijoiden kannalta olivat regulaattorin kannalta hyväksyttäviä. Käänteen aikana koulutusten hintoja laskettiin ja pyrittiin siihen, että opiskelijat myös hoitaisivat opintonsa loppuun mm. jatkokurssien hintoja laskemalla. Tämä johti liikevaihdon ja tuloksen laskuun per opiskelija, mutta pitäisi pitkällä aikavälillä kantaa hedelmää suurempien ospikelijamäärien kautta.

Pidän yritystä tietyllä tavalla tarkemmassa seurannassa lyhyestä osinkohistoriasta johtuen. Olen kuitenkin luottavainen osingon kasvuun jatkossa yrityksen erittäin vahvan taseen ja kasvavien opiskelijamäärien ansiosta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Strategic Educationin osakkeita. Keskihintani on $47,62. Näillä hinnoilla en harkitse painon lisäämistä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

keskiviikko 19. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Gilead Science

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä hepatiitti C:n parantaja Gilead Science (GILD). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 50,77% ja nettomarginaali 38,47%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 26,03% ja nettomarginaali 26,71% vuosina 2013 ja 2012.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $7,69 ja tämän vuoden konsensusennuste on $6,93. Nykyinen osinko on $2,28, jota on korotettu ensi vuodelle $0,24 eli uusi osinko on $2,52. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 29,65%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 126,6%, joka on hieman koholla ja yli kriteerini. Korkokulut ovat kuitenkin hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 12,4-kertaisesti. Kriteeriä 5 ei siis aivan täytetä. Tällä hetkellä taseessa näkyy vieläkin Kite Pharmaceuticalsin oston aiheuttama velka, jonka uskon vähenevän. Odotan, että kriteeri 5 tullaan täyttämään lähivuosina. Jätetään Gilead seuraantaan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 66,6 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 3,78%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 19,96% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 20,4% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 3,72% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 9,9% vuodessa vuodesta 2014 lähtien. Osinkohistoria on poikkeuksellisen lyhyt DGI-osakkeeksi, mutta näen potentiaalin kasvuun pitkälle tulevaisuuteen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 3,72% vuodessa, joka vastaa omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 2,31%, joka perustuu tarkempaan analyysiin tuotteiden myynnin kehityksestä. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 9,9% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 9,9% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $82,97 (DDM10) ja $76,75 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $102,22.

Osakekurssi on tällä hetkellä $66,6 joten osake vaikuttaa aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $87,31 eli osake on n. 24% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Gilead läpäisee 6. Lisäksi velkaisuuteen liittyvä kriteeri 5 jätetään seurantaan. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Gileadin osakkeita. Keskihintani on $73,59. Näillä hinnoilla en harkitse painon merkittävää lisäämistä. Hajautan mielummin muihin lääketeollisuuden yrityksiin. Ainut asia, joka pitää ennen position kasvattamista huomioida on kriteerin 5 täyttyminen.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: Tractor Supply

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä jenkkilässä lemmikkikauppaa ja maaseuduilla retailbisnestä harjoittava Tractor Supply (TSCO). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 23,57% ja nettomarginaali 5,31%. Tractor Supply ei täytä nettomarginaaliin liittyvää kriteeriäni, joka johtuu yrityksen toimialasta, jolle tunnusomaista on suuret volyymit ja partaterän ohuet marginaalit. Verrataanpa nettomarginaalia kilpailijoihin (Petsmart, Home Depot ja Lowe). Viimeisen 5 vuoden aikana kilpailijoiden nettomarginaali on keskimäärin ollut 6,19%, joka on hieman Tractor Supplyn viimeisen 5 vuoden marginaalia 6,39% huonompi. Lisäksi Tractor Supplyn ROE (28,3% vs 25,2%) on kilpailijoita parempi vaikka Tractor Supplyn tase on merkittävästi vähävelkaisempi (Debt-to-equity 28% vs 780%). Erot eivät ole suuria, mutta tästä voidaan mielestäni silti päätellä, että Tractor Supplyllä on jonkinlaista kilpailuetua ja Tractor Supply on alansa paras toimija. Tractor Supply täyttää siis kriteerini 1 ja 2.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 15,37% ja nettomarginaali 3,56% vuosina 2009 ja 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,3 ja ensi vuoden konsensusennuste on $4,28. Nykyinen osinko on $1,05 jota on korotettu ensi vuodelle $0,19 eli uusi osinko on $1,24. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 31,82%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 28,27%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 49,5-kertaisesti. Kriteerit 5 ja 6 täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 86,18 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 1,44%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 10,38% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 15,95% vuodessa. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 2,21% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 33,3% vuodessa vuodesta 2010 lähtien (ennen sitä osinkoa ei maksettu vaan kaikki liikenevä meni kasvun rahoittamiseen).

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 12,59% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 12,59% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 12,59% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 8%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $92,94 (DDM10) ja $80,37 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $106,53.

Osakekurssi on tällä hetkellä $86,18, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $93,28 eli osake on n. 8% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Tractor Supply läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Tractor Supplyn osakkeita. Olen ostanut niitä 19.7.2017 35kpl keskihintaan $52,39. Harkitsen painon lisäämistä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

tiistai 18. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Walmart

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä maailman suurin retaileri Walmart (WMT). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 19,9% ja nettomarginaali 3,29%. Walmart ei täytä nettomarginaaliin liittyvää kriteeriäni, joka johtuu yrityksen toimialasta, jolle tunnusomaista on suuret volyymit ja partaterän ohuet marginaalit. Verrataanpa nettomarginaalia kilpailijoihin (Target, Amazon, Costco). Viimeisen 5 vuoden aikana kilpailijoiden nettomarginaali on keskimäärin ollut 1,82%, joka on selvästi Walmartin marginaalia huonompi. Tästä voidaan päätellä, että Walmartilla on jonkinlaista kilpailuetua ja Walmart on alansa paras (tai ainakin suurin) toimija. Walmart täyttää siis kriteerini 1 ja 2.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 13,51% ja nettomarginaali 2,1% (fiskaali)vuonna 2018.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2018 EPS oli $3,28 ja ensi vuoden konsensusennuste on $4,84. Nykyinen osinko on $2,08 jota on korotettu ensi vuodelle $0,04 eli uusi osinko on $2,12. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2018 luvuilla on 63,41%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 38,58%, joka on hyvä arvo. Korkokulut ovat kuitenkin hieman koholla suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 9,4-kertaisesti. Kriteeri 5 täytetään, mutta kriteerin 6 osalta jätetään Walmart seurantaan. Ensi vuoden EBIT-tulos pitäisi olla selvästi korkeampi, joten uskon, että WMT täyttää kriteerini (interest coverage >10).

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 90,67 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,34%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2018 aikana 3,44% vuodessa. Nettoliikevoitto on laskenut 0,65% vuodessa. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 2,91% vuodessa vuosien 2007-2018 aikana. Osinkoa on nostettu 8,12% vuodessa tarkasteluajanjaksolla.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 6,36% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 8,12% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 8,12% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $77,57 (DDM10) ja $77,9 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $81,7.

Osakekurssi on tällä hetkellä $90,67, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $79,06 eli osake on n. 15% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Walmart läpäisee 6. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan, mutta kariteerin 6 osalta jätetään Walmart seurantaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Walmartin osakkeita. Olen ostanut niitä 05.02.2013 16kpl keskihintaan $70. Näillä hinnoilla en harkitse painon lisäämistä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: Visa

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä maksuteknologia jättiläinen Visa (V). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 14,56% ja nettomarginaali 35,09%. ROE ei aivan täytä kriteeriäni ja tästä johtuen tein vertailun kilpailijoihin (American Express, Mastercard ja Discover Financials). Kilpailijoiden ROE on keskimäärin ollut n. 30% eli parempi kuin Visalla. Kilpailijat ovat kuitenkin selvästi velkaisempia, sillä velan suhde omaan pääomaan on kilpailijoilla 208% verrattuna Visan 21% arvoon. Visan ROE olisi siis huomattavan korkea, jos se operoisi velkaisemmalla taseella. Lisäksi Visan nettomarginaali on alan paras. Tästä johtuen Visa täyttää laatukriteerini 5 ja 6.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 3,8% ja nettomarginaali 12,84% vuonna 2008.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $2,8 ja tämän vuoden konsensusennuste on $4,59 Nykyinen osinko on $0,825 jota on korotettu ensi vuodelle $0,175 eli uusi osinko on $1,0. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 29,46%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 20,59%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat hyvin hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 21,6-kertaisesti. Kriteerit 5 ja 6 täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 131,7 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 0,76%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan matallalla tasolla ja kriteeriä ei täytetä. Jotta osinkotuotto olisi kriteerin minimi (>1%), niin osakkeen hinnan pitäisi olla 100 dollaria tai osinkoa pitäisi korottaa reippaasti (n. 30%).

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2008-2017 aikana 12,69% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 26,56% vuodessa. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin, mutta jostain syystä tästä on hyvin ristiriitaista tietoa liikenteessä ja sain laskettua, että osakemäärä on kokenut keskimäärin 0,11% dilutaation vuodessa vuosien 2008-2017 aikana. Tämä voi johtua Visan useista osakesarjoista, joista osa on käsittääkseni yrityksen hallussa. Tämä pitää vielä tarkistaa. Osinkoa on nostettu 25,8% vuodessa vuodesta 2009 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 12,58% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja dilutaation historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 25,8% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 25,8% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 8% ja 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $108,98(DDM10) ja $110,18 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $136,74.

Osakekurssi on tällä hetkellä $131,4, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $118,61 eli osake on n. 11% yliarvostettu. Jos otetaan huomioon osinkotuotto kriteeri, niin arvo olisi 100 dollaria.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Visa läpäisee 6. Osinkotuottokriteeri ei täyty, mutta se kertoo vain osakkeen korkeasta hinnoittelusta, joka pitää ottaa huomioon ostohintaa määritettäessä. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Visan osakkeita. Olen ostanut niitä 13.12.2016 15 kpl keskihintaan $79,9. Näillä hinnoilla en harkitse painon lisäämistä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

maanantai 17. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: IBM

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä IT-alalla operoiva käänneyhtiö International Business Machine (IBM). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 73,42% ja nettomarginaali 14,25%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 36,59% ja nettomarginaali 10,55% vuonna 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $11,98 ja tämän vuoden konsensusennuste on $13,8. Vuoden 2017 osinko on $6, jota on korotettu ensi vuodelle $0,28 eli uusi osinko on $6,28. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 50,08%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 225%, joka on selvästi koholla. Jos kuitenkin huomioidaan taseen rahastoidut omat osakkeet, niin arvo on selvästi alle 100%. Lisäksi tulee huomioida IBM:n rahoitusyksikkö, joka operoi pankin tyyppisellä taseella. Korkokulut ovat kuitenkin hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 10,4-kertaisesti. Kriteerit 5 ja 6 siis täytetään, mutta se tulee muuttumaan. IBM ilmoitti vähän aikaa sitten tehneensä tarjouksen Redhatista (RHT).  Hinta on suolainen 34 miljardia. Jätetään IBM seuraantaan näiden kriteerien osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 118 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,3%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on laskenut vuosien 2007-2017 aikana 2,2% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 0,77% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 4% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 14,14% vuodessa vuodesta 2007 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 1,8% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 0%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 14,14% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 14,14% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 1,8%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia.  Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $156,05 (DDM10) ja $120,15 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $162,28.

Osakekurssi on tällä hetkellä $118 joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $146,16 eli osake on n. 19% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä IBM läpäisee kaikki. Lisäksi velkaisuuteen liittyvät kriteerit jätetään seurantaan. Yritys sopii toistaiseksi laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan 20kpl IBM:n osakkeita. Keskihintani on $139,9. En harkitse position kasvattamista vaan jään seuraamaan IBM:n hidasta käännettä ja Redhatin oston vaikutusta liiketoimintaan.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: Medtronic

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä lääkealan jättiläinen Medtronic (MDT). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 15,54% ja nettomarginaali 17,58%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 5,03% ja nettomarginaali 12,27% vuonna 2015 ja 2016. Tämä liittyy Coviedin ostoon, jonka jälkeen liikevaihto lähes tuplaantui, mutta ostoon liittyvät kulut ja poistot ovat alentaneet laskennallista nettotulosta.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,66 ja tämän vuoden konsensusennuste on $5,12. Nykyinen osinko on $1,84, jota on korotettu ensi vuodelle $0,16 eli uusi osinko on $2,0. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 50,27%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 46,7%, joka on hyvä arvo. Korkokulut ovat hieman koholla suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 8,9-kertaisesti. Kriteeriä 6 ei siis aivan täytetä. Tällä hetkellä taseessa näkyy vieläkin Covidien oston aiheuttama velkakuorma, jota vähennetään vuosittain. Lisäksi tulos kasvaa, jolloin odotan, että kriteeri 6 tullaan täyttämään lähivuosina. Jätetään Medtroni seuraantaan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 93,7 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,13%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 8,43% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 5,43% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin, mutta Covidien osto on aiheuttanut keskimäärin 1,42% dilutaation vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 13,9% vuodessa vuodesta 2007 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 5,43% vuodessa, joka vastaa nettotuloksen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 2%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 13,9% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 13,9% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu on nettotuloksen kasvun tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $88,84 (DDM10) ja $71,47 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $82,33.

Osakekurssi on tällä hetkellä $93,7 joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $80,88 eli osake on n. 16% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Medtronic läpäisee 6. Lisäksi velkaisuuteen liittyvä kriteeri 6 jätetään seurantaan. Uskon, että Medtronic tulee täyttämään kriteerin läpivuosina. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Medtronicin osakkeita. Olen ostanut niitä 3.7.2013 12 kpl keskihintaan $51,84. Näillä hinnoilla en harkitse painon lisäämistä. Koska Medtronic positio on suhteellisen pieni, vain noin 2 % salkustani, niin ostan mielellään lisää jos hinta laskee alle arvon. Ainot asiat, jotka pitää ennen position kasvattamista huomioida on kriteerin 6 täyttyminen ja yhtiön kotipaikka Irlanti. Kotipaikan takia Nordnet perii 20% ennakkopidätyksen osingoista, jolloin ylimääräinen 5% pitää periä takaisin Irlannin veroviranomaiselta.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

torstai 13. joulukuuta 2018

Yhteenveto salkussani olevien yritysten DGI-analyysituloksista

Tekemieni analyysien perusteella olen huomannut, että salkussani olevat yhtiöt jakautuvat käytännössä kolmeen osaan. Yksi osa täyttää hiomani sijoitusstrategian kaikki kriteerit. Yksi osa täyttää lähes kaikki pois lukien velkaisuuteen liittyvän kriteerini. Yksi osa ei täytä kriteereitäni. Tässä muistiin itselleni, miten näen asian nyt ja mihin toimenpiteisiin minun tulisi ryhtyä.

Ryhmälle 1 minun ei tarvitse tehdä mitään. Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat yritykset:
Aflac
Strategic Education
Fastenal
Skyworks Solutions
Texas Instruments
Visa
Tractor Supply
Walt Disney
Illinois Tool Works
Nokian Renkaat
Kone
Betsson
Pandora
Novo Nordisk

Tämä ryhmä täyttää siis kaikki kriteerini ja ryhmä muodostaa 64% salkustani.

Ryhmän 2 velkaisuuden ja maksukyvyn kehitystä pitää seurata. Tähän ryhmään kuuluu seuraavat yritykset:
IBM (Redhatin osto tiputtaa IBM:n ryhmään 2)
Walmart
Medtronic
Gilead Science
Fortum

Tällä ryhmällä velan suhde omaan pääomaan on yli 100% ja/tai EBIT-tuloksen suhde korkokukuihin on alle 10. Arvot ovat kuitenkin kohtuu hyviä ja voivat vuodessa kahdessa muuttua siten, että kriteerini täyttyvät. Ryhmä muodostaa 18% salkustani.

Ryhmän 3 yritykset eivät tulisi kuulua salkkuuni, niiden heikon kilpailukyvyn takia, joten tämän ryhmän yrityksistä aion luopua. Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat 2 yritystä:
Tikkurila
Siili

Sekä Siilin että Tikkurilan kohdalla nettomarginaali on alle 10%, minkä lisäksi nettomarginaali on huonompia kuin kilpailijoilla. Ryhmä muodostaa 5% salkustani.

Loput 13% salkustani on käteistä tällä hetkellä.

Kriteerien täyttymisen kanssa olen ollut hyvin tarkka pl. osingonmaksusuhteen osalta. Osingonmaksun ja osingonkasvun kestävyyden varmistamiseksi vaadin, että osinko on korkeintaan 70% osakekohtaisesta tuloksesta. Tämä ei tällä hetkellä täyty seuraavilla yrityksillä, jotka kuuluvat ryhmiin 1 tai 2:
Fortum
Nokian Renkaat
Kone

Suomalaisten yritysten osalta hyväksyn korkean osingonmaksusuhteen, koska se on ollut tapana. Lisäksi en odota suomalaisilta sijoituksiltani jokavuotista osingon korotusta. Pääasia on, että osinko keskimäärin kasvaa pitkällä aikavälillä.

En ole kaikista vielä kirjoittanut tai julkaissut analyysiä, mutta olen tehnyt ne valmiiksi käymällä kaikki luvut läpi excel taulukkoihini. Niitä tippuu tässä talven aikana blogiin, kunhan ehdin ne kirjoittaa puhtaaksi. Lisäksi kokoan tänne listan kaikista tekemistäni analyyseistä.

Alla vielä ryhmien yhteenvedot kriteereihin kuuluvien tunnuslukujen osalta. Tässä termien selitykset: NpM = nettomarginaali, ROE = oman pääoman tuotto, DtE = velan suhde omaan pääomaan, IC = EBIT-tuloksen suhde korkokuluihin, D2017 = vuoden 2017 osinko per osake, Yield = efektiivinen osinkotuotto 12.12.2018 päätöskurssilla, EPS2017 = vuoden 2017 osakekohtainen tulos, P/E = osakkeen hinnan suhde osakekohtaiseen tulokseen ja POR = osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen.

Ryhmä 1
NimiNpMROEDtEICD2017YieldEPS17P/EPOR
Aflac10.9%16.9%21.5%17.71.042.4%3.2613.231.9%
Strategic Education13,6%70,7%-74,5%74,710.8%3.1140.032.2%
Fastenal12.4%24.4%20.1%971.282.3%2.0127.263.7%
Skyworks Solutions17.5%15.6%-39,4%n/a1.281.8%5.4812.623.4%
Texas Instruments19.6%25.2%35.0%782.482.6%3.6126.568.7%
Visa35.1%14.6%20.6%210.8250.6%2.849.229.5%
Tractor Supply5.3%23.6%28.3%49.51.051.1%3.327.831.8%
Walt Disney13.7%15.3%61.2%1001.681.5%5.7319.629.3%
Illinois Tool Works13.7%28.5%196.0%13.63.122.4%4.927.063.7%
Nokian Renkaat16.2%18.7%-14.2%3311.565.7%1.6117.096.9%
Kone10.2%35.1%-58.1%3681.653.9%1.8922.687.3%
Betsson24.1%31.7%27.1%232.843.8%5.6813.250.0%
Pandora25.0%52.1%90.0%174186.1%51.785.734.8%
Novo Nordisk27.3%53.0%3.4%5447.852.6%15.3919.651.0%
Keskiarvo17.8%27.3%35.9%151.42.7%23.049.6%
Ryhmä 2
NimiNpMROEDtEICD2017YieldEPS17P/EPOR
IBM14.3%73.4%225%10.465.0%11.9810.150.1%
Walmart3.3%19.9%38.6%9.42.082.2%3.2828.463.4%
Medtronic17.6%15.5%46.7%8.91.841.9%3.6626.250.3%
Gilead Science38.5%50.8%127%12.92.283.3%7.698.929.6%
Fortum21.8%12.0%7.4%7.11.15.7%0.9819.6112.2%
Keskiarvo19.1%34.3%88.8%9.743.6%18.661.1%
Ryhmä 3
NimiNpMROEDtEICD2017YieldEPS17P/EPOR
Tikkurila6.2%19.4%106%6.70.86.3%0.2452.8333.3%
Siili Solutions6.4%30.6%62.8%980.394.7%0.5714.668.4%
Keskiarvo6.3%25.0%84.5%52.355.5%33.7200.9%