perjantai 28. kesäkuuta 2013

Uusi yhtiö salkkuuni

Viimeisimmissä toimissani olen pyrkinyt noudattamaan strategiastani tekemääni luonnosta. Tarkoituksena oli myydä Durect ennen FDA:n päätöstä, kuten aiemmassa merkinnässä kirjoitin ja näin vähentää spekulatiivisten omistusten määrää. En kuitenkaan ehtinyt tähän ja hyvä niin, sillä minun tuurikseni päätös oli positiivinen ja kurssi lähti nousuun. Sain myytyä positioni hieman yli dollarin keskihinnalla. Tappiota tästä tuli, sillä Remoxyn negatiivinen päätös oli merkittävin ajatellessa yhtiön lähiajan kassavirtoja.

Myynnin jälkeen salkun käteispaino nousi n. 10 prosenttiin. Olin vivuttanut salkkuani alkukeväästä hieman alle 5 % panoksella. Maksoin tämän pois myynnin jälkeen ja velkavipu on nyt 0 % salkun painosta. Käteispaino tippuu siis noin 5 %:iin, jolle olisi tarkoitus löytää uusi koti kesän aikana. Salkkuni koostumuksen kehitystä muutosten yhteydessä voi seurata "Salkku" välilehdeltä. Päivittelen sitä aika ajoin myös vaikka positioihin ei tapahtuisi muutoksia.

Uusi yhtiö, josta tämä teksti kertoo on Yhdysvaltoihin listattu osinkoaristokraatti Medtronic (NYSE:MDT). En kerro niinkään yhtiön alasta tai bisnes ideasta, mutta lähinnä pohdin tässä tekstissä sijoituksen tuottomahdollisuuksia. Tarkoituksenani olisi ostaa Medtronicia kesän aikana, osittain ennen heinäkuun loppua. Tämä siitä syystä, että arvopaperitilini on Nordnetissa, jolla on tarjous koskien kaupankäyntikuluja kourallisesta lääkealan yhtiöitä ja yksi niistä on Medtronic.

Tarkastellaan ensin tämän hetkisiä arvostuslukuja (P noin 52 USD).

P/BV=2,826
P/E=15,38
P/FCF=8,4 %
ROE (5v ka.) = 20,11 %

Äkkiseltään katsottuna sijoittajan saama tuotto on melko vaatimaton n. 7,1 %. Taakse hautautuu kuitenkin kannattava kasvu ja syklin yli voitollinen liiketoiminta. Yhtiö investoi kasvuun noin puolet kassavirrastaan ja loput se jakaa osinkoina sekä ostaa takaisin osakkeitaan. Tarkastellaanpa seuraavaksi yrityksen kasvua.

Viimeisen viiden vuoden aikana 2008-2012 nettotulos on kasvanut keskimäärin n. 15,8 % vuosivauhdilla. Tämä voi olla kyllä harhaa, koska kahtena vuotena näistä tulos on itseasiassa supistunut. Osakkeen omistajien pääoma (shareholder's equity) on kasvanut samalla ajalle keskimäärin n. 9,4 % vuosivauhdilla.

Nykyisellä arvostuksella sijoittajan tuotoksi saadaan 7,1 %, mutta kun arvioidaan tulevaa tuottoa sijoitushorisontin yli, niin luvut muuttuvat radikaalisti. Alla esitän laskelman, jossa oletan, että ROE kasvaa keskimäärin 0,5 % vuodessa (ei %-yksikköä). Taulukkoon on laskettu osakekohtaisen pääoman kehitys yllä olevan 9,4 % kasvun mukaan ja nettotuloksen kehitys yllä esitetyn 15,8 % mukaan. Tällöin nyt ostamani osakkeen P/BV laskee ja tuotto nousee. Samoin forward P/E luku pienenee merkittävästi osakekohtaisen tuloksen (nettotuloksen) noustessa. Sijoittajan saama vuotuinen tuotto nousee merkittävästi. Tässä ei ole laskettu diskonttausta, mikä käsittääkseni vaikuttaisi asiaan melko paljon. Mutta koska nettotuloksen kasvu on merkittävästi suurempaa kuin korkotaso, niin jätetään diskonttauksen huomioiminen myöhempään tarkasteluun.

Taulukossa on siis laskettu seuraavan 25 vuoden yli tunnuslukujen ja tuoton kehittyminen. Ostaessani nyt osaketta saan vuotuista tuotto vain noin 6 - 7 % laskutavasta riippuen. Mutta kun tarkastellaan kasvun vaikutusta sijoittajan saamaan tuottoon niin vuotuinen tuotto nousee esim E/P luvulla tarkasteltaessa 255 %:iin. Oletetaan konservatiivisesti, että vuoteen 2020 asti tuotot ovat laskelman mukaiset ja vuosilta 2021-2030 tuotot ovat 75 % lasketuista sekä lisäksi tuotot vuosilta 2031-2038 ovat vain 50 % lasketuista tuotoista. Tällöin keskimääräinen tuotto koko 25 vuoden tarkasteluajan yli on 18 - 41 % p.a. laskentatavasta riippuen (ROE/(P/BV) tai E/P).

Jos uskon tuloksen ja osinkojen kasvuun, niin tulevaisuuden tuotot tulevat olemaan merkittävästi paremmat kuin tämän hetkisillä arvostuskertoimilla saa. Täytyy myöntää, että laskelmani ovat vain nopeasti tehty arvio, mutta osoittavat kuitenkin hyvin nettotuloksen kasvun vaikutuksen.

Vielä kun osakekurssi laskee 5-10 % heinäkuussa, niin tiedän mihin rahani laitan.

EDIT:

Tässä vielä vertauilu toiseen osinkoaristokraattiin, jonka P/E on alle 20 ja joka löytyy seurantalistaltani eli 3M (NYSE:MMM).

Arvostus:

P/BV=4,174
P/E=17,27
P/FCF=5,1%
ROE(5v ka.)=27,93%

Tämän perusteella nykyinen tuotto on 6,7 %. 3M on nostanut nettotulostaan viime vuosina 12,2 % vuosivauhdilla keskimäärin ja samalla oma pääoma on kasvanut noin 11,7 % vuosivauhdilla keskimäärin. (Tarkasteluaika 2009 - 2012) Tällöin samalla tavalla laskemalla koko 25 vuoden tarkasteluajan yli keskimääräiseksi tuotoksi tulee 21-25 % p.a. laskentatavasta riippuen.

Tämän perusteella lukuihin pitäisi pureutua paremmin pidemmältä aikaväliltä, jotta toteutunut keskimääräinen kasvu pystyttäisiin määrittämään tarkemmin. Joka tapauksessa 3M vaikuttaa myös mielenkiintoiselta sijoitukselta tällä hetkellä. Nyt ajattelen kuitenkin jääväni odottamaan mahdollista arvostuksen laskemista MMM:n osalta ja mahdollisesti vapautuvia lisäpääomia, joista puhuin aiemmin.

Tajusin samalla vertailua tehdessäni, että diskonttauksella ei ole mitään merkitystä, jos aion käyttää tätä menetelmää yhtiöiden vertailuun.

torstai 20. kesäkuuta 2013

Yhtiön laadun arviointi

Yritän muodostaa pikkuhiljaa sijoitusstrategian, jonka tulen ottamaan käyttöön täysimääräisesti viimeistään ensi vuonna. Tällä hetkellä olen listannut ne strategian säännöt, jotka perustuvat yrityksen pitkän aikavälin tunnuslukuihin:
 1. Ostohinta: ROE(+10y avg)/(P/BV(current)) > 12 %
 2. Ostohinta: kohdassa 1 laskettuun hintaan 5 % turvamarginaali
 3. Osinko: Vähintään 10 vuoden osingonmaksuhistoria
 4. Kannattavuus: ROE > 10 %
 5. Velkaisuus: ROE ei poikkea merkittävästi ROI:sta
 6. Tase: Ei merkittävästi liikearvoa
Ja poikkeukset vahvistavat säännöt:
 • Säännöt eivät koske osinkoaristokraatteja
 • Osinkoaristokraattien vaatimukset: P/E<20
 • Voin sijoittaa velalla poikkeustilanteissa (vipu max. 25 % salkun markkina-arvosta)
 • Sijoitan vain osakkeisiin ja optioihin
Poikkeuksien osalta osinkoaristokraatteja koskevia rajoituksia/määräyksiä pitäisi lisätä ja tarkentaa, mutta ennen kaikkea sääntölistan jatkoksi pitäisi saada useampi uusi kohta, jotka liittyvät erityisesti yhtiön laatuun.

Yhtiön laatuun vaikuttaa monia asioita ja laatua voi lähestyä monista eri suunnista. Ensinnäkin yrityksen markkina-asema pitää olla vahva ja ydintoiminnalla pitää olla vallihautaa. Toisin sanoen kilpailevien yritysten alalle tulo on vaikeaa ja markkina-asema on yrityksen omalla toiminta-alueellaan vahva. Molemmat näistä lisäävät yrityksen hinnoitteluvoimaa ja katteita.

Toiseksi yhtiön johto pitää olla sitoutunut ja johdon toiminnan tulee tukea osakkeenomistajien intressejä. Myös yhtiön omistajarakenne vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin ja johdon toimiin. Yhtiötä pitäisi hallita siten, että johto on sitoutunut omistaja-arvon kasvuun. Toisin sanoen yhtiön johdon tulisi omistaa yhtiön osakkeita ja/tai optioita ja omistuksen määrä tulisi olla merkittävä suhteessa johdon kokonaisvarallisuuteen. Yrityksen johdon pitää olla myös luotettava ja johdon antamat tulevaisuuden ennustukset pitää osua hyvällä tarkkuudella toteutuvaan. Lisäksi johdon asettamat taloudelliset tavoitteet tulee olla realistiset, mutta haasteellisemmasta päästä.

Yrityksen laatuun vaikuttaa myös myytävien tuotteiden tai palveluiden kysynnän kehittyminen. Yrityksen tuotteiden ja/tai palveluiden kysynnän tulee säilyä ja/tai kasvaa ikuisuuteen ja kysynnän ei tulisi riippua suhdannesyklistä. Tällöin tuloksentekokykyä ja kasvua riittää pitkälle tulevaisuuteen osakkeenomistajan sijoitushorisontin yli. Tämä takaa omistajalle hyvät yöunet ja tasaisen tuoton.

Yrityksen tasetta tutkimalla voidaan myös erotella jyvät akanoista. Heikommassa markkinatilanteessa tai merkittävien laajenemisinvestointien alla laadukkaan yrityksen taseen tulee kestää. Toisin sanoen yrityksen pitää olla melko omavarainen ja rahoitusjärjestelyt hoidettu konservatiiviesti. Lisäksi velkavipua tulee käyttää kohtuudella, minkä olenkin huomioinut jo listan kohdassa 5.

Vetosin jo yhtiön kilpailuetuun aiemmissa kohdissa ainakin markkina-aseman ja vallihaudan osalta, mutta siihen on syytä tutustua tarkemmin. Yrityksen kilpailuetua voi tutkia vertaamalla kohdeyritystä saman toimialan sisällä muihin yrityksiin. Kilpailuedun hallitsevalla yrityksellä kustannukset ovat pienemmät kuin muilla. Yrityksen liikevoittomarginaali on parempi kuin muilla. Yhtiöllä on jotain erityisen arvokasta tarjottavaa asiakkaalle, mitä muilla ei ole. Yhtiön tuotteita ei ole helppo kopioida eikä korvata muilla tuotteilla. Yhtiön tuotteilla on vahva brändi.

Tästä päästäänkin seuraavaan yhtiön laatuun vaikuttavaan tekijään, nimittäin brändiin. Vahvalla brändillä on erityisesti merkitystä, jos kuluttajien tai asiakkaiden hankintapäätös perustuu kokonaan tai osittain tavaramerkkiin. Tällöin yhtiölllä voi olla mahdollista myydä tuotteitaan muita saman alan firmoja kalliimmalla ja paremmilla katteilla. Vahvan brändin jälleenrakentaminen voi maksaa todella paljon, se voi olla jopa mahdotonta.

Näistä saadaankiin yhteenvetona hyviä uusia strategiasääntöjä, jotka ottavat erityisesti huomioon yrityksen laadun. Tulen hiomaan listaani vielä useaan otteeseen, mutta tässä ainakin alustavat ajatukset uusista säännöistäni (kohdat 7-11):
 1. Ostohinta: ROE(+10y avg)/(P/BV(current)) > 12 %
 2. Ostohinta: kohdassa 1 laskettuun hintaan 5 % turvamarginaali
 3. Osinko: Vähintään 10 vuoden osingonmaksuhistoria
 4. Kannattavuus: ROE > 10 %
 5. Velkaisuus: ROE ei poikkea merkittävästi ROI:sta
 6. Tase: Ei merkittävästi liikearvoa
 7. Kilpailuetu: vähintään neljä kilpailuedun kriteeriä(kts. alle) tulee toteutua
 8. Johto: sitoutunut omistaja-arvon kasvuun, merkittävä omistus vs. kokonaisvarallisuus
 9. Johto: sisäpiiri ei viimeaikoina myynyt omistusta yrityksestä
 10. Johto: luotettavat ennusteet, realistiset tavoitteet, onnistuminen yrityskaupoissa
 11. Kysyntä: säilyy tai kasvaa sijoitushorisontin (20 vuotta) yli
 • Säännöt eivät koske osinkoaristokraatteja
 • Osinkoaristokraattien vaatimukset: P/E<20
 • Kilpailuedun kriteerit: vahva markkina-asema, vallihauta, pienemmät kustannukset, parempi liikevoittomarginaali, erityistä asiakkaalle, tuotteita ei voi jäljitellä eikä korvata, vahva brändi
 • Voin sijoittaa velalla poikkeustilanteissa (vipu max. 25 % salkun markkina-arvosta)
 • Sijoitan vain osakkeisiin ja optioihin
Lähteet:

J. Oksaharju, Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen, 1. painos, 2012.

perjantai 14. kesäkuuta 2013

Screenamalla löydetyt yritykset

Käytän erilaisia screenereitä, joita netissä on tarjolla ilmaiseksi. Tällä kertaa asetin melko paljon ehtoja ja listaus antoi 12 yhtiötä jenkeistä. Asettamani ehdot olivat seuraavat:

Markkina-arvo: 500 miljoonaa - 100 miljardia
P/E-luku: 8 - 20
P/BV-luku: 0 - 4
P/S-luku: 0 - 0.5
Osinkotuotto: 0 - 4 %
ROE (5 vuoden ka.) > 12 %
Liikevaihdon kasvu (10 vuoden ka.) > 10 %
EPS:n kasvu (10 vuoden ka.) > 10 %

Alla olevassa taulukossa on esitetty screenerin antamat tulokset, joista äkkinäkemältä en tunnista kuin yhden nimittäin Lenovon.En väitä, ettei minulla olisi jo tarpeeksi seurattavia yhtiöitä ostokohteina, mutta haluan edelleen laajentaa mahdollisuuksiani. Erityisesti kiinnostaa kasvavat yritykset, jotka ovat kyenneet säilyttämään kannattavuuden hyvänä, mutta eivät silti ole liian kalliita. Lisäksi vaadin, että markkina-arvo on riittävän suuri, jotta löytäisin tietoa yrityksestä helposti. Pienillä firmoilla ei välttämättä hoideta sijoitussuhde sivustoja riittävän hyvin.

Lähiajan suunnitelmina minulla on edelleen strategian hiominen ja strategian vaatimien salkkumuutosten tekeminen. Lisäksi minulla saattaa olla lähiaikoina mahdollisuus lisätä salkkuun likvidejä varoja ts. käteistä. Molemmat näistä mahdollistavat uuden position avaamisen ja siihen on hyvä valmistautua ajoissa hätäisten päätösten välttämiseksi.

Olen myös harkinnut lisääväni panoksia osaan nykyisistä omistuksistani, jos osakkeen hinta laskee riittävän alas. Esim. YIT:n hinnan lasku alle 12 euron ennen jakautumista on vahva ostosignaali minulle, sillä YIT:n ROE (5 v. ka.) on 17,4 % ja alle 12 euron hinnoilla P/BV-luku on noin 1,4 - 1,5, jolloin sijoittajan saama tuotto on n. 12 %. Jakaantuminen on kuitenkin niin lähellä, että en usko näin käyvän. Myös Tikkurilan ja Wal-Martin painon lisääminen kiinnostaa, jos hinnasta päästään yhteisymmärrykseen markkinoiden kanssa. Tikkurilalle asettamani tuottovaatimus toteutuisi turvamarginaali huomioiden hintaan 13,8 euroa. WMT:lla olen asettanu tuottovaatimukseni samaksi kuin Tikkurilalle ja painon lisääminen alkaisi kiinnostaa n. USD 60 hintaan.

Kiinnostavista uusista yrityksistä huolimatta olen edelleen eniten huolissani Durect positiostani. En vieläkään ole täysin päättänyt mikä olisi paras tapa menetellä. Jos pystyisin muodostamaan selvän ja itselleni toimivan strategian, niin uskon, että tämän strategian avulla voisin tehdä oikean ratkaisun ilman ajatuksia menetetystä mahdollisuudesta. Aion kuitenkin löytää aikaa tutustua screenerin antamiin tuloksiin ja yritän kertoa yritystutustumisista blogissani. Erityisesti kiinnostaa, nopean vilkaisun jälkeen, WellPoint (WLP) ja Sunoco (SXL). Voi olla, että seuraavat kohteeni kuuluvat kuitenkin osinkoaristokraatteihin, joista alle 20 P/E:n ovat hinnoiteltuja esimerkiksi Medtronic (MDT), 3M (MMM) tai Air Products and Chemicals (APD).