keskiviikko 28. elokuuta 2019

Elokuun säännöllinen osto: 3M

Viime aikoina on ollut markkinoilla liikehdintää suuntaan ja toiseen. Lyhyen aikavälin värähtelyt eivät kuitenkaan itseäni ole vielä hetkauttaneet. Tänä vuonna olen purkanut yli 10% käteispainoa alemmas säännöllisillä kk-ostoilla.

Tämän elokuun oston jälkeen käteispaino tippui n. 3% tasolle ja aion pistää ostot hetkeksi tauolle, koska lisäpääomia en ole salkkuuni tänä vuonna juuri laittanut. Aion keskittyä muuttamaan riskisijoitukset (Siili, Pandora, Betsson ja Gilead) laadukkaampiin yrityksiin ja jään odottelemaan hyviä ostopaikkoja hintojen laskiessa ja lisäpääomia kerätessä (edelleen sijoitusasunnon myynti on harkinnassa).

Ostin tänään 7kpl 3M:n osakkeita aiemman 5kpl päälle hintaan 154,81 USD plus kaupankäyntikulut 3,5 USD. Oston jälkeen 3M edustaa salkustani pientä osuutta n  2,8% painolla.

Olen kirjoittanut jo aiemmin 3M:stä analyysin ja edellisen 3M oston yhteydessä.

3M on mielestäni laatufirma isolla ällällä ja sopii hyvin salkkuuni muiden teollisuustoimialan yritysten (ITW, Fastenal, Kone) kanssa. Teollisuus on nyt painoltaan n. 17% salkustani, joka on hyvin lähellä 18% tavoitepainoa.

maanantai 26. elokuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: Svenska Handelsbanken

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Tällä kertaa vuorossa on ensimmäinen pankki, jota olen tutkinut tarkemmin ja se on Svenska Handelsbanken (SHB-A.ST, SHB-A).

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (ROE) ja nettomarginaalille (NpM). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkastelujaksolla (2007 - 2018) ROE on ollut keskimäärin 13,45% ja NpM 39,99%. SHB täyttää NpM kriteerini, mutta ei ROE kriteeriäni (>15%).

Jos kuitenkin katsotaan Euroopan 28 suurinta pankkia, niin niiden keskimääräinen ROE on ollut viimeisen 5 vuoden aikana noin 3,8%. Lisäksi SHB:n oman esityksen mukaan (sivu 3) vuosina 1977 - 2018 SHB:n ROE on ollut selvästi lähimpiä kilpailijoita (Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Swedbank) parempi. Tämän perusteella SHB täyttää siis myös ROE kriteerini, koska ROE on pitkällä aikavälillä kilpailijoita parempi.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana. ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 11,37% ja NpM 31,68%.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2018 EPS oli 8,84SEK ja ensi vuoden konsensusennuste (Reuters) on 8,62SEK. Nykyinen osinko on 5,5 SEK ja ennusteen mukaan (Talousmentor) ensivuoden osinko on 6,0 SEK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala. Maksusuhde vuoden 2019 luvuilla on 62% ja ennustetulla 2019 luvuilla 70%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa juuri ja juuri alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa. En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Pankkien kanssa ei ole järkevää tarkastella velan suhdetta omaan pääomaan eikä korkokulujen suhdetta EBIT-tulokseen. Pankin osalta katson luottotappioiden suhdetta EBIT tulokseen, jonka haluan olevan alle 5%. SHB:n luottotappiot (credit loss) on 881 MSEK ja EBIT tulos 22013 MSEK, joka antaa luottotappiosuhteeksi 4%. Lisäksi SHB:n oman esityksen mukaan (linkki edellä, sivu 4) SHB:n luottotappiot ovat olleet pitkällä aikavälillä (1990 - 2018) selvästi lähimpiä kilpailijoita matalammat. Kriteerit liittyen velkaisuuteen täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 83 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 6,6%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan korkealla tasolla ja kriteeri täytetään.

Pohjoismaisiltä yrityksiltä sallin melko korkeita osingonmaksusuhteita, koska kulttuuri on erilainen ja liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat erilaiset. Tämä näkyy myös korkeana efektiivisenä osinkotuottona, jolloin osingon ei tarvitse edes kasvaa nopeasti.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on muuttunut vuosien 2007-2019 aikana +4,44% vuodessa. Nettoliikevoitto on muuttunut +1,03% vuodessa. Omia osakkeiden määrä on muuttunut keskimäärin +0,28% vuodessa. Osinkoa on nostettu 1,84% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 4% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon historiallista vauhtia vähennettynä turvamarginaalilla. Terminaalikasvuksi oletan 1,03%, joka vastaa nettoliikevoiton historiallista kehitystä. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 10 vuotta osinkoa nostetaan 4% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 1,84%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa kassavirran kasvuoletusta ja terminaalikasvu vastaa historiallista osingonkasvu vauhtia. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 80,86 SEK (DDM10). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 110,19 SEK. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi noin 95 SEK.

Lisäksi katson mitä muut ovat analysoineet yrityksen arvoksi. SHB:stä en ole löytänyt muita laskelmia seuraamistani lähteistä (Talousmentor, Phoebus blogi, Seeking Alpha).

Osakekurssi on tällä hetkellä noin 83 SEK, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kriteereistä SHB täyttää kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan SHB-A osakkeita ja olen ostanut niitä 2019 heinäkuussa 90 kruunun hinnalla. SHB-A positio on osakesalkussani 4,4 % painolla. Harkitsen edelleen lisääväni sijoituksia SHB:hen.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: Brown-Forman

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Tällä kertaa vuorossa on alkoholituotteiden valmistaja Brown-Forman (BF-B, BF.B).

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (ROE) ja nettomarginaalille (NpM). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkastelujaksolla (2007 - 2019) ROE on ollut keskimäärin 35,51% ja NpM 16,35%. BF täyttää ROE ja NpM kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana. ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 23,53% ja NpM 13,41%.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2019 EPS oli $1,73 ja ensi vuoden konsensusennuste (Reuters) on $1,79. Nykyinen osinko on $0,66 jota on korotettu ensi vuodelle ja uusi osinko on $0,716. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala. Maksusuhde vuoden 2019 luvuilla on 38% ja ennustetuilla 2020 luvuilla 40%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa. En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 162%, joka on kohtuullinen arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut 14,3-kertaisesti. Velkaa on ollut selvästi vähemmän vielä 5 vuotta sitten, mutta viime vuosina velkaa on otettu omien osakkeiden ostoon. Tämä ei mielestäni ole kovin vakavaa koska korkokulut ovat hyvin hallinnassa, mutta kertoo kuitenkin mielestäni hieman kyseenalaisesta johdon pääoman allokoinnista. Kriteerit liittyen velkaisuuteen täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 57 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 1,16%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan matalalla tasolla, mutta kriteeri kuitenkin täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on muuttunut vuosien 2007-2019 aikana +3,57% vuodessa. Nettoliikevoitto on muuttunut +6,32% vuodessa. Omia osakkeiden määrä on muuttunut keskimäärin -1,56% vuodessa. Osinkoa on nostettu 7,90% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 5,13% vuodessa, joka vastaa nettoliikevoiton historiallista vauhtia lisättynä osakemäärän vähenemisellä. Terminaalikasvuksi oletan 3,57%, joka vastaa liikevaihdon historiallista kehitystä. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 10 vuotta osinkoa nostetaan 7,9% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkokasvun historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $23,74 (DDM10). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $31,56. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi noin $27,65.

Lisäksi katson mitä muut ovat analysoineet yrityksen arvoksi. Brown Formanista en ole löytänyt muita laskelmia seuraamistani lähteistä (Daily Trade Alert, Seeking Alpha).

Osakekurssi on tällä hetkellä noin $57, joten osake vaikuttaa selvästi yliarvostetulta suhteessa historiaan. Olen valmis ostamaan BF:n osaketta noin $27 hinnalla (oman laskelman ja ulkopuolisen laskelman keskiarvo).

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kriteereistä BF täyttää kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista BF:n osakkeita, mutta harkitsen hankkivani niitä tulevaisuudessa, kunhan hinta on oikea.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: Air Products and Chemicals

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Tällä kertaa vuorossa on materiaalitoimialalla toimiva Air Products and Chemicals (APD).

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (ROE) ja nettomarginaalille (NpM). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkastelujaksolla (2007 - 2018) ROE on ollut keskimäärin 17,12% ja NpM 13,72%. APD täyttää ROE ja NpM kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana. ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 8,91% ja NpM 8,04%.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2018 EPS oli $6,83 ja ensi vuoden konsensusennuste (Reuters) on $8,24. Nykyinen osinko on $4,4 jota on korotettu ensi vuodelle ja uusi osinko on $4,64. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala. Maksusuhde vuoden 2018 luvuilla on 64% ja ennustetuilla 2019 luvuilla 56%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa. En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 9%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut 16,2-kertaisesti. Kriteerit liittyen velkaisuuteen täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 220 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,1%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on muuttunut vuosien 2007-2018 aikana -0,22% vuodessa. Nettoliikevoitto on muuttunut 3,41% vuodessa. Omia osakkeiden määrä on muuttunut keskimäärin 0,17% vuodessa. Osinkoa on nostettu 10,07% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 3,24% vuodessa, joka vastaa nettoliikevoiton historiallista vauhtia vähennettynä osakemäärän lisääntymisellä. Terminaalikasvuksi oletan myös 3,24%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 10 vuotta osinkoa nostetaan 10,07% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkokasvun historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $187,29 (DDM10). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $125,59. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi noin $156.

Lisäksi katson mitä muut ovat analysoineet yrityksen arvoksi. Jason Fieber on esittänyt Daily Trade Alertissa ADP:n arvoksi 185 dollaria.

Osakekurssi on tällä hetkellä noin $220, joten osake vaikuttaa selvästi yliarvostetulta suhteessa historiaan. Olen valmis ostamaan ADP:n osaketta noin $170 hinnalla (oman laskelman ja ulkopuolisen laskelman keskiarvo).

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kriteereistä ADP täyttää kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista ADP:n osakkeita, mutta harkitsen hankkivani niitä tulevaisuudessa, kunhan hinta on oikea.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

torstai 8. elokuuta 2019

Osto-ohjelmat ja myyntisuunitelmat

Viime aikoina osakekurssit ovat heiluneet markkinoiden hermoillessa ja osavuositulosten kertoessa melko negatiivisia näkymiä lähikvartaaleista varsinkin teollisuuspuolella. Olen jo pitkään koittanut määritellä mitä yrityksiä haluan omistaa ja mikä olisi sopiva hinta ostoille. Tällä hetkellä analyysit ovat valmiina vain kourallisesti yrityksiä, joita ei salkussani vielä ole. Tässä esittelen tekemäni osto-ohjelmat uusille yrityksille ja muutamille salkussani jo oleville yrityksille, joiden paino on melko pieni suhteessa tavoitteeseen. Lisäksi käyn läpi myyntisuunnitelmat riskisijoitusteni osalta.

Teksti julkaistu 8.8.2019 ja päivitetty 15.8. turvamarginaalit huomioiden siten, että osto-ohjelmat ovat balanssissa suhteessa arvioituihin arvoihin.

Osto-ohjelmat

Uudet yritykset, joista analyysit on valmiina, mutta hinta ollut vielä niin korkealla, että ne eivät ole salkkuuni päätyneet ovat Air Products and Chemicals (APD), Pepsi (PEP) ja Starbucks (SBUX).

APD:n arvoksi olen itse määrittänyt noin 156 dollaria ja Jason Fieber on DTA:ssa määrittänyt arvoksi noin 185 dollaria. Keskiarvo on noin 171 dollaria. APD:n tavoitepaino vastaa 10 osakkeen omistusta. Osto-ohjelmani on 5 kpl 180 dollarin hinnalla ja 5 kpl 160 dollarin hinnalla. Tällöin keskihinnaksi muodostuu 170,7 dollaria. Yrityksen korkean laadun ja vakaan liiketoiminnan takia en käytä turvamarginaalia.

PEP:n arvoksi olen määrittänyt noin 95 dollaria ja DTA noin 118 dollaria. Keskiarvo on noin 107 dollaria. Pepsin tavoitepaino 26 osaketta. Osto-ohjelman 8 kpl 105$, 8 kpl 95$ ja 10 kpl 85$. Keskihinta 94,6 dollaria. Tällöin saan noin 10% turvamarginaalin.

SBUX:n arvoksi olen määrittänyt noin 50 dollaria ja DTA noin 65 dollaria. Keskiarvo on noin 57 dollaria. SBUX:n tavoitepaino 40 osaketta. Osto-ohjelmani 20 kpl 60$ ja 20 kpl 52$. Keskihinta 56,2 dollaria. Yrityksen korkean laadun ja vakaan liiketoiminnan takia en käytä turvamarginaalia.

Jo salkussani olevista yrityksistä alipainossa ovat 3M (MMM), Medtronic (MDT) ja Walmart (WMT).

MMM:n arvoksi olen määrittänyt noin 163 dollaria ja DTA 197 dollaria. Keskiarvo on noin 180 dollaria. 3M:n tavoitepaino 22 osaketta. Nykyinen omistukseni on 5kpl 166 dollarin hinnalla. Osto-ohjelmani on 7kpl 155$ ja 10kpl 144$. Keskihinta 152,9 dollaria. Liiketoiminnan syklisyyden takia käytän 15% turvamarginaalia.

MDT:n arvoksi olen määrittänyt noin 81 dollaria ja DTA 94 dollaria. Keskiarvo on noin 87 dollaria. MDT:n tavoitepaino on 39 osaketta. Nykyinen omistukseni on 12 kpl 52 dollarin hinnalla. Osto-ohjelmani on 12 kpl 83$ ja 15 kpl 74$. Keskihinta (2013 hankittu positio pois lukien) 78,3 dollaria. Tällöin saan noin 10% turvamarginaalin.

WMT:n arvoksi olen määrittänyt noin 80 dollaria ja DTA (vanha analyysi vuodelta 2015) noin 73 dollaria. Keskiarvo on noin 76 dollaria. WMT:n tavoitepaino on 31 osaketta. Nykyinen omistukseni on 16kpl 70 dollarin hinnalla. Osto-ohjelmani on 15 kpl 75$. Keskihinta (2013 hankittu positio pois lukien) 75,2 dollaria.

Yhteenveto osto-ohjelmistani:
Yritys
P
Arvo
Omistus(kpl)
Tavoite(kpl)
1. osto
2. osto
3. osto

MMM
163.64
180
5
22
155
144
-

APD
223.47
171
0
10
180
160
-

PEP
127.78
106
0
26
105
95
85

MDT
101.39
87
12
39
83
74
-

WMT
108.20
76
16
31
75
-
-

SBUX
95.22
57
0
40
60
52
-Muista nykyisistä omistuksistani osa positioista on täynnä tai ylipainossa ja osa positioista ovat niin lähellä tavoitepainoa, että lisäys olisi liian pieni kaupankäyntikulut huomioiden. Yllä esitetyissä laskelmissa on kaikissa huomioitu kaupankäyntipalkkiot, jotka ovat jenkkiosakkeilla 3,5 dollaria per osto.

Aflac, Tractor Supply, Strategic Education, Illinois Toolworks ja Disney ovat täynnä tai ylipainossa. Svenska Handelsbanken, Nokian Renkaat, Texas Instruments, Visa, Skyworks Solutions, Novo Nordisk, Fastenal ja Kone ovat hyvin lähellä tavoitepainoa ja niiden lisäykset olisivat alle 700 dollaria jenkkiosakkeiden osalta tai alle 1000 euroa pohjoismaalaisten osakkeiden osalta. Fortumin osalta pitää päivittää arvo ennen tarkempaa ostotason määritystä, koska vanha arvostus on tehty ennen Uniper hankintaa.

Jos näiden lähellä tavoitepainoa olevien osakkeiden kurssit laskee voimakkaasti, niin silloin tietenkin lisäostot ovat mahdollisia, koska puuttuvat erän suuruus kasvaa. Lähimpänä näistä ovat Fastenal (lisäys 600€), Novo Nordisk (lisäys 800€). Näiden osalta seuraan tilannetta tekemäni excelin perusteella, joka huomioi osakekurssin muutokset ja päivittää tilanteen käytännössä reaaliajassa.

Myyntisuunitelmat

Lisäksi salkussani on IBM:n myynnin jälkeen vielä 4 riskisijoitusta, jotka ovat jollain aikavälillä poistumassa salkustani. Nämä ovat Gilead Science, Betsson, Pandora ja Siili, joiden paino on yhteensä noin 14% osakesalkustani. Näiden osalta suunta on siis vain ulospäin vaikka olenkin miettinyt, että keskittäisin riskiä ja lisäisin tuotto-odotusta esim. myymällä Gileadin (arvioitu aliarvostus 37%) ja ostamalla Pandoraa (arvioitu aliarvostus 170%).

Gileadin arvoksi olen arvioinut 87 dollaria ja vaihteluväliksi 68 - 95 dollaria, mikä antaa odotusarvoksi 82 dollaria. Olen valmis luopumaan Gilead positiosta 84 dollarin hinnalla (arvioidun arvon ja odotusarvon keskiarvo) tai vaihtamaan sen laadukkaampaan yritykseen, jos arvioitu aliarvostus on suurempi vaihdokilla.

Betsson arvoksi olen arvioinut 76 kruunua ja vaihteluväliksi 53 – 140 kruunua, mikä antaa odotusarvoksi 96 kruunua. Olen valmis luopumaan Betssonista 86 kruunun hinnalla tai vaihtamaan sen laadukkaampaan.

Pandoran arvoksi olen arvioinut 677 DKK ja vaihteluväliksi 82 – 1060 DKK, mikä antaa odotusarvoksi 571 DKK. Olen valmis luopumaan Pandorasta 624 DKK:n hinnalla tai vaihtamaan sen laadukkaampaan.

Siilin arvoksi olen arvioinut 13,5 euroa ja vaihteluväliksi 0 – 13,5 euroa, mikä antaa odotusarvoksi 6,75 euroa. Olen valmis luopumaan Siilistä 10,1 euron hinnalla tai vaihtamaan sen laadukkaampaan.

Yhteenveto myyntisuunitelmista:

Tikkeri
Nimi
Hinta nyt
Arvo DGI
Odotusarvo
Arvo AVE
Upside?
GILD
Gilead Science
63.88
87.31
81.50
84.41
32.13%
BETS-B
Betsson
48.50
75.67
96.50
86.09
77.49%
PNDORA
Pandora
249.50
677.00
571.00
624.00
150.10%
SIILI
Siili Solutions
8.42
13.5
6.75
10.13
20.25%


Alla vielä linkit omiin ja DTA:n analyyseihin:
https://fyysikonosingot.blogspot.com/p/dgi-yritysanalyysit.html

https://dailytradealert.com/undervalued-dividend-growth-stock-of-the-week/