torstai 20. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Strategic Education

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä yksityisiä yliopistokampuksia pyörittävä ja online koulutusta tarjoava Strategic Education (STRA). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 70,66% ja nettomarginaali 13,55%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 16,68% ja nettomarginaali 3,26% vuosina 2017 ja 2013.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,11 ja tämän vuoden konsensusennuste on $4,57. Nykyinen osinko on $1,0, jota on korotettu ensi vuodelle $1,0 eli uusi osinko on $2,0. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 32,15%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin -74,52%, joka tässä tapauksessa tarkoittaa nettokäteispositiota ja kriteeri 5 täytetään. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 74,7-kertaisesti. Kriteeri 6 täytetään myös.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 114,48 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 1,75%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 3,64% vuodessa. Nettoliikevoitto on laskenut -6,05% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 2,56% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. STRA on aiemmin nostanut osinkoa, mutta jäädytti sen vuonna 2012. Vuosina 2013 - 2016 osinkoa ei maksettu. Osinkoa on siis nostettu 100% vain kerran, mutta odotan, että jatkossa yrityksen käänteen jälkeen, osinkoa nostetaam tulevaisuudessa. Osinkohistoria on siis poikkeuksellisen lyhyt DGI-osakkeeksi, mutta näen potentiaalin kasvuun pitkälle tulevaisuuteen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 3,64% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon kasvun historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%, joka on realistisisemmalla tasolla. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 9,64% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 9,64% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa liikevaihdon historiallista kasvua lisättynä 6%:lla ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $64,59 (DDM10) ja $60,28 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $65,31.

Osakekurssi on tällä hetkellä $114,48, joten osake vaikuttaa selvästi yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $63,39 eli osake on n. 80% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä STRA läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

Strategic Education on entisen Strayer Educationin ja Capella Universityn yhteenliittymä. Tämä saatiin loppuun vuoden 2018 aikana ja ensi vuodelle liikevaihto ja tulos näyttää melko paljon suuremmalta kuin vuoden 2017 luvut. Yksityinen koulutusala koki kovia 2012-2016 vuosina, mutta näyttää vihdoin siltä, että opiskelijamäärät on lähtenyt kasvuun. Strayer selvisi kriisin vuosista kunnialla myös regulaatioon liittyen. Yrityskulttuuri on hyvä ja toimintavat opiskelijoiden kannalta olivat regulaattorin kannalta hyväksyttäviä. Käänteen aikana koulutusten hintoja laskettiin ja pyrittiin siihen, että opiskelijat myös hoitaisivat opintonsa loppuun mm. jatkokurssien hintoja laskemalla. Tämä johti liikevaihdon ja tuloksen laskuun per opiskelija, mutta pitäisi pitkällä aikavälillä kantaa hedelmää suurempien ospikelijamäärien kautta.

Pidän yritystä tietyllä tavalla tarkemmassa seurannassa lyhyestä osinkohistoriasta johtuen. Olen kuitenkin luottavainen osingon kasvuun jatkossa yrityksen erittäin vahvan taseen ja kasvavien opiskelijamäärien ansiosta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Strategic Educationin osakkeita. Keskihintani on $47,62. Näillä hinnoilla en harkitse painon lisäämistä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti