torstai 9. marraskuuta 2017

Osingonkasvattaja analyysissä: CVS healt

Olen viime strategiatekstin jälkeen alkanut tarkemmin hahmottelemaan tapaani analysoida osingon kasvattajia. Olen käynyt jo pitkään suurin piirtein tietyt asiat läpi yrityksistä, mutta nyt koitan tehdä sen hieman jäsennellymmin. Tässä siis harjoituskappaleena CVS healt.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 10,94% ja nettomarginaali 3,42%.

ROE ei ole erityisen korkea absoluuttisesti. Vertaamalla kilpailijaan tai liiketoiminta-alaan huomataan, että CVS:n ROE on täysin samalla tasolla. Lisäksi nettomarginaali on todella matala, mutta jos ottaa huomioon, että missä alalla CVS toimii, niin nettomarginaali vastaa alan keskimääräistä arvoa. CVS ei täytä kriteerejäni korkeasta oman pääoman tuotosta eikä nettomarginaalista.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuona positiiviset, joten CVS täyttää ehdon.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2016 EPS oli $4,93 ja tänä vuonna ohjeistetaan $5,00 osakekohtaista tulosta. Viime vuonna osinko oli $1,70 ja tänä vuonna kvartaaliosinkoa on nostettu siten, että vuotuinen osinko on $2,00. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). CVS:n maksusuhde oli viime vuonna 34,5% ja tänä vuonna 40%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla ja CVS läpäisee tämän kriteerin.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. CVS:n velan suhde omaan pääomaan on n. 70%, joka on hyvällä tasolla. Lisäksi korkomenot ovat hallinnassa, sillä tulos (EBIT) kattaa korot 9-kertaisesti. CVS läpäisee seulan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa n. 69 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,9%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan melko houkuttelevalla tasolla ja CVS läpäisee myös tämän kriteerin.

Etsi arvoa
Lasketaan CVS:n arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiastesta osinkojen diskonttaus mallia. Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

CVS on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan viimeisen 10 vuoden aikana 9,83% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 8,11% vuodessa, osinkoa on nostettu 24,95% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 2,38% vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Koska historiallinen osingonnostotahti on ollut todella kova, niin en usko aivan niin kovan tahdin jatkuvan varsinkin kun ottaa huomioon kohonneen osingonmaksusuhteen. Oletetaan, että osinkoa korotetaan 3/4 vauhtia eli 18,71% vuodessa seuraavat 10 vuotta. Tämän jälkeen oletetaan, että osinkoa korotetaan samassa suhteessa EPS:n kasvun kanssa. EPS:n voidaan arvioida kasvavan vauhtia, joka vastaa nettoliikevoiton kasvua yhdistettynä omien osakkeiden takaisinosto vauhtiin eli 10,49%. Oletetaan myös tässä konservatiivisesti, että korotusvauhti onkin vain 3/4 edellisestä eli 7,87%.

Käytän ekan kymmenen vuoden osalta 10% tuotto-odotusta ja sen jälkeen 12% tuotto-odotusta. Tämä siitä syystä, että lähivuosien osinko on hieman ennustettavampi kuin vuosikymmenen päässä olevien osinkojen. Olen tehnyt exceliin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon 2 vaiheisella osinkojen diskonttausmallilla. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $107. Osakekurssi on tällä hetkellä n. $69, joten nousuvaraa on 56%.

Vertailun vuoksi lasken myös DCF laskelmalla osakkeen arvon. Oletan, että FCF on 5$ per share ja se kasvaa 10,49% ekat 10 vuotta. Sitten kasvu hyytyy inflaatio + osinkojen takaisinosto tahdille, joka on 4,36%. Käyttäen 12% tuottovaatimusta laskelma antaa n. 106 dollaria. Aika sama arvostus molemmilla laskelmilla.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä CVS läpäisee 4 ja menee takaisin penkille kahdessa kriteerissä. ROE ja NpM eivät ole riittävän korkealla tasolla tai eivät ole edes selvästi alan keskimääräisiä arvoja parempia. Tämä voi tarkoittaa, että yrityksellä ei ole minkäänlaista kilpailuetua tai vallihautaa. Toisaalta tämä voi johtua siitä, että apteekkibisnes ja lääkkeiden välittäminen on jenkkilässä käytännössä kahden pelurin kenttä (CVS ja Walgreens). Tällaisessa oligopolissa molemmat toimijat ovat about yhtä kannattavia ja molemmilla toimijoilla on kilpailuetua ja vallihautaa uusia alalle tulevia kilpailijoita vastaan. En ole silti täysin vakuuttunut CVS:n kilpailuedusta. Noista arvoista ei voi paljon joustaa, jos esim. Amazon alalle tullessaan hastaa nykyiset toimijat. Jos nettomarginaali olisi lähemmäs 10 prosenttia ja ROE reilusti yli 20%, niin silloin olisi katetta josta tiristää.