maanantai 17. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: IBM

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä IT-alalla operoiva käänneyhtiö International Business Machine (IBM). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 73,42% ja nettomarginaali 14,25%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 36,59% ja nettomarginaali 10,55% vuonna 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $11,98 ja tämän vuoden konsensusennuste on $13,8. Vuoden 2017 osinko on $6, jota on korotettu ensi vuodelle $0,28 eli uusi osinko on $6,28. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 50,08%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 225%, joka on selvästi koholla. Jos kuitenkin huomioidaan taseen rahastoidut omat osakkeet, niin arvo on selvästi alle 100%. Lisäksi tulee huomioida IBM:n rahoitusyksikkö, joka operoi pankin tyyppisellä taseella. Korkokulut ovat kuitenkin hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 10,4-kertaisesti. Kriteerit 5 ja 6 siis täytetään, mutta se tulee muuttumaan. IBM ilmoitti vähän aikaa sitten tehneensä tarjouksen Redhatista (RHT).  Hinta on suolainen 34 miljardia. Jätetään IBM seuraantaan näiden kriteerien osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 118 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,3%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on laskenut vuosien 2007-2017 aikana 2,2% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 0,77% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 4% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 14,14% vuodessa vuodesta 2007 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 1,8% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 0%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 14,14% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 14,14% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 1,8%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia.  Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $156,05 (DDM10) ja $120,15 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $162,28.

Osakekurssi on tällä hetkellä $118 joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $146,16 eli osake on n. 19% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä IBM läpäisee kaikki. Lisäksi velkaisuuteen liittyvät kriteerit jätetään seurantaan. Yritys sopii toistaiseksi laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan 20kpl IBM:n osakkeita. Keskihintani on $139,9. En harkitse position kasvattamista vaan jään seuraamaan IBM:n hidasta käännettä ja Redhatin oston vaikutusta liiketoimintaan.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti