maanantai 3. helmikuuta 2020

Tunnuslukuja ja arvon laskentaa


Seurantalistani yritysten keskimääräiset tunnusluvut

Olen nyt koonnut kaikkien seurantalistani yritysten tiedot saman taulukon alle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi keskimääräisten lukujen tarkastelun. Mitä jos seurantalistani yritykset olisivatkin vain yksi yritys, johon sijoittaisin?

Kaikki esittämäni luvut perustuvat yritysten tilinpäätösten tietoihin vuodesta 2007 alkaen, soveltuvin osin ja tapauskohtaisesti.

Katsotaan ensin tunnuslukuja, joiden perusteella pyrin valitsemaan laadukkaita yrityksiä salkkuuni ja varmistamaan osingonmaksun kestävyyden heikkoinakin aikoina. Näistä tärkeimmät ovat nettomarginaali, oman pääoman tuotto ja korkokulujen kattavuus (interest coverage).

Nettomarginaali on keskimäärin 18,5%, joka on selvästi yli suuntaa antavan kriteerini (>10%). Sama juttu oman pääoman tuotolla, sillä ROE on keskimäärin 28,9% ollen selvästi yli suuntaa antavan kriteerini (>15%). Myös korkokulut katetaan EBIT-tuloksella vallan mainiosti, interest coverage on keskimäärin 42,4 ollen selvästi yli suuntaa antavan kriteerini (>10).

Olen tarkastellut osingonmaksun kestävyyttä myös velkaisuuden ja osingonmaksusuhteen avulla. Yrityksillä on keskimäärin 45% pitkäaikaista nettovelkaa suhteessa omaan pääomaan. Osingonmaksusuhde on keskimäärin 47%. Nämäkin luvut ovat selvästi alle kriteerini (DtE <100% ja PoR < 70%).

Yritykset ovat keskimäärin pystyneet kasvattamaan liiketoimintaansa reippaasti. Liikevaihto on kasvanut keskimäärin 6,9% vuodessa ja nettoliikevoitto 9,5%. Samaan aikaan osinkoja on korotettu jopa 15,4% vuodessa ja omia osakkeita on ostettu takaisin 0,7% vuodessa. Osinkoja on keskimäärin nostettu 22,3 vuotta putkeen.

Arvostuksen laskentaa ja oletuksia

Toteutuneen historian perusteella voidaan jossain määrin odottaa kasvun jatkuvan suurin piirtein samaan tahtiin. Itse pyrin katsomaan tätä hieman konservatiivisesti sisältämällä turvamarginaalia odotuksiin. Vaikkakin yritykset ovat laadukkaita ja niillä on kilpailuetua, jolla ne pystyvät voittamaan markkina-osuuksia ja nostamaan hintoja, niin silti voimakkaan kasvun jatkuminen hyvin pitkään on erittäin epätodennäköistä.

Tehdessäni kasvuoletuksia arvostusmalleihin käyttäisin seuraavaa lähestymistapaa:

  1. Kassavirtojen diskonttausmalliin olettaisin, että seuraavat 10 vuotta osakekohtainen kassavirta kasvaa 7,6% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon kasvua ja omien osakkeiden takaisin ostoja. Terminaalikasvuksi olettaisin, että osakekohtainen kassavirta kasvaa 2,7% vuodessa, joka vastaan 2% inflaatiota ja omien osakkeiden takaisin ostoja.
  2. Osinkojen diskonttausmalliin olettaisin, että seuraavat 10 vuotta osakekohtainen osinko kasvaa 12,4% vuodessa, joka vastaa osinkojen kasvua vähennettynä 3%:lla nykyisestä ja tulevasta maksusuhteesta johtuen (vuoden 2030 lopussa osingonmaksusuhde olisi 79%). Terminaalikasvuksi olettaisin, että osakekohtainen osinko kasvaa 4% vuodessa, joka on hieman korkeampi kuin kassavirran terminaalikasvu.
Keskimääräinen P/E ja osinkotuotto ovat 22,7 ja 2,4%. Jos oletetaan, että osakkeen hinta olisi 100 dollaria, niin EPS olisi 4,4 ja osinko 2,4. Laskemalla yrityksen arvon käyttäen 10% tuottovaatimusta ja edellä olevia oletuksia kohdista 1 ja 2, saan yrityksen arvoksi 84 dollaria eli n. 19% yliarvostuksen. P/E ja osinkotuotto laskemalleni arvolle olisivat 19,1 ja 2,8%, jotka kuulostavat jo paremmilta.

Periaatteessa tämä pitäisi ymmärtää siten, että jos oletukseni toteutuu ja saan ostettua yritystä 84 dollarin hinnalla, niin tulen saamaan 10 % vuotuisen kokonaistuoton. Toisaalta oletuksiin liittyy suurta epävarmuutta ja niiden toteutumisesta ei ole minkäänlaisia takeita. Jos toteuma on huonompi, niin tuottokin tulee olemaan huonompi. On kuitenkin mahdollista, että oletukseni ovatkin alakanttiin ja toteuma on parempi, jolloin on mahdollisuus jopa yli 10 % vuotuiseen tuottoon.

Oletuksien merkitys ja yhteenveto

On hyvä muistaa, että laskelmat ovat erittäin herkkiä myös tuottovaatimukselle.

Jos 10% sijaan käyttäisin 8% tuottovaatimusta, joka vastaa paremmin markkinoiden pitkän aikavälin keskituottoa, niin yrityksen arvoksi tulisi 122 dollaria (käyttäen kohtien 1 ja 2 oletuksia). Arvo kasvoi siis 45% vaikka muutin tuottovaatimusta vain 2 %:lla. Yrityksen kasvun pitäisi olla kassavirran osalta 4% + 2% (terminal) sekä osingon osalta 9% + 3% (terminal), jotta 8% tuottovaatimuksella yrityksen arvo olisi sama 84 dollaria kuin edellä.

Todennäköinen lopputulos on siis jotain sinne päin. Mielestäni nykyinen menetelmäni mahdollistaa hyvän tuoton, mutta laatuseula estää pääoman tuhoutumisen ja konservatiiviset laskelmat takaavat positiivisen tuoton pitkällä aikavälillä. En tiedä mitään parempaakaan (ja yhtä yksinkertaista), niin menen tällä.

Mielestäni kriteerini ovat toimineet hyvänä ohjenuorana ja olen saanut kerättyä seurantalistalleni laadukkaita yrityksiä. Nyt kun keskityn yhä enemmän vain tähän hyvin supistettuun 34 yrityksen osakeavaruuteen, niin voin tehdä hyviä päätöksiä ja rakentaa salkkuani hyvin pienellä ajankäytöllä.

torstai 16. tammikuuta 2020

Seurantalistani aliarvostetuimmat osakkeet

Ennen vuoden vaihdetta päätin muuttaa tapaani seurata yrityksiä ja päivittää hieman seurantatyökalujani. Aiemmin olin tehnyt oman taulukon jokaisesta yrityksestä, mutta nyt olen luonut yhden master tablen sisältäen kaikkien seuraamieni yritysten (34 kpl) tiedot ja analyysit samassa formaatissa. Samaan aikaan löysin aiemmasta pohjasta pienen virheen arvon laskennassa, joka oli sekä osinkojen että kassavirtojen diskonttausmallissa.

Olen tällä hetkellä saanut siirrettyä 18 yrityksen tiedot uuteen master tableen. 10 yritystä julkaisee tilinpäätöksen tammikuussa ja 12 yritystä helmikuussa, jolloin viimeistään siirrän kaikkien yritysten tiedot uuteen työkaluun. Tällä hetkellä siirtämistäni yrityksistä seuraavat 3 vaikuttavat eniten aliarvostetuilta.

King of big tobacco Altria (MO)

Altria on erikoinen tapaus. Kirjoitan sen aina lähes väärin, joko Atria tai Altia. Big MO on kuitenkin ihan eri koko luokan yritys kuin kotimaiset Atria tai Altia. Leijonan osa tuloksesta tulee Marlboro tupakan myynnistä USA:ssa. Vuonna 2018 Altrian liikevaihto oli 25,36 miljardia dollaria ja nettoliikevoitto 6,96 miljardia dollaria. Vuodesta 2007 lähtien liikevaihto on kasvanut vain 2,8% vuodessa, mutta nettoliikevoitto on kasvanut jopa 7,5% vuodessa. Omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin n. 1% vuodessa.

Altria on korottanut osinkoa 50 vuotta putkeen. Nykyinen osinko on 3,36 USD vuodessa ja analyytikoiden EPS odotus vuodelle 2019 on 4,21 USD. Nykyisellä kurssilla osinkotuotto on n. 6,5% ja osingonmaksusuhde on n. 80%.

Altrian pitkäaikaisen nettovelan suhde omaan pääomaan on n. 71% ja korkokulut katetaan EBIT-tuloksella n. 14-kertaisesti. Velkaa ei siis ole liikaa ja korkokulut ovat hallinnassa. Altrian nettomarginaali on ollut 2007-2018 välisenä aikana keskimäärin 23% ja oman pääoman tuotto 99%. Kannattavuus on hyvä ja pysynyt vakaana tarkastelujakson yli.

Olen arvioinut Altrian arvoksi 56 - 65 dollaria ja Jason Fieber on omassa tarkastelussaan päätynyt noin 60 dollarin arvoon. Keskiarvona luvut antavat Altrian arvoksi 60,4 dollaria. Tämä tarkoittaa, että Altria vaikuttaa n. 18% aliarvostetulta nykyisellä n. 52 dollarin kurssilla.

Jenkkilän Hankkija Tractor Supply (TSCO)

TSCO:n nimi hämää. Kyseessä on kauppaketju, joka keskittyy tarjoamaan tuotteita maaseudulla eläville. On piikkilankaa, rehua ja muuta sen sellaista. Sitten samalla pyritään myymään kaikkea mahdollista siihen kylkeen, kun kerran ostaja on kauppaan tullut. Vuonna 2018 Tractor Supply liikevaihto oli 7,9 miljardia dollaria ja nettoliikevoitto 532 miljoonaa dollaria. Vuodesta 2007 lähtien liikevaihto on kasvanut 10,3% vuodessa ja nettoliikevoitto jopa 16,8% vuodessa. Omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin n. 2,4% vuodessa.

Tractor Supply on korottanut osinkoa 10 vuotta putkeen. Nykyinen osinko on 1,4 dollaria vuodessa ja analyytikoiden EPS odotus vuodelle 2019 on 4,71 USD. Nykyisellä kurssilla osinkotuotto on n. 1,5% ja osingonmaksusuhde on n. 30%.

TSCO:n pitkäaikaisen nettovelan suhde omaan pääomaan on n. 19% ja korkokulut katetaan EBIT-tuloksella n. 39-kertaisesti. Loistavaa sanoisin! TSCO:n nettomarginaali on ollut 2007-2018 välisenä aikana keskimäärin 5,4% ja oman pääoman tuotto 24%. Retail liiketoiminnalle tyyppilliseen tapaan nettomarginaali on ohut, mutta kilpailijoihin verrattuna hyvällä tasolla. Home Depotin nettomarginaali on hieman suurempi, mutta TSCO:n johdon laadukkuus ja yrityskulttuurin vahvuus ovat parempia ainakin mitä Phoebus rahaston salkunhoitajaan on uskomista.

Olen arvioinut TSCO:n arvoksi 105-136 dollaria. Keskiarvona luvut antavat TSCO:n arvoksi 120,5 dollaria. Tämä tarkoittaa, että Tractor Supply vaikuttaa n. 32% aliarvostetulta nykyisellä n. 91 dollarin kurssilla.

Hotelli Trivago? Eiku sorry Booking Holdings (BKNG)

Trivagon omistajan Expedian kilpailija Booking Holdings on yksi maailman suurimmista matkailupalveluiden välittäjistä netissä. Vuonna 2018 BKNG liikevaihto oli 14,5 miljardia dollaria ja nettoliikevoitto 4,0 miljardia.  Vuodesta 2007 lähtien liikevaihto on kasvanut 24% ja nettoliikevoitto on kasvanut jopa 34% vuodessa. Omien osakkeiden määrä on kasvanut n. 2,1% vuodessa.

BKNG ei maksa osinkoa, mutta yritys on mielestäni alansa paras. Analyytikoiden EPS odotus vuodelle 2019 on 101,4 dollaria.

BKNG:n pitkäaikaisen nettovelan suhde omaan pääomaan on 68% ja korkokulut katetaan EBIT-tuloksella 19-kertaisesti. Jälleen kerran oikein hyvä! BKNG:n nettomarginaali on ollut 2007-2018 välisenä aikana keskimäärin 22% ja oman pääoman tuotto 31%. Luvut ovat selvästi parempia kuin esimerkiksi kilpailijallaan Expedialla.

Olen arvioinut BKNG:n arvoksi 2592 dollaria. Tämä tarkoittaa, että BKNG vaikuttaa n. 26% aliarvostetulta nykyisellä n. 2056 dollarin kurssilla.

Yhteenveto

Kaikkia yrityksiä leimaa loistava oman pääoman tuotto ja taseen hyvä kunto. Velan määrä ja korkokulut ovat hyvin hallinnassa. Kannattavuus on vakaata ja viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvu on ollut hyvää. Mikään ei tietenkään takaa, että tulevaisuus olisi yhtä ruusuinen. Arvioimalla konservatiivisesti tulevaisuuden kasvua historiallisen suoriutumisen perusteella yritykset vaikuttavat 18 - 32% aliarvostetuilta.

Lopuksi kevennyksenä mielenkiintoinen huomio. Kun viimeksi katsoin Sharevillestä, niin näillä yrityksillä oli melko vähän omistajia (salkkuja) pohjoismaalaisessa yhteisössä. Altrialla oli omistajia n. 380, mutta Bookingilla vain 33 ja TSCO:lla 17. Tylsä bisnes ei kiinnosta piensijoittajia, mutta tylsä bisnes voi olla todella hyvä sijoitus.

Salkussani on kaikkia kolmea yritystä ja tulevaisuudessa olen lisäämässä Altriaa ja BKNG:tä, mutta Tractor Supplyn paino on jo nyt sopiva.

torstai 2. tammikuuta 2020

Vuoden 2019 tilinpäätös: paras vuosi tähän mennessä, tuotto +26,81%

Vuosi 2019 on ohi ja viime vuodelle riittikin paljon tapahtumia. Tässä tekstissä vedän yhteen viime vuoden ja esittelen muutamia pääkohtia sijoituksiini liittyen.

Lähtötilanne vuodelle oli hyvä ja esittelin sen vuoden 2018 tilinpäätöksessäni.

Nettovarallisuuden kehitys

Lähtötilanne 31.12.2018:
Osakesalkku 48 861€
Asunnon oma pääoma 33 462€
Käteinen ja muut varat 9 605€
Nettovarallisuus yhteensä 91 928€

Säästin salkkuuni melko vähän uutta pääomaa, mutta tein melko paljon kauppoja tavoitellen strategiani mukaista salkkua. Salkku tuotti paremmin kuin koskaan aiemmin, koska vuoden 2018 lopulla markkinat kyykkäsivät pahasti.

Lyhensin lainoja normaaliin tahtiin vuokratuloilla ja asunnon oma pääoma kehittyi mukavasti.

Käteiseen ja muuhun varallisuuten tuli ehkä eniten muutoksia lähinnä auton hankinnasta johtuen.

31.12.2019 tilanne:
Osakesalkku 65 398€
Asunnon oma pääoma 38 027€
Käteinen ja muut varat 20 725€
Nettovarallisuus yhteensä 124 150€

Viime vuonna arvelin, että 100K€ raja nettovarallisuudessa rikotaan vuonna 2019 ja näin kävikin jo helmikuussa. Nettovarallisuus ehti Tapaninpäivänä käydä kaikkien aikojen korkeimmassa arvossa 125 400 eurossa, mutta laski vuoden loppuun mennessä hieman.

Nettovarallisuus kasvoi yhteensä 32 222€, joka on 35,1% vuoden takaiseen nettovarallisuuteen nähden. Hienoa!

Alla vielä kuva nettovarallisuuden kehityksestä vuodesta 2012 alkaenOsakesalkun kehitys

Vuosi 2019 oli vahva osakesalkun kehityksen osalta. Alla suurpiirteinen erittely osakesalkun kehityksestä:

Lisätty pääoma +2 550€
Osinkotulot (brutto) +1 527€
Ennakonpidätykset -296€
Korkokulut -3€
Arvon nousu +12 753€
Yhteensä +16 531€

Osakesalkkuni jakautuu kahdelle eri välittäjälle Nordnetille ja Lynxille. Nordnet salkun tuotto oli +24.46% ja Lynx salkun tuotto oli +32.64%. Kun painottaa tuottoja eri arvo-osuustilien keskimääräisellä arvolla, niin saan salkkuni kokonaistuotoksi (TWR) +26,81%. Laskelma ei ole aivan tarkka, mutta riittää tähän tarkoitukseen.

Vertailuindeksinä toimii 50/50 SP500 ja Superrahasto Suomi (OMXH25). SP500 tuotti vuoden aikana +31.22% dollareissa. Euro heikentyi hieman (-2,58%) dollaria vastaan USD/EUR kurssin laskiessa 1,1516 -> 1,1219. Tämä tarkoittaa, että Euroissa mitattuna SP500 tuotti itseasiassa vieläkin enemmän, nimittäin +33,80%. Superrahasto suomi tuotti +20,93%. Vertailuindeksi tuotti vuonna 2019 yhteensä +27.36%. Hävisin siis jälleen vertailuindeksilleni, tällä kertaa toki vain 0,55%.

Kaupankäyntikulut lähtivät hieman käsistä tänä vuonna ja olivat yhteensä n. 169€. Tämä johtui salkun uudelleen järjestelystä ja vuoden alussa olevan ylimääräisen käteisen sijoittamisesta markkinoille. Kulujen osuus salkkuni keskimääräisestä arvosta oli 0,30%.

Alla kuva osinkojen ja kulujen kehityksestä vuodesta 2013 alkaen (mukana myös eteenpäin katsova vuoden 2020 osinkotuotto ja kuluarvio)Tässä vielä yhteenveto salkkuni brutto-osinkojen kehityksestä vuodesta 2013 alkaen, joka on tärkein seuraamani parametri. Vuonna 2019 osinkotulot (nettona) kasvoivat +17,50% viime vuoteen nähden.


Vuosi2019201820172016
Osingot (€)1527129812581125
Kulut (€)1695196211
Salkun tuotto26.81%-1.90%3.14%18.70%
Osinkokasvu17.50%3.98%13.28%9.22%


Vuosi201520142013
Osingot (€)1133522431
Kulut (€)184111146
Salkun tuotto15.39%8.50%12.19%
Osinkokasvu113.32%9.93%100.00%

Sijoitusasunnon kehitys

Vuonna 2019 omistamani asunto oli koko vuoden sijoitusasuntona. Vuokrasuhde alkoi 2018 heinäkuussa ja edelleen on sama vuokralainen. Ei voi olla kuin tyytyväinen, että jaksoin nähdä vaivaa hyvän vuokralaisen etsimisessä.

Lähtötilanne 31.12.2018:
Sijoitusasuntolaina 50 136€
Taloyhtiölaina 59 402€
Oma pääoma 33 462€
Yhteensä 143 000€

Lähtötilanteessa asunnon arvosta (ostohinnasta) velkaa oli 109 538€ eli 76,6%.

31.12.2019 tilanne:
Sijoitusasuntolaina 48 005€
Taloyhtiölaina 56 968€
Oma pääoma 38 027€
Yhteensä 143 000€

Nyt asunnon arvosta (ostohinnasta) velkaa on 104 973€ eli 73,4%.

Harkitsin asunnon myyntiä vakavasti vuoden aikana, mutta lopulta päädyin pitämään sijoitusasunnon ja lähivuosina vähentämään velkavipua merkittävästi tekemällä ylimääräisiä lyhennyksiä sijoitusasuntolainaani.

Alla sijoitusasunnon kassavirtalaskelma vuodelta 2019

Vuokratulot +8 400€
Hoitovastikkeet -1 205€
Rahoitusvastikkeet -3 528€ (korkojen osuus 475€ ja lyhennysten osuus 3053€)
Sijoituslainan lyhennykset -2 131€
Sijoituslainan korot -361€

Bruttokassavirta 1 174€
Bruttovuokratuotto 6 358€
Verotettava tulo 3 305€
Verot -991€
Nettokassavirta 182€
Nettovuokratuotto 5 366€

Viime vuonna nettokassavirta oli siis vain noin 15€/kk. Tavoitteeni on nostaa tämä 200 euroon kuukaudessa 2025 alkaen lyhentämällä sijoitusasuntolaina kokonaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Yhteenveto

Nettovarallisuus kehittyi hyvin kiitos hyvän pörssivuoden ja vuokratulojen. Osakesalkku ja sijoitusasunto ovat hyvässä kunnossa seuraavan tavoitteen saavuttamisen kannalta.

Pyrin vuoden 2024 loppuun mennessä saavuttamaan sellaisen osakesalkun ja sijoitusasunnon velkarakenteen, että saan vuonna 2025 keskimäärin 400€ passiivista tuloa kuukaudessa. Noin 200€/kk netto-osinkoja osakesalkusta ja noin 200€/kk nettokassavirtaa asunnosta.

Tämä vaatii vielä melkoisesti pitkäjänteisyyttä ja työtä, mutta on saavutettavissa.

Hyvää ja onnellista alkanutta vuotta 2020 kaikille!