keskiviikko 19. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Tractor Supply

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä jenkkilässä lemmikkikauppaa ja maaseuduilla retailbisnestä harjoittava Tractor Supply (TSCO). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 23,57% ja nettomarginaali 5,31%. Tractor Supply ei täytä nettomarginaaliin liittyvää kriteeriäni, joka johtuu yrityksen toimialasta, jolle tunnusomaista on suuret volyymit ja partaterän ohuet marginaalit. Verrataanpa nettomarginaalia kilpailijoihin (Petsmart, Home Depot ja Lowe). Viimeisen 5 vuoden aikana kilpailijoiden nettomarginaali on keskimäärin ollut 6,19%, joka on hieman Tractor Supplyn viimeisen 5 vuoden marginaalia 6,39% huonompi. Lisäksi Tractor Supplyn ROE (28,3% vs 25,2%) on kilpailijoita parempi vaikka Tractor Supplyn tase on merkittävästi vähävelkaisempi (Debt-to-equity 28% vs 780%). Erot eivät ole suuria, mutta tästä voidaan mielestäni silti päätellä, että Tractor Supplyllä on jonkinlaista kilpailuetua ja Tractor Supply on alansa paras toimija. Tractor Supply täyttää siis kriteerini 1 ja 2.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 15,37% ja nettomarginaali 3,56% vuosina 2009 ja 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,3 ja ensi vuoden konsensusennuste on $4,28. Nykyinen osinko on $1,05 jota on korotettu ensi vuodelle $0,19 eli uusi osinko on $1,24. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 31,82%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 28,27%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 49,5-kertaisesti. Kriteerit 5 ja 6 täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 86,18 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 1,44%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 10,38% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 15,95% vuodessa. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 2,21% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 33,3% vuodessa vuodesta 2010 lähtien (ennen sitä osinkoa ei maksettu vaan kaikki liikenevä meni kasvun rahoittamiseen).

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 12,59% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 12,59% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 12,59% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 8%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $92,94 (DDM10) ja $80,37 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $106,53.

Osakekurssi on tällä hetkellä $86,18, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $93,28 eli osake on n. 8% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Tractor Supply läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Tractor Supplyn osakkeita. Olen ostanut niitä 19.7.2017 35kpl keskihintaan $52,39. Harkitsen painon lisäämistä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti