perjantai 14. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Tikkurila

                                                                                                                                Päivitetty 13.12.2018

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on yksi vanhimmista sijoituksista eli Suomalainen maaliyhtiö Tikkurila. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Betsson - laadukas ja kasvava bisnes, jopa hieman aliarvostettu 67 SEK hinnalla
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa

Tikkurila listautui pörssiin vuonna 2010, joten käytän tarkasteluun aikaväliä 2010-2017.

Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 7 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 19,42% ja nettomarginaali 6,24%. ROE täyttää kirkkaasti kriteerini, mutta nettomarginaali jää selvästi alle kriteerini.

Katsotaan vielä onko Tikkurilan nettomarginaali parempi kuin kilpailijoilla. Jos on, niin silloin 10% alittavakin nettomarginaali täyttää kriteerini. Tutkin Akzo Nobelin, PPG:n ja Jotunin marginaaleja viimeiseltä 5 vuodelta. Akzo Nobelin nettomarginaali oli 6,86%, PPG:n 12,75% ja Jotunin 7,93%. Vertailuryhmän keskimääräinen nettomarginaali on siis noin 9,2%, joka on Tikkurilan nettomarginaalia suurempia. Tästä johtuen Tikkurila ei täytä kriteeriäni.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. Finanssikriisin ajalta kaivoin tiedot aiemmasta tekstistäni, jossa nettotuloksen sijaan on tarkasteltu EBIT-lukuja. ROE oli alimmillaan 5,96% ja nettomarginaali 1,84% vuonna 2017.

Aiemman tekstini perusteella Tikkurila vaikuttaa bisnekseltä, jolla on vallihautaa. Tikkurila on markkinajohtaja Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Lisäksi Puolassa neljäs. Nettomarginaali on silti liian matala lukeutuakseen niihin yrityksiin, jotka hyväksyn DGI-salkkuuni.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 0,24€ ja tämän vuoden konsensusennuste on 0,61€. Nykyinen osinko on 0,8€, joka jaetaan kahdessa 0,4€ osassa. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 333%. Osinko ei tosiaan ole kestävällä pohjalla eikä täytä kriteeriäni. Vuosien 2010-2017 välillä EPS on keskimäärin ollut 0,87€ ja osinko keskimäärin 0,77€, josta saadaan 89% keskimääräinen maksusuhde eli sekään ei ole kestävällä pohjalla (<70%). Suomalaisilta yrityksiksiltä sallin yli 70% marginaalin, jos kaikki muut kriteerit täyttyisivät. Joten periaatteessa tämä on OK, ottaen huomioon mahdollisen kannattavuuden palautumisen normaalille tasolle tulevaisuudessa.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 106% ja korkokulutkin ovat selvästi koholla, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 6,7-kertaisesti. Tätäkään kriteeriä ei täytetä. Kannattavuuden palautuessa, interest coverage kohoaisi noin 25 tasolle, joten periaatteessa tämäkin on OK.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 13,5€ hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,93%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään. Ottaen huomioon kuitenkin osingonmaksusuhteen ja velkaisuuden, osinko tulee todennäköisesti laskemaan merkittävästi ellei sitä leikata jopa kokonaan.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto ja nettoliikevoitto ovat kehittyneet huonosti vuosien 2010-2017 aikana. Omien osakkein lukumäärä ei käytännössä muuttunut. Osinkoa on nostettu keskimäärin 2% vuodessa tarkasteluaikavälillä 2010-2017 vaikkakin vuodesta 2014 lähtien osinko on pysynyt samana 0,8€ per osake. Alla liiketoiminnan kehitys tarkasteluväliltä:


VuosiROENpMNettotulosOPOLiikevaihtoOsinkoEPS
201019,21%6,20%36,51905890,700,83
201118,54%5,51%35,51926440,730,80
201219,70%6,04%40,62066720,760,92
201324,07%7,67%50,12086530,801,13
201425,03%7,80%48,21936180,81,09
201521,55%7,11%41,51955840,80,94
201621,33%7,78%44,52095720,81,01
20175,96%1,84%10,71805820,80,24
Keskiarvo19,42%6,24%38,51966140,770,87

Oletan, että kassavirta (keskimääräinen EPS 0,87€) kasvaa seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa, joka vastaa inflaatiotavoitetta. Terminaalikasvuksi oletan myös 2%. Nämä oletukset teen siitä syystä, että analyytikot odottaa tuloksen olevan lähivuosina vielä alle tuon keskimääräisen arvon, mutta itse uskon, että normaali noin 1€ tulostaso saavutetaan muutaman vuoden kuluttua. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 2% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 2%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 9,8€ (DDM10) ja 10,1€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 11,35€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 13,5€, joten osake vaikuttaa melkoisesti yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 10,4€ eli osake on n. 30% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Tikkurila läpäisee vain kaksi (periaatteessa 4, jos ottaa huomioon kannattavuuden palautumisen). Yritys ei sovi mielestäni laadun puolesta DGI-strategiaan. Venatorin Porin tehtaan sulkeminen on vaikuttanut Tikkurilan tärkeimmän raaka-aineen eli titaanioksidin saantiin negatiivisesti. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edelleen menossa. Tällä hetkellä Tikkurilalla on haastavat ajat, mutta uskon, että lähivuosina Tikkurila pystyy palaamaan normaaliin tulostasoonsa, joka vastaa noin 0,96€ EPS:ä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Tikkurilan osakkeita 55 kpl (keskihankintahinta 14,46€). Olen ostanut tikkurilaa 50kpl 5.12.2012 ja 5kpl lisää 3.9.2015. Tikkurila on yksi salkkuni pienimmistä sijoituksista, muodostaen 1,48% salkustani. Luovun Tikkurilasta, mutta harkitsen vielä myyntiajankohtaa.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

tiistai 11. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Betsson

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on ruotsalainen uhkapeliyhtiö Betsson AB (BETS-B). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 31,68% ja nettomarginaali 24,07%. Sekä ROE että nettomarginaali ovat hyvällä tasolla ja arvot ylittävät selvästi kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 21,43% ja nettomarginaali 16,67% vuonna 2017.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 5,68 SEK ja tämän vuoden konsensusennuste on 6,23 SEK. Nykyinen "osinko" on 2,84 SEK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 50%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini. Betsson ei varsinaisesti maksa osinkoa vaan B-osakkeen omistaja saa lunastusosakkeen (IL-osake), joka sitten lunastetaan Betssonin toimesta pois pörssistä. Betssonin voitonjaosta on hyvä myös mainita, että aiemmin osinkopolitiikkana oli, että vähintään 70 %:a tuloksesta maksetaan omistajille, mutta vuodesta 2017 alkaen politiikkana on korkeintaan 50 %:n maksuosuus.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 27% ja korkokulutkin ovat hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 23-kertaisesti. Kriteeri täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 67,4 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 4,21%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 21,95% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 15,25% vuodessa, mutta omia osakkeita ei ole ostettu takaisin vaan optioiden ja M&A-kasvustrategian käyttämisen takia niiden määrä on lisääntynyt 1,99% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 5,47% vuodessa tarkasteluaikavälillä 2007-2017. Alla osinkohistoria, josta näkyy osinkopolitiikan muutos vuonna 2017:

VuosiOsinkoEPSMaksuosuus
20071,671,61103,31%
20081,702,2774,89%
20093,002,57116,58%
20102,333,1175,11%
20113,364,3776,95%
20123,154,3372,88%
20133,054,3370,44%
20143,985,6370,69%
20154,516,0274,92%
20164,766,3475,08%
20172,845,6850,00%

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa, joka vastaa inflaatiotavoitetta. Terminaalikasvuksi oletan myös 2%. Nämä oletukset teen siitä syystä, että analyytikot odottaa tuloksen laskevan lähivuosina ja regulaatioon liittyvät riskit ovat kasvaneet. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 2% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Korkean terminaalikasvun ajattelen osingonmaksusuhteen kasvattamisen kautta. Eli kunhan lähivuosien regulaatiomuutosten aikana rahaa riittää kasvuinvestointeihin, niin myöhemmin kasvusta päästään nauttimaan ja maksuosuutta voidaan kasvattaa. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 65,35 SEK (DDM10) ja 80,37 SEK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 81,28 SEK.

Osakekurssi on tällä hetkellä 67,4 SEK, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 75,67 SEK eli osake on n. 11% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Betsson läpäisee kaikki. Yritys sopii mielestäni laadun puolesta DGI-strategiaan osinkopolitiikan muutoksesta huolimatta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Betssonin osakkeita 400 kpl (keskihankintahinta 61,65 SEK). Betsson muodostaa noin 5% salkustani ja olen painoon tyytyväinen. Näillä hinnoilla en harkitse lisääväni Betssonin osuutta salkussani.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

sunnuntai 9. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Starbucks

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on Seattlesta lähtöisin oleva kahviketju Starbucks (SBUX). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 29,43% ja nettomarginaali 10,11%. ROE on hyvällä tasolla ja nettomarginaalikin nipin napin riittävän korkea. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 0,19% ja nettomarginaali 0,07% vuonna 2013. Tämä johtui Kraft yhteistyöhön liittyvästä kertaerästä, joka vei lähes koko tuloksen nollille.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $1,97 ja tämän vuoden konsensusennuste on $2,4 (GAAP eli verolakimuutoksen positiivistä vaikutusta ei ole huomioitu). Nykyinen osinko on $1,44. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 60%. Osinko vaikuttaa olevan kohtuullisen kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini, mutta kuitenkin hieman koholla.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 72% ja korkokulutkin ovat hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 48-kertaisesti. Kriteeri täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 54 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,66%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla, mutta kuitenkin riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 6,49% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 15,66% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 0,52% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 16,5% vuodessa vuodesta 2010 lähtien. Ennen sitä kaikki raha käytettiin kasvun rahoittamiseen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 7,01% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 20% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 16,5% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 4%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $54,41 (DDM10) ja $44,85 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $49,64.

Osakekurssi on tällä hetkellä $54,21, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $49,64 eli osake on n. 9% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä SBUX läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan lyhyestä osingonkasvuhistoriasta huolimatta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista SBUX:n osakkeita, mutta harkitsen position avaamista hinnan laskiessa alle arvioimani arvon.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

lauantai 8. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Protector ja Gjensidige Forsikring

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa Norjalaiset vakuutusyhtiöt Protector Forsikring ja Gjensidige Forsikring. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Protector ja Gjensidige olivat jatkoon päässeitä yrityksiä 3/2018 tekemästäni vakuutusyhtiöt tarkastelusta.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE ja nettomarginaali ovat olleet alla olevan taulukon mukaiset


ProtectorGjensidige
ROE20,69%14,06%
NpM10,66%17,09%

ROE on Protectorilla hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini, mutta Gjensidigen ROE jää juuri ja juuri kriteerini alle. Jos tarkastellaan ROE:n arvoa vuodesta 2009 eteenpäin, niin tällöin kriteeri täyttyy. Nettomarginaalikriteerin molemmat yritykset täyttävät.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset Gjensidigellä, mutta Protectorilla oli kaksi tappiollista vuotta tarkasteluaikana. Vuonna 2008 ja 2011 Protector teki tappiota sijoituksillaan ja hyvä vakuutustoiminta (yhdistetty kulusuhde 94,9% ja 85,3%) ei varmistanut tuloksen säilymistä voitollisena. Sammon kanssa en huomioinut sijoituksia ja käypien arvojen muutoksia, joten samaa analogiaa käyttäen myös Protector läpäisisi seulan.

Vakuutusyhtiöitä tarkastellessa tärkeäksi parametriksi nousee yhdistetty kulusuhde (combined ratio). Hyvillä yhtiöillä tämä on alle 95%. Alle 100% arvot tarkoittavat, että vakuutusyhtiö tekee voittoa pelkästään myymällä vakuutuksia ilman, että floatin sijoitustuottoja huomioitaisiin. Alla Protectorin ja Gjensidigen laadukkaasta vakuutusbisneksestä kertovat yhdistetyt kulusuhteet tarkastelujaksolta


VuosiProtectorGjensidige
200785,996,3
200894,994,4
200997,894,8
201094,295,3
201185,391,9
201286,285,3
201386,789,2
201484,586,0
201588,783,7
201697,083,4
201793,185,4
Keskiarvo90,4%89,6%

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Alla olevassa taulukossa on vuoden 2017 EPS sekä konsensus ennusteet tälle vuodelle. Lisäksi taulukosta löytyy osingot, osingonmaksusuhteet ja osinkoennusteet perustuen yhtiön ilmoittamiin arvoihin (Protector) tai itse tekemääni ennusteeseen (Gjensidige).


ProtectorGjensidige
EPS20175,539,05
EPS2018-f3,137,15
Dividend2,257,1
Dividend-f06,6
PoR201740,69%78,45%
PoR2018-f092,60%

Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Protector päätti lopettaa osingon maksun kokonaan vuonna 2018 rahoittaakseen kasvua. Tämä on ihan järkevää, mutta johtaa siihen, että Protector ei sovellu DGI-strategiaani. Osingon leikkaaminen liittyy varmasti myös haastavaan vuoteen, joka Norjalaisilla vakuutusyhtiöillä on ollut, minkä voi nähdä 2018 ennustetun EPS:n laskusta verrattuna viime vuoteen. Gjensidigen maksusuhde on korkealla osinkopolitiikan mukaisesti (osinkoa maksetaan yli 70 % tuloksesta). Gjensidige ei täytä kriteeriä osingonmaksun kestävyydestä.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Protectorin velan suhde omaan pääomaan on n. 55% ja korkomenot katetaan tuloksella 11-kertaisesti. Gjensidigen velan suhde omaan pääomaan on n. 97% ja korkomenot katetaan tuloksella 8-kertaisesti. Protectorin tase on paremmassa kunnossa ja täyttää kriteerini, mutta Gjensidigen korkomenot ovat suhteellisen korkea verrattuna tulokseen ja velan suhde pääomaan täyttää juuri ja juuri kriteerini.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä Gjensidigen osakkeella käydään kauppaa n. 137,8 NOK hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 4,8% ennustetulla osingolla laskettuna. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvinkin riittävällä tasolla. Tämä kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Vaikka kumpikin yritys on kasvattanut voimakkaasti liikevaihtoa, liikevoittoa ja osinkoa vuoteen 2017 asti, niin ei lähdetä kuitenkaan laskemaan osakkeille arvoa, sillä edellä esitettyjä kriteerejä ei täytetty.

Yhteenveto ja päätelmät
Protector lopetti osingon maksun ja sillä on tappiollisia vuosia tarkastelujaksolla. Gjensidigen ROE ei täytä kriteeriäni, velkaa on melkoisesti, korkokulut syövät suuren osan tuloksesta ja osingonmaksu ei ole kestävällä pohjalla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Protectorin tai Gjensidigen osakkeita enkä harkitse niiden hankkimista lähiaikoina.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

keskiviikko 5. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Skyworks Solutions

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa toinen puolijohdevalmistaja TXN:n jälkeen, salkustani jo löytyvä, Skyworks Solutions (SWKS). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 15,64% ja nettomarginaali 17,46%. ROE sekä nettomarginaali ovat hyvällä tasolla ja ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 7,34% ja nettomarginaali 7,78% vuonna 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $5,48 ja tämän vuoden konsensusennuste on $6,61. Nykyinen osinko on $1,52. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 23%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Skyworksin tase on velaton ja lisäksi käteistä on reilu miljardin verran. Tämäkin kriteeriä siis täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 90 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 1,7%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan matalalla tasolla, mutta kuitenkin riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 17,28% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 33,15% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita ei ole ostettu takaisin vaan niiden määrä on lisääntynyt 1,43% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 28% vuodessa vuodesta 2014 lähtien. Ennen sitä kaikki raha käytettiin kasvun rahoittamiseen.

Yllä olevien lukujen avulla on todella vaikea arvioida tulevaisuuden kasvua. Tästä johtuen teen arvolaskelmat seuraavilla oletuksilla, jotka uskon edustavan hyvin Skyworksin potentiaalia. Oletan, että lyhyen aikavälin (ensimmäiset 10 vuotta) kassavirran kasvu on 6% ja pitkän aikavälin kasvu 0%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 28% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 18% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $92,05 (DDM10) ja $92,92 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $99,32.

Osakekurssi on tällä hetkellä $89,67, joten osake vaikuttaa käytännössä oikein arvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $94,77 eli osake on n. 5% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä SWKS läpäisee kaikki. Skyworksin bisnes on paljon riippuvainen Applesta, sillä suuri osa tuotteista menee iPhoneen. 2g aikaan Skyworks pystyi myymään 3 dollarin edestä tuotteita yksittäiseen puhelimeen, mutta 5g aikaan puhelinkohtainen sisältö on jo 28 dollaria. IoT on myös merkittävä kasvuajuri, mikä tottakai tarkoittaa veristä kilpailua, koska kaikki haluaa kätensä hunajapurkkiin. Yritystä on kuitenkin johdettu hyvin ja on yksi kannattavimmista alalla toimivista yrityksistä nähdäkseni tiettyjen integroitujen ratkaisujen takia. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan lyhyestä osingonkasvuhistoriasta huolimatta. Hintakin on kohdillaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan SWKS:n osakkeita ja kasvatin positiotani 30 kappaleesta 45 kappaleeseen 5.9.2018.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------