keskiviikko 19. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Gilead Science

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä hepatiitti C:n parantaja Gilead Science (GILD). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 50,77% ja nettomarginaali 38,47%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 26,03% ja nettomarginaali 26,71% vuosina 2013 ja 2012.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $7,69 ja tämän vuoden konsensusennuste on $6,93. Nykyinen osinko on $2,28, jota on korotettu ensi vuodelle $0,24 eli uusi osinko on $2,52. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 29,65%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 126,6%, joka on hieman koholla ja yli kriteerini. Korkokulut ovat kuitenkin hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 12,4-kertaisesti. Kriteeriä 5 ei siis aivan täytetä. Tällä hetkellä taseessa näkyy vieläkin Kite Pharmaceuticalsin oston aiheuttama velka, jonka uskon vähenevän. Odotan, että kriteeri 5 tullaan täyttämään lähivuosina. Jätetään Gilead seuraantaan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 66,6 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 3,78%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 19,96% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 20,4% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin 3,72% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 9,9% vuodessa vuodesta 2014 lähtien. Osinkohistoria on poikkeuksellisen lyhyt DGI-osakkeeksi, mutta näen potentiaalin kasvuun pitkälle tulevaisuuteen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 3,72% vuodessa, joka vastaa omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 2,31%, joka perustuu tarkempaan analyysiin tuotteiden myynnin kehityksestä. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 9,9% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 9,9% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $82,97 (DDM10) ja $76,75 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $102,22.

Osakekurssi on tällä hetkellä $66,6 joten osake vaikuttaa aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $87,31 eli osake on n. 24% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Gilead läpäisee 6. Lisäksi velkaisuuteen liittyvä kriteeri 5 jätetään seurantaan. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Gileadin osakkeita. Keskihintani on $73,59. Näillä hinnoilla en harkitse painon merkittävää lisäämistä. Hajautan mielummin muihin lääketeollisuuden yrityksiin. Ainut asia, joka pitää ennen position kasvattamista huomioida on kriteerin 5 täyttyminen.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 kommenttia:

  1. Et varmaankaan halua jakaa tuota arvonmääritys Sheettiä? =)

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Tää kommentti mennyt ihan ohi. Kun päivitän analyysin, niin pistän tarkempia tietoja arvonmäärityssheetistä.

      Poista