torstai 7. elokuuta 2014

I put my money where my mouth is!

Lisäsin Nokian Renkaita eilen hintaan 25,29€. Aiemmat erät olen ostanut hintoihin 27,29€ ja 27,94€. Tämä oli siis kolmas kertani NRE:n ostolaidalla hääriessä. Kun huomioi hankintakulut 7+9+7=23€, niin keskihinnakseni muodostuu tällä hetkellä 27,06€. Lisäksi yhdestä 35 kappaleen erästä on irronnut 1,45 euron osingot. Jos tämän laskee mukaan, niin keskihintani asettuu 26,58€ tienoille. Nousupotentiaali 35€ fair valueen on yli 30 prosenttia.

Samalla Rinkulat nousivat suurimmaksi sijoituksekseni ohi IBM:n. Kuten olen strategiassani linjannut, niin pyrin painottamaan sijoituksiani niihin yrityksiin, joissa näen eniten tuottopotentiaalia. Jos ja kun NRE:n kurssi palautuu lähemmäs 40 euron tasoja olen valmis keventämään positiotani ja suuntaamaan myynnistä tulleita varoja muihin kohteisiin. NRE tulee kuitenkin jäämään salkkuuni pitkäaikaiseksi sijoitukseksi ja tällä hetkellä mennään noin 16 % painolla.

Jos oletetaan Nokian Renkaiden maksavan ensi vuonna 1,5 euron osingon, niin 27,06 euron keskihinnallani lähtöosinkotuotoksi muodostuu 5,54 %. Tässä voidaan leikitellä ajatuksella, missä näkymät palautuvat hyviksi ja kasvu jatkuu voimakkaasti, että mihin NRE1V tulisi hinnoitella? Historiallisesti efektiivinen osinkotuotto on ollut tasolla 2,72 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos palauduttaisiin tähän efektiiviselle tasolle 1,5 euron osingon kanssa, niin osake hinnoiteltaisiin noin 55 euroon.

Toisaalta Nokian Renkaiden marginaalien tippuessa puoleen, kuten kilpailijoilla, osakekohtainen tulos voisi supistua noin 1,05 euron tasolle. Tällöin osinko olisi samalla jakosuhteella vain 0,75 euroa. Oletetaan jälleen, että näkymien parantuessa ja kasvun jatkuessa NRE1V hinnoiteltaisiin 2,72 %:n efektiivisellä osinkotuotolla. Tällöin kurssi voisi seilata tasolla 27,6 euroa, mikä on korkeampi kuin keskihintani tai tämän aamuinen kurssi reilu 25 euroa. Mielestäni tällä hetkellä turvamarginaalia on merkittävästi. Upside on valtava, mutta sijoituksen täydellinen tuhoutuminen hyvin epätodennäköistä.

perjantai 1. elokuuta 2014

Nokian Renkaita lyödään kuin kuollutta sikaa

23. helmikuuta ennen Krimin ja Venäjän välisten kiistojen julkisuuteen tuloa Nokian Renkaat treidasi noin 33,5 eurossa. Tänään reilu 5 kuukautta myöhemmin kurssi on käynyt alimmillaan 25,34 eurossa. Jos osti Renkaita helmikuussa, niin pudotusta on tullut yli 24 %! Silloin Renkaiden osakkeen omistajiksi ryhtyneiltä voi tuntua kuin kuolleelta sialta.

Renkaissa on kuitenkin pitkän aikavälin potentiaalia merkittävästi.

Aikavälillä 1999 - 2013 Nokian Renkaat ovat keskimäärin kasvattaneet liikevaihtoaan 12,86 % vuodessa ja viimeisen viiden vuoden aikanakin 9,82 % vuodessa. Samalla aikavälillä liikevoitto on kasvanut keskimäärin 24,4 % vuodessa ja viimeisen viiden vuoden aikana jopa 26,45 % vuodessa.

Kuva 1. Nokian renkaiden liikevaihto ja liikevoitto aikavälillä 1999-2013.

Vielä tärkeämpää on osakkeenomistajien palkitseminen pitkäjänteisesti. Renkaat ovat aikavälillä 1999-2013 maksaneet joka ainoa vuosi osinkoa ja trendi on ollut ylöspäin. Samalla aikavälillä Nokian Renkaat ovat kasvattaneet osinkoaan keskimäärin 26,36 % vuodessa ja viimeisen viiden vuoden aikana jopa 33,59 % vuodessa. Osinkoa on laskettu kaksi kertaa ja kaksi kertaa osinko on pidetty samana. Harmikseen on syytä myös huomauttaa, että osakkeita ei kuitenkaan olla ostettu takaisin vaan niitä on tullut lisää optio-ohjelmien ansiosta keskimäärin 1,73 % vuodessa samalla aikavälillä.

Lisäksi erityisen tärkeää on Nokian Renkaiden tasainen kannattavuus. Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut aikavälillä 1999-2013 keskimäärin 20,27 % ja viimeisen viiden vuoden aikana 18,98 %. Vaikka ROE on käynyt finanssikriisin synkimpänä vuotena, vuonna 2009 vain 7,6 prosentissa, niin ennen kaikkea NRE on joka vuosi ollut voitollinen. Tämä kertoo tuotteiden ja liiketoiminnan laadusta. Tämän voi tulkita kertovan myös brändin vahvuudesta ja määrävän markkina-aseman tuomista eduista.

Kuva 2. Nokian Renkaiden oman pääoman tuotto aikavälillä 1999-2013.

Tällä hetkellä Nokian Renkaat hinnoitellaan varsin huokeasti historialliseen suorituskykyyn ja liiketoiminnan laatuun nähden.

Kolmen viime vuoden osakekohtaisen tuloksen keskiarvolla (EPS= 2,1) laskettuna P/E = 12,38, joka tarkoittaa käytännössä 8 % tulostuottoa. EPS:n pitää kasvaa vain 4 % vuodessa (vrt. aiemmin laskettuun 8,06 % kasvuun), jolloin tuotoksi tulee 12 % vuodessa.

Hinta suhteessa tasearvoon on jatkuvasti kasvaneen oman pääoman ansiosta hinnoiteltu 26 euron hinnalla vain tasolle P/B = 2,5. Keskimääräinen yli 20 % ROE antaa tulostuotoksi 8,1 %. NRE:n pitäisi kasvattaa omaa pääomaa 3,9 % vuodessa, jotta tuotoksi tulisi 12 % vuodessa. Tätä voi verrata toteutuneeseen: aikavälillä 1999-2013 oma pääoma on kasvanut keskimäärin 17,89 % vuodessa.

Myöskään yritysostajien usein käyttämä EV/EBITDA arvostuskerroin ei ole päätä huimaava. Viimeisen 12 kk liukuvan käyttökatteen perusteella EV/EBITDA = 7,28. Tähän vaikuttaa erityiseste vähäinen velkataakka. NRE:n tase on nettovelaton!

Olen laskenut 12 % tuottovaatimuksella, että NRE1V:n fairvalue on luokkaa 34 - 36 euroa. Tässä on aliarvioitu kasvua suhteessa historialliseen ja käytetty kolmen viimevuoden keskimääräistä 2,1 euron EPS:ä. Tällä hetkellä turvamarginaalia fairvaluen ja nykyhinnan välillä on noin 34 %.

Itse omistan kuollutta sikaa ja olen valmis keräämään lisää kylkipaloja, jos lyöminen jatkuu.

Avasin position Nokian Renkaisiin maaliskuun loppupuolella ennen 1,45 euron osingon irtoamista hintaan 27,94 euroa. Tuplasin positioni viime viikolla hintaan 27,29 euroa ja tällä hetkellä toimeksianto on sisällä odottamassa sian lyömistä hintaan 25,1 euroa. Kahden toteutuneen toimeksiannon jälkeen NRE on kasvanut toiseksi suurimmaksi sijoituksekseni.

Yritän olla nyt ahne, kun muut ovat pelokkaita. Lisäsin käteistä salkkuuni kolmatta toimeksiantoa varten ja luottohakemus on edelleen käsittelyssä mahdollisia pörssiromahduksia ajatellen. Salkkuni arvo on pyörinyt noin 15 000 euron tasolla ja hain luottoa nordnetin minimimäärän 10 000 euroa. Luoton todellinen vuosikorko on tällä hetkellä noin 5,12 %, jota voi verrata esim. NRE:n maksamaan osinkoon -- 26 euron kurssilla ja arvioimallani 1,6 euron osingolla tuotto nousee 6,15 prosenttiin.

Strategiani mukaan olen valmis käyttämään vipua korkeintaan 25 % salkkuni arvosta, joka tarkoittaa tällä hetkellä noin 3700 euroa. Velan suhteen aion ottaa täysin rauhassa ja pyrin kaikin keinoin välttämään tilanteita, jossa joutuisin pakkomyyntien eteen. Salkkuni kasvaessa arvioin uudelleen vivun maksimimäärän, jotta ylilainoitustilanteisiin ei jouduttaisi.