maanantai 17. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Medtronic

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä lääkealan jättiläinen Medtronic (MDT). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 15,54% ja nettomarginaali 17,58%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 5,03% ja nettomarginaali 12,27% vuonna 2015 ja 2016. Tämä liittyy Coviedin ostoon, jonka jälkeen liikevaihto lähes tuplaantui, mutta ostoon liittyvät kulut ja poistot ovat alentaneet laskennallista nettotulosta.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,66 ja tämän vuoden konsensusennuste on $5,12. Nykyinen osinko on $1,84, jota on korotettu ensi vuodelle $0,16 eli uusi osinko on $2,0. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 50,27%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 46,7%, joka on hyvä arvo. Korkokulut ovat hieman koholla suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 8,9-kertaisesti. Kriteeriä 6 ei siis aivan täytetä. Tällä hetkellä taseessa näkyy vieläkin Covidien oston aiheuttama velkakuorma, jota vähennetään vuosittain. Lisäksi tulos kasvaa, jolloin odotan, että kriteeri 6 tullaan täyttämään lähivuosina. Jätetään Medtroni seuraantaan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 93,7 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,13%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 8,43% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 5,43% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin, mutta Covidien osto on aiheuttanut keskimäärin 1,42% dilutaation vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 13,9% vuodessa vuodesta 2007 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 5,43% vuodessa, joka vastaa nettotuloksen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 2%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 13,9% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 13,9% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu on nettotuloksen kasvun tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $88,84 (DDM10) ja $71,47 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $82,33.

Osakekurssi on tällä hetkellä $93,7 joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $80,88 eli osake on n. 16% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Medtronic läpäisee 6. Lisäksi velkaisuuteen liittyvä kriteeri 6 jätetään seurantaan. Uskon, että Medtronic tulee täyttämään kriteerin läpivuosina. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Medtronicin osakkeita. Olen ostanut niitä 3.7.2013 12 kpl keskihintaan $51,84. Näillä hinnoilla en harkitse painon lisäämistä. Koska Medtronic positio on suhteellisen pieni, vain noin 2 % salkustani, niin ostan mielellään lisää jos hinta laskee alle arvon. Ainot asiat, jotka pitää ennen position kasvattamista huomioida on kriteerin 6 täyttyminen ja yhtiön kotipaikka Irlanti. Kotipaikan takia Nordnet perii 20% ennakkopidätyksen osingoista, jolloin ylimääräinen 5% pitää periä takaisin Irlannin veroviranomaiselta.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti