lauantai 28. maaliskuuta 2015

Siili on oikein arvostettu

Kirjoitin aiemmin Siilistä viime vuoden syyskuussa, jolloin Siili traidasi First North listalla noin 12,7-13,8 euron välillä. Tekstissäni arvioin Siilin arvoksi noin 18,6 euroa. Nyt päätin päivittää arviotani Siilin arvosta viime vuoden tilinpäätöksen jälkeen.

Viime vuoden tulos oli Siilillä hyvä. Liikevaihto kasvoi noin 57 % ja EBITDA kasvoi jopa noin 70 %. Oma pääoma kasvoi 101 % ja velkaa tuli myös merkittäväsi lisää, sillä vieraan pääoman määrä kasvoi 64 %. Siitä johtuen ja/tai siitä huolimatta oman pääoman tuotto laski 18,3 % tasolle. Osakemääräkin jatkoi kasvuaan dilutoiden omistajien osuutta yrityksestä ja tulevista voitoista.

Otetaan tarkasteluun viimeiset neljä vuotta, sillä aikaväliltä on hyvin tietoja saatavilla. Kasvuyhtiötä, kuten Siiliä tarkastellessa on erittäin tärkeää tutkia osakekohtaisia lukuja, sillä osakkeiden lukumäärä on kasvanut merkittävästi. Niitä on käytetty yritysostojen rahoittamiseen ja sama trendi tulee jatkumaan. Osakekohtaisia lukuja tarkastellessa pystytään huomioimaan alla olevan liiketoiminnan kehittyminen pitkäaikaisen sijoittain näkökulmasta.

Vuonna 2010 Siili teki liikevaihtoa 6,27 euroa per osake, EBITDA oli 0,68 euroa per osake ja omaa pääomaa oli 0,97 euroa per osake. Neljä vuotta myöhemmin vuoden 2014 lopulla Siili teki liikevaihtoa 15,66 euroa per osake, EBITDA oli 1,61 euroa per osake ja omaa pääomaa oli 4,91 euroa per osake. Jos näiden pohjalta lasketaan vuosikasvu, niin saadaan seuraavat lukemat:

Osakekohtaisen liikevaihdon kasvu = 25,72 % p.a.
Osakekohtaisen EBITDA:n kasvu = 24,18 % p.a.
Osakekohtaisen oman pääoman kasvu = 49,86 % p.a.

Näiden perusteella nähdään, että pelkkiä raportoituja lukuja tuijottamalla ei saada todellista kuvaa yrityksen kasvusta, joka välittyy pitkäaikaiselle omistajalle. Kasvu on kuitenkin ollut huimaa ja kaikki yrityskaupat näyttävät menneen putkeen ja osakemäärän kasvattaminen on toiminut todella hyvin myös pitkäaikaisen sijoittajan näkökulmasta.

Olisin myös voinut tarkastella osakekohtaista tulosta, mutta se ei mielestäni anna koko kuvaa yrityksen tuloskunnosta. Tämä johtuu siitä, että yrityskauppojen mukana tullutta liikearvoa poistetaan aktiivisesti taseesta, mikä on mielestäni erittäin tervettä toimintaa ja helpottaa huomattavasti yrityksen oman pääoman todellisen arvon määrittämistä. Viime vuonna liikearvoa poistettiin noin 900ke, mikä vähensi EPS:ä noin 0,32 euroa. Siilin tuloskunto on siis noin 45 % parempi kuin raportoidun EPS:n perusteella voisi päätellä. Viime vuoden lopulla liikearvoa oli vain 540ke oman pääoman ollessa 9255ke eli liikearvon osuus OPO:sta oli vain 5,8 %.

Tehdään kuitenkin DCF-analyysi (kassavirtojen diskonttaus laskelma) pohjautuen osakekohtaiseen tulokseen ja osakekohtaisen tuloksen kasvuun, jolloin saamme hieman turvamarginaalia verrattuna todelliseen tuloksentekokykyyn. Siilin EPS oli vuonna 2010 0,42 euroa ja viime vuonna EPS oli 0,7 euroa, jonka perusteella saamme EPS:n kasvuksi:

Osakekohtaisen tuloksen kasvu = 13,62 % p.a.

Oletetaan Siilin pienestä koosta johtuen, että kasvua pystytään ylläpitämään vielä seuraavat 10 vuotta, jonka jälkeen kasvu hyytyy 4 % tasolle. Diskonttauskorkona käytetään 12 %, mikä on siis tuottovaatimukseni. Tällöin saamme Siilin arvoksi 18,09 euroa per osake.

Tehdään vertailun vuoksi myös muutama muu arvio Siilin arvosta. Koska pitkällä aikavälillä ROE on pysynyt keskimäärin tasolla 39,5 %, niin olisin valmis maksamaan yrityksestä noin P/B = 4 arvostuksen. Tämän perusteella Siilin arvoksi saadaan 19,66 euroa per osake. Toisaalta olisin valmis tyytymään noin 3 % osinkotuottoon, jos sitä kasvatetaan samalla merkittävää vauhtia. Ehdotettu osinko oli viime vuodelta 0,47 euroa. Tämän perusteella Siilin arvoksi saadaan 15,66 euroa per osake.

Laskemalla keskiarvon näistä saamme Siilin osakkeen arvoksi 17,8 euroa, joka on täysin sama summa, kuin perjantain päätöskurssi. Hieman yllätyin, mutta hei välillä näinkin, että mr. market on samaa mieltä kanssani. Ei kai siinä muuta kun kaupoille vai mitä?

perjantai 27. maaliskuuta 2015

Halpa lainaraha alkaa näkymään omassakin salkussa

Olen harkinnut siitä asti siirtymistä Nordnetiltä Lynxiin, kun tajusin salkkua vastaan tarjottavan luoton koron olevan selvästi korkeampi Nordnetillä. Nyt siihenkin on tullut muutos. Olen positiivisesti yllättynyt ja erittäin tyytyväinen uudistukseen.

Tällä hetkellä salkkuni arvo on noin 27780 euroa, josta Nordnetissa on noin 26850 euroa. Velkavipua on tällä hetkellä noin 4960 euroa. Tällä hetkellä salkun lainoitusominaisuutta käyttämällä otetusta lainasta maksan 4,85 % korkoa. Uudessa "Superluotossa" lainan korko voi olla joko 0,99 % tai 2,49 %, jotka molemmat ovat selvästi alle nykyisen lainan koron. Superluoton mukaisen lainakoron saaminen edellyttää kuitenkin muutamien ehtojen täyttymistä, joista toista en tällä hetkellä täytä.

Aiemmassa tekstissäni kerroin hieman siitä, että pyrin kääntämän velkavivun käteisvivuksi. Olen edelleen samaa mieltä ja aionkin ensi kuussa tallettaa noin 2400 euroa salkkuuni, jolloin velan määrä laskee noin 2560 euroon. Tämä laskee velkamäärääni, mutta ei itseasiassa ole rajoittava ehto superluoton matalan koron saamiseksi. Suurimman sijoitukseni Nokian Renkaiden paino on Nordnet salkussani tällä hetkellä noin 25,9 % ja koko portfoliostani mukaan lukien S-ryhmän osuusmaksut 24,8 %. Hopeatason 2,49 %:n korko edellyttää, että yksikään osake ei muodosta yli 25 % salkusta. Kultatason 0,99 %:n korko edellyttää, että yksikään osake ei muodosta yli 20 % salkusta. Minun pitää siis laskea Nokian Renkaiden painoa salkussani, mikäli haluan matalamman koron velkavivulle.

Tein muutaman nopean laskelman ja totesin, että minun on myytävä osa NRE1V:stä, jotta kultataso olisi käytännössä saavutettavissa kuukauden sisällä. Toisaalta voin vain odottaa pidempään, jotta salkkuni muiden osakkeiden paino nousee käteistalletusten ja mahdollisen lisälainan turvin korkeammalle. Ainakin hopeataso pitäisi saavuttaa ensi kuussa, jos teen talletuksen lisäksi myös ostoja. Toki myös Renkaiden osinkojen irtoaminen saattaa laskea kurssia niin paljon, että paino salkussa tippuu alle 25 %:n.

Yksi tämän vuoden tavoitteistani on säästää keskimäärin 750€/kk eli yhteensä noin 9000€. Tähän mennessä olen säästänyt 900€ eli jäljellä on vielä 8100€. Jos tämä toteutuu, niin saan maksettua velkavivun kokonaan pois ja lisäksi kerrytettyä salkkuuni käteistä noin 3160€. Tämän lisäksi pyrin saamaan yli 1000€ osinkoja, josta nettona tulee noin 800€. Vuoden lopussa salkussani voi siis olla lähes 4000€ käteistä ja osakkeita 27780€ (arvojen pysyessä muuttumattomina). Tällöin käteisen paino olisi noin 12,6 %. Salkku olisi valmiina romahdukseen. Tämä olisi erittäin turvallinen tilanne.

Toisaalta voisin hyödyntää aiemmista ajatuksistani huolimatta edelleen velkavipua. Jos jatkaisin siten, että ostaisin muita yhtiöitä tiputtaen NRE1V:n painoa selvästi, niin voisin ottaa vipua jo melko paljon ennen kuin 40 % lainamäärä lainoitusarvosta tulee vastaan. Vuoden lopun tilanteen mukaan nettosalkku olisi 31780€. Oletetaan, että keskimääräinen lainoitusaste on 70 % (, joka riippuu osakkeista ja tällä hetkellä on salkussani 73,4 %). Tällöin voisin ottaa velkaa noin 12300 euroa ennen kuin 40 % raja tulisi vastaan. Tällöin velkavivun määrä nousisi kuitenkin lähes 28 %:iin koko salkun arvosta, mikä on selvästi liikaa. Aiemmassa strategiassani maksimivivun määrän oli 25 %. Ottamalla velkaa vain 5000 euroa, niin lainan määrä salkun arvosta olisi 13,6 % ja lainamäärä lainoitusarvosta olisi 19,4 %. Molemmat mielestäni erittäin siedettävällä tasolla.

Taas ollaan tienhaarassa ja päätöksiä pitäisi tehdä. Joka tapauksessa Nordnetilta aivan loistava avaus! Muut pankit joutuu yhä enemmän kilpailemaan piensijoittajien suosiosta. Joka tapauksessa tämä ei omaan toimintaan vaikuta merkittävästi, korkeintaan estää siirtymisen Lynxiin. Loppupeleissä kaikki on siitä kiinni, mihin itse voi vaikuttaa ja mitkä ne omat päätökset on. Pyrin siis edelleen keskittymään siihen mihin voin vaikuttaa eli säästämiseen, mutta jatkuvasti on hyvä ymmärtää muutokset sijoitusympäristössä sekä muissa reunaehdoissa. Ne parhaassa tapauksessa mahdollistavat kaikenlaista uutta sekä luovat joustavuutta ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ylimääräisiä kuluja, kuten veroja tai jonkinlaisia rajoitteita.

keskiviikko 18. maaliskuuta 2015

Tavoitteena 750 euroa/kk, onnistuinko alkuvuonna?

Asetin viime vuoden lopulla tavoitteeksi säästää 750 euroa kuukaudessa. Kulut ja tulot kuitenkin vaihtelevat kuukausittain ja tarkennettuna tarkoitin, että tavoitteenani on keskimäärin säästää 750 euroa kuukaudessa. Alkuvuosi ei ole mennyt ihan suunnitelmien mukaan ja ensi kuun säästösumma tulee ratkaisemaan paljon myös loppuvuoden osalta.

Tammikuussa järjestin syntymäpäivä juhlat ja lisäksi joululomalla meni paljon rahaa mm. autovuokraan ja muuhun. Nämä tulivat maksuun tammikuun palkasta, koska käytän pääosin luottokorttia ja maksan menoni käytännössä kuukauden myöhässä. Tammikuun säästösumma = 0 euroa.

Helmikuussa kävin poikkeuksellisen paljon ulkona syömässä ja muutenkin kaupungilla. Ihme säätöä oli kyllä oikeastaan koko tammikuun loppu ja helmikuu. Treffeihin ja muuhun hillumiseen meni ylimääräistä noin 150 euroa. Lisäksi kävin Sveitsissä työmatkan ohella laskettelemassa, johon varsinkin euron frangikurssin muuttumisen jälkeen upposi ylimääräistä. Helmikuun säästösumma = 500 euroa.

Maaliskuussa kuluja oli jos jonkinlaista. Kuu on vielä menossa, mutta käteinen on siirretty salkkuun ja loppu kuun elelen luottokortilla. Maksoin kassan jäsenmaksun reilu 100 euroa, kävin huollattamassa fillarin keulan lähes 100 eurolla ja kävin laskettelemassa Himoksella kavereiden kanssa. Tästä kaikesta huolimatta sain jotenkin raavittua kasaan ihan hyvän summan, mutta luottokortti näyttää tällä hetkellä miinusta 605 euroa. Maaliskuun säästösumma = 400 euroa.

Miten loppuvuoden pitäisi mennä, jotta pääsisin tavoitteeseeni?

Kuten alussa sanoin, niin Huhtikuu tulee ratkaisemaan paljon. Tämä johtuu siitä, että mitään reissuja ei ole nyt sovittu pääsiäiseksi tai muutenkaan, jolloin rahaa pitäisi jäädä poikkeuksellisen helposti säästöön. Lisäksi olen saamassa noin 1500 euron nettobonuksen. Vaikka luottokortti onkin miinuksella jo reilu 600 euroa, joka tulee siis maksuun ensi kuussa, niin uskon, että saan säästöön noin 2150 euroa ensi kuussa. Tällöin neljän ensimmäisen kuukauden säästösumma nousee 3050 euroon, joka tekee keskimäärin 762,5 euroa kuukaudessa. Tästä on sitten helppo jatkaa loppuvuoteen, missä voi toki tulla yllätyksiä suuntaan jos toiseen.

Buffetin viimeisimmän sijoittajakirjeen lukemisen jälkeen sain motivaatiota velkavivun pois maksuun. Alun perin hankin lainoitusominaisuuden käyttööni mahdollistamaan vivun hyödyntämisen pörssiromahduksien aikana. Toki mielestäni Nokian Renkaiden kurssin voimakas lasku oli eräänlainen pörssiromahdus, johon Venäjän tilanne vaikutti voimakkaasti. Buffet sai minut kuitenkin vakuuttuneeksi käteisen kuninkuudesta.

Tällä hetkellä olen poistanut seeking alphan sovelluksen kännykästäni ja en ole enää vilkuillut seurantalistojani aktiivisesti. Tämä siis ennen kaikkea siitä syystä, että pyrin maksamaan osakkeita vastaan otetun velan pois ennen kuin teen seuraavia ostoja. Eli seurantalistoilla ei tee mitään. En halua kuluttaa niihin aikaan vaan keskitän aikana vain siihen mihin voin vaikuttaa eli säästämiseen ja velan maksamiseen. Olen jopa alustavasti päättänyt, nostaa salkkuni käteisposition positiiviseksi siten, että salkustani pitäisi löytyä aina 1500 euroa käteistä, joka on noin 5 % salkkuni tämän hetkisestä arvosta. Tämä antaa entistä enemmän liikkumavaraa romahdusten aikana ja takaa sen, että en voi ikinä menettää esimerkiksi pakkomyyntien takia kaikkea.

Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että en luultavasti tule hirveästi ostoja tekemään tämän vuoden aikana. Jos pystyn säästämään keskimäärin 750 euroa kuussa, niin saan vuoden aikana kokoon 9000 euroa. Jotta pystyisin maksamaan salkustani velkani ja keräämään 1500 euron käteisposition, niin se vaatii yhteensä 6900 euroa. Eli maksimissaan pystyn tämän vuoden aikana sijoittamaan noin 2100 euron edestä plus tietenkin saadut osingot voi sijoittaa. Joka tapauksessa jos 750 euron tavoite alkaa näyttämään ylivoimaiselta, niin tuo 6900 euroa eli noin 575 euroa kuukaudessa pitää ainakin saavuttaa hinnalla millä hyvänsä.