perjantai 20. toukokuuta 2016

Betsson AB, länsinaapurin pelintarjoaja analyysissa

Viime aikoina olen pidättäytynyt osakekaupoista vaikka mielestäni vastaan on tullut monia kiinnostavia yrityksiä, jotka ovat olleet edukkaasti hinnoiteltu. Olen paljon pohtinut sijoitusstrategiaani ja sijoittamistani. Olen myös käynyt läpi tavoitteitani sijoittamisen suhteen ja miettinyt riskinsietokykyäni. Nyt ajattelin kuitenkin kertoa yhdestä vastaan tulleesta yrityksestä tarkemmin. Kyseessä on Betsson AB, joka on ruotsalainen vedonvälittäjä ja online vedonlyöntipelien tarjoaja. Itselläni on nettipokeri taustaa vuosilta 2007 - 2011 ja huh huh se on uskomatonta kuinka paljon tilanne onlinepokeritarjonnassa on muuttunut. Ala on konsolidoitunut melkoisesti ja Betsson on yksi niistä, jotka ovat vielä itsenäisesti pystyssä. Tarkoituksenani on tässä käydä läpi Betssonin perustiedot ja tehdä lyhyt analyysi, jotta voisin selvittää onko Bettson sopiva sijoitus minun salkkuuni.

Betsson AB on vuodesta 2000 lähtien Tukholman pörssissä noteerattu Pohjoismaiden suurin yksityinen pelintarjoaja. Betsson treidaa tikkerillä BETS ja siitä on kolme osakesarjaa, joista B-sarja on pörssissä. A-sarjan osakkeet oikeuttavat 10-kertaiseen äänioikeuteen B-sarjaan nähden. C-sarjan osakkeet ovat yrityksellä itsellään eikä niillä ole äänioikeutta. Vuoden 2015 lopulla osakkeita oli yhteensä 143,11 miljoonaa kappaletta. Betssonin historia on pitkä ja Betssonilla on kokemusta toimialan erikoisosaamisessa jo yli 50 vuotta, sillä yhtiö perustettiin vuonna 1963. Betssonin keskeinen liikeidea on hankkia ja omistaa pelipalveluita tarjoavia yhtiöitä. Betsson on ostanut mm. Betsafen ja Nordic Gaming Groupin sekä hollantilaiset pelimerkit Oranje Casinon ja Kroon Casinon.

Betssonin omistuspohja on kasvollinen sillä kolme suurinta omistajaa ovat Per Hamberg ja hänen yritykset (3,7 % pääomasta ja 18% äänistä), Knutssonit (4,8 % pääomasta ja 10,7 % äänistä) ja Rolf Lundstöm ja hänen yrityksensä (3,1 % pääomasta ja 9,6 % äänistä). Heillä on hallussaan siis noin 11% yrityksen pääomasta ja 40 % yrityksen päätäntävallasta. Mielestäni tämä on hyvä asia, sillä kasvollinen pääomistaja ajaa yleensä yrityksen etuja pitkällä aikavälillä eikä pyri nopeisiin pikavoittoihin, jotka voivat johtaa ennenaikaiseen tuhoon.

Betssonin liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti viime vuosina. Alla olevassa taulukossa on yrityksen liikevaihdon kehitys viimeiseltä 5 vuodelta, jonka aikana liikevaihto on kasvanut keskimäärin 21,12 % p.a.

20152014201320122011
Liikevaihto3722,03035,12476,72203,71736,6


Liikevaihdolla ei kuitenkaan ole merkitystä ellei yritys ole voitollinen. Alla olevassa taulukossa on Betssonin nettoliikevoiton kehitys viimeiseltä 5 vuodelta, jonka aikana nettoliikevoitto on kasvanut keskimäärin 13,22 % p.a.

20152014201320122011
Nettoliikevoitto861,5786,1564,2549,1542,6

Tämäkään ei kerro koko tarinaa pitkäjänteiselle sijoittajalle, koska osakkeiden lukumäärä voi muuttua. Alla olevassa taulukossa on Betssonin osakkeiden lukumäärän kehitys viimeiseltä 5 vuodelta, jonka aikana pitkäjänteisen omistajan omistusosuus on dilutoitunut (pienentynyt) keskimäärin 3,63 % p.a.

20152014201320122011
Osakkeiden lkm143,11139,62130,30126,81124,17

Tämä kaikki näkyy lopulta osakekohtaisissa arvoissa. Alla olevassa taulukossa on Bettsonin osakekohtaisen tuloksen ja Betssonin maksaman osingon (pääoman palautuksen) kehitys viimeiseltä 5 vuodelta, jonka aikana EPS on kasvanut keskimäärin 9,01 % p.a. ja osinkoa on nostettu keskimäärin 8,60 % p.a.

20152014201320122011
EPS6,025,634,334,334,37
Osinko4,513,983,053,153,36

Yllä olevasta voi päätellä, että osakkeiden lukumäärän kasvun aiheuttama dilutaatio on jäänyt vähäiseen rooliin taustalla olevan liiketoiminnan positiiviseen kehittymiseen verrattuna. Tämä on johtanut liikevaihdon ja nettoliikevoiton kasvun välittymiseen hyvin myös osakekohtaisiin lukuihin. Lasketaan Betssonin arvo käyttäen kahta eri mallia, joihin molempiin sovelletaan 12 % tuottovaatimusta tuomaan hieman turvamarginaalia. DDM-mallia käyttämällä lähtötiedoiksi riittää viimeisin osinko, joka on 4,51 SEK ja osingon oletettu kasvu 8,6 %. DCF-mallia sovelletaan kaksiosaisena siten, että oletetaan ensimmäiselle 5 vuodelle EPS:n kasvuksi 9,01 % ja siitä eteenpäin 4 %. Lisäksi lähtötiedoksi tarvitaan viime vuoden EPS 6,02 SEK. Tulokset ovat alla olevassa taulukossa.

DCF arvo96,13
DDM arvo132,49
Keskiarvo114,31
Nykykurssi110
Aliarvostus−3,77%

Laskelmien perusteella Betssonin osake näyttää varsin oikein arvostetulta. Tässä on hyvä huomioida, että molemmat käytetyt arvostusmenetelmät ovat todella yksinkertaisia ja erittäin herkkiä lähtöoletusten muutoksille. Lisäksi käyttämäni 12 % tuottovaatimus voi olla melko korkea tällä hetkellä, kun korot ovat matalalla. Tämä tuo kuitenkin turvamarginaalia osakkeen arvon arviointiin. Analyytikkojen EPS odotukset vastaavat seuraavan kolmen vuoden osalta hyvin käyttämääni 9 % kasvua. Kaiken lisäksi viimeisen kolmen vuoden aikana odotukset ovat hyvin tarkkaan vastanneet toteutuneita lukemia. Tämä nyt lähinnä vertailuna, jotta omat odotukset eivät täysin poikkea yleisistä odotuksista.

Entä sitten Betssonin laadullinen puoli? Onko yrityksestä salkkuuni? Sovelletaan tähän Buffetilta opittua kolmiosaista menetelmää, jossa yritystä arvioidaan historian ja tulevaisuuden osalta erikseen. Kolmas osa on yrityksen arvon arviointi, joka tehtiinkin jo tuossa yllä.

Kohta 1, arvioidaan yrityksen historia
 • Yhtiö on riittävän suuri: kyllä markkina-arvo on 13,4 miljardia kruunua eli noin 1,44 miljardia euroa
 • Kannattavuus on pysyvästi hyvällä tasolla: nettomarginaali viimeiseltä 5 vuodelta on ollut keskimäärin 25 %
 • Oman pääoman tuotto on korkea ja velkaa on vähän: ROE viimeiseltä 5 vuodelta on ollut keskimäärin 35 %, velan suhde omaan pääomaan on noin 62 %, käteistä taseessa on noin 500MSEK, kun pitkäaikaista velkaa on noin 228 MSEK
 • Liiketoiminta sitoo vähän pääomaa: suurelta osin online bisnes, mutta suuri osa kassavirrasta investoidaan kasvuun, ylläpito investoinnit ovat melko suuret jopa noin 25 % kassavirrasta
 • Yritystä johdetaan hyvin: liiketoiminnan menestyksekkään historian perusteella yritystä on johdettu hyvin, kasvollinen omistaja tuo vakautta ja pitkän aikavälin näkemystä yrityksen johtoon
 • Liikeidea on yksinkertainen: omistetaan ja hallinnoidaan nopeasti kasvavia nettipeliyrityksiä, liikevaihto tulee ottamalla asiakkaiden panostuksista välitysmaksu, huippulaadukas asiakaskokemus on ensisijaisen tärkeää
Kohta 2, arvioidaan yrityksen tulevaisuus
 • Yrityksen tulos, liikevaihto ja arvo kasvaa lähes varmasti: yrityksen osuus koko 750 miljardin vedonlyöntimarkkinasta on alle 0,5 %, joten kasvumahdollisuudet ovat suuret, lisäksi yrityksen tavoitteena on nimenomaan omistaa ja hallinoida nopeasti kasvavia yrityksiä
 • Odotuksiin/ennusteeseen liittyy vain kohtuullinen riski: suurimmat riskit liittyvän lainsäädäntöön, mutta EU:n myötä tämä on menossa jatkuvasti parempaan suuntaan ja markkinoita pyritään avaamaan enemmän kilpailulle
 • Liikeidea ei altis voimakkaalle kilpailulle: kilpailua on melko paljon, mutta Betssonin ideana on olla asiakaskokemukseltaan paras online toimia alallaan, koska teknologia ja alustat kehitetään talon sisällä, niin se luo kilpailuetua niihin toimijoihin nähden, jotka käyttävät muiden alustoja palveluissaan
 • Tuotteiden kysyntä säilyy: vedonlyöntiä on harrastettu vähintään yhtä kauan kuin lukemista tai kirjoittamista ja kaikki yhteiskunnat ovat historiassaan hyväksyneet vedonlyönnin, lisäksi yrityksen tarjoamat palvelut aiheuttavat riippuvuutta, jolloin alan voidaan olettaa pysyvän olemassa varmasti myös tulevaisuudessa
Kohta 3, arvioidaan yrityksen arvo
 • Yrityksen kannattavuutta voi arvioida kohdan 1 perusteella: nettomarginaali ja oman pääoman tuotto ovat hyvällä tasolla
 • Yrityksen historiallista hinnoittelua voi arvioida kohdan 1 perusteella: vuoden lopun kursseilla viimeisen 5 vuoden aikana P/E on keskimäärin ollut 16,96 ja efektiivinen osinkotuotto 4,6 %
 • Yrityksen tuloksen ja liikevaihdon kasvua voi arvioida kohdan 2 perusteella: tuloksen ja liikevaihdon kasvun voidaan olettaa pysyvän entisellä tasollaan (liikevaihto 21 % ja EPS 9%) ainakin seuraavat 5 vuotta, jonka jälkeen sen voidaan olettaa hidastuvan lähemmäs inflaation tasoa (ESP 4 %)
 • Helpot vastaukset ovat vaarallisia, älä maksa liikaa: käyttämällä korkeaa 12 % tuottovaatimusta pyrin välttämään liikaa maksamista, 10 % tuottovaatimusta käyttämällä yllä olevassa DCF-laskelmassa Betssonin arvo olisi noin 129 SEK (vs. nykykurssi n. 110 SEK)

Tämän perusteella länsinaapuriin listattu pelintarjoaja ja vedonvälittäjä voisi hyvinkin soveltua salkkuuni. Olen viimeaikoina pyrkinyt sijoittamaan yrityksiin, joiden liikevaihto on selvässä kasvussa, sillä salkussani on useita yrityksiä, joiden liikevaihto ei ole juuri kasvanut. Betsson sopisi hyvin Siilin lisäksi hajauttamaan salkkuani selviin kasvuyrityksiin. Näissä on muihin salkkuni yrityksiin verrattuna selvästi enemmän riskiä, koska arvostus on todella paljon kiinni tulevaisuuden odotuksista. Olen kuitenkin vielä nuori, sijoitushorisonttini on pitkä ja riskinsietokykyni on korkea, joten hieman riskisemmät sijoitukset soveltuvat hyvin salkkuuni.

torstai 5. toukokuuta 2016

Huhtikuun säästöaste 33,7%

Haasteen viides kuukausi on nyt ohi ja wappu vietetty. Kuluni eivät ole huhtikuussakaan pysyneet budjetissa. Katsotaanpa miltä viime kuukausi näyttää lukuina:

Tulot:
Palkka 3230,75€
Muut tulot 0€
Tulot yhteensä 3230,75€

Menot:
Kiinteät kulut 801,72€
Asuminen 845,38€
Opintolaina 400€
Muut kulut 95,75€
Kulut yhteensä 2142,85€

Säästöön: 1087,9€, joka on 33,7% nettotuloistani.

Tuloni olivat normaalin kuukausipalkan mukaiset, mutta lisäksi sain kerran vuodessa maksettavan bonuksen. Muut kulut sisälsivät yhdistyksen jäsenmaksun vuodelle 2016 ja tämän vuoden hammaslääkärin tarkastuskäynnin (kaikki kunnossa, jes!)

Kuluni olivat yhteensä 2142,85€, jotka olivat kiinteiden kulujen osalta 351,72€ yli budjetin. Haasteen mukaisesti olen ottanut tavoitteekseni pitää kiinteät kulut alle 450€ kuukaudessa. Tässä tavoitteessani en ole onnistunut vielä kertaakaan ja nyt alkaa näyttämään siltä, että pitää ihan suosiolla muuttaa tavoitetta realistisemmaksi. Elämäntapani ja kulutustottumukseni ovat muuttuneet niin paljon, etten enää pysty aiempien vuosien mukaisiin pieniin kuluihin. Tämä ei kuitenkaan yhtään vähennä kulujen seurannan arvoa vaan se nimenomaan kyseenalaistaa muuttuneita tapojani. Myös tässä kuussa maksoin korotetun vuokran 800 euroa. Toukokuussa ei tarvitse enää maksaa vuokraa ollenkaan. Tässäkään kuussa en tehnyt viikkoraportteja kiinteistä kuluistani, joten alla yhteenveto kiinteistä kuluista (suluissa merkitty budjetti)

Ruokaostokset 98,67€ (150€)
Bussikortti 80€ (50€)
Netti 13,4€ (13,5€)
Spotify 9,99€ (10€)
Sähkö 0€ (13,5€)
Työpaikkaruokailu 128,8€ (130€)
Vakuutukset 14,54€ (10€)
Muut kulut 482,52€ (73€)
Muut tulot 26,2€ (0€)

Yhteensä 801,72€ (450€)

Muut tulot kertoo tililleni tulevista rahoista, kuten veloista jne. Näistä hyvin suuri osa liittyy nimenomaan muihin kuluihin, mutta osa myös ruokakuluihin. Tästä johtuen muut tulot voidaan vähentää muista kuluista. Reilu ylitys tuli jälleen muiden kulujen osalta ja vaikka siitä vähennäisiin muut tulot, niin lukema on noin 450€, joka on noin 5-kertainen budjetoituun nähden. Muihin kuluihin kuului mm. ravintolaruoat ja juomat sekä taxi- ja bensakuluja. Suurin kuluerä tuli olutfestareilta, jotka oli Helsingin Kaapelitehtaalla. Jos en käyttäisi kävisi juhlimassa enkä käyttäisi alkoholia vaan olisin tipattomalla ja en kävisi ulkona syömässä, niin kiinteät kuluni olisivat olleet 345,4€.

Haasteen ideana oli säästää rahaa lähiajan menoihin. Säästämisen lisäksi olen varmistanut riittävän likviditeetin hankkimalla rahoituksen pankista. Tässä kuussa maksoin säästöistä lentoliput, joihin meni 987,22€. Tällä hetkellä ylimääräistä käteistä on 1500€.

Tässä vielä yhteenveto säästämisestäni haasteen ajalta:
Joulukuu 608,84€ (21,7 %)
Tammikuu 1503,21€ (51,7 %)
Helmikuu 901,53€ (35,9 %)
Maaliskuu 365,43€ (14,9%)
Huhtikuu 1087,9€ (33,7%)
+____________________
                 4466,91€ (33,7 %), joka on keskimäärin 893€/kk.

maanantai 2. toukokuuta 2016

Fortumin (FUM1V) Q1 tulos oli mitään sanomaton

Salkussani oleva energiayhtiö Fortum julkaisi Q1 tuloksensa 28.4.2016. Fortum bisnes on muuttunut merkittävästi sähkönsiirtoverkkojen myymisen jälkeen ja muodostuu nykyisin vain energian tuotannosta ja myynnistä sekä asiantuntija palveluiden myynnistä. Mennäänpä sitten tarkempiin kvartaalituloksen lukemiin ja verrataan arvoja vuoden takaiseen kvartaaliin:
Liikevaihto 989 M€ (- 4,9 %)
Liikevoitto (EBIT) 369 M€  (+ 5,4 %)
EPS 0,37€ (+ 12,1 %).

Liikevaihto laski, mutta liikevoitto ja EPS kasvoivat. Vertailukelpoinen EPS olisi ollut 0,29€, kun se viime vuonna oli 0,32€, joten laskua siihen tuli 9,4%. Pitkä investointiohjelma Venäjällä valmistui vihdoin ja Fortumilla on nyt 2226 MW CSA:n mukaista kapasiteettia ja 2257 MW CCS:n mukaista kapasiteettia. Fortum osti puolalaisen Duon S.A:n, joka myy sähköä ja kaasua. Taseessa oli likvideja varoja 8228 M€ ja nettokassan suuruus oli 2158 M€. Omaa pääomaa oli 15,97 € per osake. Pohjoismaissa saavutettu sähkön tukkumyyntihinta oli 30,7 €/MWh, keskimääräinen systeemihinta Nordpoolissa oli samaan aikaan 24,0 €/MWh. Venäjällä saavutettu sähkön tukkumyyntihinta oli 1666 RUB/MWh, keskimääräinen sähkön spot-hinta venäjällä oli samaan aikaan 1018 RUB/MWh. 60 % vuoden 2016 tukkumyynnistä pohjoismaissa on suojattu 30 €/MWh tasolle ja vuoden 2017 myynnistä 30 % tasolle 28€/MWh.

Oma ostohinta: 12,73€ jolle P/E = 19,29 ja osinkotuotto = 3,37 % (oletus EPS=0,66€, POR=65%).
Arvo käyttäen 12 % tuottovaatimusta:
DCF-arvo (g = 0,0 % 1-5v, terminal g = 2 %) = 6.2€
DDM-arvo (g = 2,0 %) = 4,29€.

Kummassakaan arvostuksessa ei ole huomioitu sitä, että Fortumin tase on ylikapitalisoitu noin 5,4€ per osake. Laskemalla tuon pääoman mukaan, niin arvoksi saadaan 9,69€-11,6€. Jos kassa saadaan sijoitettu kahden vuoden sisällä Fortumin tavoitteen mukaisella 10 % tuottotasolla, niin 2019 lähtien EPS on noin 1,2€. Mielestäni tässä on myös monia pitkän aikavälin arvonluonti ajureita, jotka realisoituessaan nostavat merkittävästi Fortumin nykyisten liiketoimintojen ja tulevien sijoitusten tuloksentekokykyä (OL3, Venäjä, vesivoiman säädettävyyden arvon kasvu, pohjoismainen sähkönhinta).