keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Höpinöitä säästämisestä ja sijoittamisesta 1/2018

Viime kuu oli jännittävä ja mukava. Vuosi lähti hyvin käyntiin! Tässä kerron lyhyesti tammikuun tuloista ja menoista sekä muista ajankohtaisista jutuista.

Tulot:
Palkka 3065€

Menot:
Ruokailut 443€
Juhliminen 572€
Tavarat tai palvelut 473€
Asuminen 579€
Menot yhteensä = 2067€

Säästöön jäi siis 998€, joka antaa säästöasteeksi n. 33 %. Ei tällä nyt kuuhun mennä, mutta ihan hyvä säästöaste.

Viime kuussa tuli hieman tarkennusta tuleviin asumisjärjestelyihin, mutta niistä lisää myöhemmin. Sen verran voin kertoa, että olen innoissani! Myös viime tekstini sijoitusasunnosta liittyy järjestelyihin. Aloitin myös kaupankäynnin Lynxissä, jossa tein ensimmäinen ostoni ja kohteena oli Disney. Ostin juuri ennen maanantain ”flash crashiä”, mutta eivätköhän nämä kurssit tässä heilu. Itse olen kuitenkin liikenteessä pitkällä aikavälillä ja lisäksi salkkuni on nettovelaton. Itseasiassa salkkuni käteispositio on tällä hetkellä n. 18% eli antaa rommata vaan.

Suurin osa salkkuni yhtiöistä on julkaissut tuloksensa. 13 yhtiötä on julkaissut tuloksen ja niistä 8 on nostanut osinkoaan. Pandora käytännössä laski osinkoaan ja Fortum piti osingon ennallaan. Pandora muutti viime vuonna osinkonsa kvartaaliosingoksi, koska osakekurssi oli 900dkk ja samalla vähensi omien ostoja. Nyt kun kurssi oli 600dkk, niin omien osakkeiden ostoja lisättiin ja osinkoa leikattuun viime vuotisesta, mutta pidettiin edelleen tuplasti korkeampana kuin edellisvuonna. Mielestäni tämä on ihan fiksua pääoman allokointia. Kunhan pitkällä jänteellä osinko on keskimäärin nouseva, niin olen tällöin tyytyväinen. Disney, IBM eikä Skyworks Solutions ilmoittanut osingon nostosta tuloksen yhteydessä.

Seuraavana on tulossa Betssonin tulos huomenna 8.2.2018. Myös loput salkkuyhtiöni julkaisevat tuloksensa lähipäivinä:
Tikkurila 13.2.
Walmart 20.2.
Medtronic 20.2.
Siili 27.2.
Strayer Education 1.3.

Käteispositioni on tällä hetkellä liian suuri. Koitan jatkaa DGI ostoja Lynxissä n. kerran kuukaudessa tai silloin kun sopiva tilaisuus tulee vastaan. Olen hyvin tiukkaan päättänyt, että ostoja en voi tehdä ennen kuin analyysi on valmiina. Tämä myös rajoittaa ostojani ja auttaa tekemään ajallista hajauttamista, sillä en koko ajan jaksa analyysiä tehdä. Tässä lyhyt lista yhtiöistä, jotka olen ajatellut tutkia seuraavaksi. Listassa myös nykyinen osakekurssi:
Starbucks $54,74
Computer Services $45,35
Medtronic $81,91 (on jo salkussa)
J M Smucker $120,38
Hanesbrands $22,06
TJX Companies $76,31
Penske Automotive Group $48,9
Tractor Supply $67,36 (on jo salkussa)
Amgen $178,67


Eiköhän se riitä tältä erää, toivottavasti helmikuusta tulee yhtä hieno J

perjantai 2. helmikuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Walt Disney

Tämä teksti on alunperin kirjoitettu 2.2.2018 ja päivitetty nyt 8.11.2019. Tämä on osa DGI-analyysit tekstisarjaa, jossa analysoin osinkoa maksavia yrityksiä. Tässä tekstissä käyn läpi Disneyn. Muut tekstisarjan luomukset löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle ja nettomarginaalille. Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkastelujakson (2008-2019) aikana ROE on ollut keskimäärin 16,42% ja nettomarginaali 14,71%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Lisäksi nettomarginaali on vakuuttavalla tasolla ja sekin ylittää kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana. ROE ja NpM olivat jokaisena vuona positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 10,7% ja nettomarginaali 9,98% vuonna 2009.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2019 EPS oli $6,64 ja ensi vuonna konsensus ennuste odottaa $5,89 osakekohtaista tulosta. Nykyinen osinko on $1,76, joka maksetaan kahdessa osassa. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala. Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 26,51%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen täyttäessä kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa. En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Pitkäaikaisen nettovelan suhde omaan pääomaan on n. 37%, joka on hyvällä tasolla. Lisäksi korkomenot ovat hallinnassa, sillä tulos (EBIT) kattaa korot 15,3-kertaisesti. Yritys läpäisee seulan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa n. 138 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 1,28%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hieman matalalla, mutta kuitenkin riittävällä tasolla. Tämäkin kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiastesta osinkojen diskonttaus mallia. Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Disney on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan tarkastelujaksolla 5,69% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 8,03% vuodessa, osinkoa on nostettu 8,75% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 0,36% vuodessa .

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Oletan, että EPS kasvaa nettotuloksen ja omien ostojen verran seuraavat 10v ja sen jälkeen 4% verran (inflaatio plus hyvät kasvunäkymät). Oletan osinkojen kasvavan historialliseen tahtiin seuraavat 10 v ja sen jälkeen lähes samaan tahtiin 8,5% vuodessa. Maksusuhde on matala, joten osinkoa on varaa kasvattaa.

Käytän 10% tuotto-odotusta laskemissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon 2 vaiheisella osinkojen ja kassavirran diskonttausmallilla. Laskurin mukaan osakkeen DDM arvoksi saadaan n. $128 ja DCF arvoksi n. $133.

Lisäksi katson mitä muuta ovat arvioineet fair valueksi. Jason Fieber on analysoinut arvoksi n. $131 dollaria.

Näistä kun ottaa keskiarvon saadaan fair value arvioksi $130,75. Osake on siis hieman yliarvostettu tällä hetkellä.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kriteereistä Disney läpäisee kaikki ja tästä syystä ansaitsee paikkansa salkussani. Omistan 30kpl Disneyn osakkeita, jotka on hankittu 2018-2019 aikana keskihinnalla $111,5. Positioni on toistaiseksi täynnä enkä aio lisätä Disneytä, jonka paino salkussani on 5,92%.

2019 lukuihin vaikuttaa Twenty-First Century Foxin osto $52,4 miljardilla. Lisäksi tulevaisuuden odotukset varsinkin lähivuosien osalta ovat matalammalla koska direct to consumers (Hulu, Disney+, ESPN+) segmentti tekee reilua tappiota. Osinkoakaan tuskin korotetaan merkittävästi lähivuosina ennen kuin DtC kääntyy voitolle (arviolta 2021-2022). Pitkällä aikavälillä näen kuitenkin Disneyllä hyvän tulevaisuuden, joka näkyy varmasti myös osakkeen omistajien taskussa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Disneyn osakkeita.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------