sunnuntai 26. elokuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Texas Instruments

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa puolijohdevalmistaja Texas Instruments (TXN). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 25,17% ja nettomarginaali 19,60%. ROE sekä nettomarginaali ovat hyvällä tasolla ja ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 15,12% ja nettomarginaali 13,72% vuosina 2009 ja 2012.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,61 ja tämän vuoden konsensusennuste on $5,67. Nykyinen osinko on $2,48. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 68,7%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 35%, joka täyttää kriteerini. Korkomenot ovat myös hallinnassa, sillä tulos (EBIT) kattaa korot 78-kertaisesti, joten tämäkin kriteeriä täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 113 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,18%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan juuri ja juuri riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 0,79% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 3,32% vuodessa, osinkoa on nostettu 18,6% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 2,37% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Viimeisen 10 vuoden aikana bisnes on muuttunut radikaalisti ja nyt viimeiset 5 vuotta liikevaihto on kasvanut keskimäärin 4,15% vuodessa.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Lyhyen aikavälin kassavirran kasvun arvioin takaisin ostojen ja nettotuloksen kasvun avulla. Oletan kasvun olevan 3,32% + 2,37% eli 5,69%. Pitkällä aikavälillä oletan, että kassavirta ei voi kasvaa nopeammin kuin inflaatio 2% huomioiden omien osakkeiden takaisin ostot eli kasvu on korkeintaan 4,37%. Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin osingon kasvuksi oletan, että lyhyellä aikavälillä osinko kasvaa 18,6% seuraavat 5 v ja 13% seauraavat 10 v ja pitkällä aikavälillä 5,69%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $108,19 (DDM10) ja $111,35 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $111,57 .

Osakekurssi on tällä hetkellä $113,64, joten osake vaikuttaa käytännössö oikein arvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $110,37 eli osake on n. 3% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä TXN läpäisee kaikki. Bisnes on käynyt läpi aikamoisen muutoksen ja nyt viime vuosina ydinbisnes on lähtenyt hyvään kasvuun. Osake on mielestäni hieman yliarvostettu, mutta sopii laadun puolesta hyvin DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista TXN:n osakkeita, mutta harkitsen position hankkimista lähiaikoina, kunhan hinta hieman laskisi.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

keskiviikko 8. elokuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Pandora

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa tanskalainen Pandora. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Yleistä
Pandora on hieman spesiaalikeissi, koska on listautunut vasta 2010. Tästä johtuen kovin pitkää historiaa ei ole saatavilla. Datana olen käyttänyt normaalista 10 v historian sijaan vuosia 2010 - 2017. Lisäksi Pandora ei pyri joka vuosi korottamaan osinkoaan vaan käyttää myös omien osakkeiden takaisinostoja omistajien palkitsemiseen. EPS:n kasvaessa myös osinko tulee olemaan kasvava pidemmällä aikavälillä vaikka joka vuosi osinkoa ei nostettaisikaan. Tämä sopii minulle.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 8 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 52,05% ja nettomarginaali 25,54%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Nettomarginaali on myös hyvällä tasolla ja on selvästi kilpailijoita korkeammalla. Sekin ylittää kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin (ei voida tarkistaa) tai viimeisen 8 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 19,91% ja nettomarginaali 18,07% vuonna 2012.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 51,8DKK ja tämän vuoden konsensusennuste on 54,6 DKK. Nykyinen osinko on 18 DKK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 34,76%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 90%, joka täyttää kriteerini. Korkomenot ovat myös hallinnassa, sillä tulos (EBIT) kattaa korot 175-kertaisesti, joten tämäkin kriteeriä täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 325 tanskan kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,54%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2010-2017 aikana 19,19% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 17,45% vuodessa, osinkoa on nostettu 20,08% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 1,62% vuodessa vuosien 2010-2017 aikana. Nyt kasvu on hidastumassa.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Lyhyen aikavälin kassavirran kasvuna käytän omien osakkeiden takaisinosto vauhtia, joka on 1,62 % vuodessa. Pitkällä aikavälillä oletan, että kassavirta ei voi kasvaa nopeammin kuin inflaatio 2% huomioiden omien osakkeiden takaisin ostot eli kasvu on korkeintaan 3,62%. Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin osingon kasvuksi oletan, että lyhyellä aikavälillä osinko kasvaa 6% kassavirtaa nopeammin ja pitkällä aikavälillä 3% nopeammin. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 668 DKK (DDM10) ja 631 DKK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 677 DKK .

Osakekurssi on tällä hetkellä 325 DKK, joten osake vaikuttaa selvästi aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 659 DKK eli osake on n. 50% aliarvostettu erittäin konservatiivisista oletuksista huolimatta.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Pandora läpäisee kaikki.

Yrityksen liiketoimintaan liittyy kuitenkin merkittävästi epävarmuutta tällä hetkellä muun muuassa siitä syystä, että marginaalit ovat paineessa, strategiaa muutettiin ja kiinassa myytävien tuotteiden hintoja laskettiin 15% piraattikaupan kitkemiseksi.

Tästä johtuen tein worstcase laskelman. Vaikka uskon, että Pandora toimii oikeassa hintasegmentissä hyvällä strategialla, niin nettomarginaali on huomattavasti korkeampi kuin esim. Tiffanylla, jonka nettomarginaali on n. 10%. Tänään annetun tulosvaroituksen perusteella 2018 liikevaihdoksi voidaan olettaa 3,5% suurempi kuin vuonna 2017 (22781 MDKK). Tällöin käyttäen 10% marginaalia saadaan nettotulokseksi 2357 MDKK, joka vastaa 21,2DKK osakekohtaista tulosta. Jos vuonna 2018 EPS romahtaisi tuolle tasolle, jonka jälkeen kasvaisi 3,62% vuodessa keskimäärin, niin silti osakkeen arvo olisi vähintään 340 DKK.

Spesiaalikeissista johtuen alla vielä yhteenveto Pandoran osinkohistoriasta:


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Pandoran osakkeita ja harkitsen suuremman position hankkimista lähiaikoina. Olen ostanut 20kpl Pandora osakkeitani 24.5.2017 keskihintaan 635DKK.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

perjantai 3. elokuuta 2018

Tulot ja menot 1-6/2018

Viime vuoden jälkeen en ole julkaissut enää tulot ja menot tekstejä, koska mielestäni ne eivät ole erityisen mielenkiintoisia tehdä saati lukea. Vaikka se kuuluu mielestäni olennaisena osana jokaisen henkilön talouden hallintaan, niin se on usein vain kasa lukuja ja niiden perusteella tehtyjä päätöksiä. Tässä tekstissä dokumentoin alkuvuoden tulot ja menot myöhempää käyttöä varten.

Kulutus ja säästöt

Menot keskimäärin:
Kiinteät kulut 1963€
Vuokra 410€
Sähkö 43€
Hoitovastike ja vesimaksu 104€
Rahoitusvastike 226€
Asuntolainan korot 32€
+_____________________________________
Menot yhteensä 2778€/kk

Tulot keskimäärin:
Palkkatulot 3775€
Muut työtulot 92€
Muut työkulut 95€
+_____________________________________
Tulot yhteensä 3772€/kk

Säästöt keskimäärin:
Asuntolainan lyhennys 178€
Muut 816€
+_____________________________________
Säästöt yhteensä 994€/kk

Säästöaste keskimäärin 26,4%.

Alla erittely viime vuoden kiinteistä kuluista keskimäärin:
Ruoka:
Ruokaostokset 286€
Työpaikkaruokailu 166€
Ravintolat 121€

Juhliminen:
Kauppa/alko 43€
Baarit 219€
Taxit 27€
Uhkapeli häviöt 173€
Uhkapeli voitot +122€
Matkaliput 433€
Tulot +81€
Velat 61€

Tavarat ja palvelut:
Lääkkeet 27€
Vakuutuskorvaukset lääkkeistä +22€
Vaatteet 32€
Lahjat 22€
Sekalaiset 386€
Bussikortti 51€
Nettipalvelut 49€
Vakuutukset 0€
Harrastukset 52€
Jäsenmaksut 22€

+_____________________________________
Yhteensä 1963 €/kk

Onpahan ollut alkuvuosi. Menot ovat olleet korkealla, mutta onneksi myös tulot kiitos palkankorotuksen ja muutamien työmatkojen. Alkuvuonna on osittain mennyt vuokraa ja sijoituskämpän kuluja samaan aikaan, mikä on pitänyt menot korkealla. Heinäkuusta alkaen tätä ei enää näy sillä sijoitusasuntopyörii täysin vuokran pohjalta. Lisäksi olin pari viikko Indonesiassa, mikä näkyy korkeina matkalippukuluina ja baarikuluina. Muutin vuokra-asuntoon alkuvuoden aikana, joten uusien huonekalujen kuten sohvan ja sängyn osto näkyy korkeina kuluina sekalaiset sarakkeessa.

Loppuvuodelle odotan maltillisempaa kulutusta vaikkakin edessä on lastenrattaiden hankinta ja ostin eilen myös auton. Tässä kävi kyllä niin, että rattaat olivat kalliimmat kuin auto. Mitään reissuja ei enää ole tiedossa tämän vuoden puolella ja loppu vuoden ajattelinkin keskittää perheen kanssa oleiluun.