tiistai 18. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Visa

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä maksuteknologia jättiläinen Visa (V). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 14,56% ja nettomarginaali 35,09%. ROE ei aivan täytä kriteeriäni ja tästä johtuen tein vertailun kilpailijoihin (American Express, Mastercard ja Discover Financials). Kilpailijoiden ROE on keskimäärin ollut n. 30% eli parempi kuin Visalla. Kilpailijat ovat kuitenkin selvästi velkaisempia, sillä velan suhde omaan pääomaan on kilpailijoilla 208% verrattuna Visan 21% arvoon. Visan ROE olisi siis huomattavan korkea, jos se operoisi velkaisemmalla taseella. Lisäksi Visan nettomarginaali on alan paras. Tästä johtuen Visa täyttää laatukriteerini 5 ja 6.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 3,8% ja nettomarginaali 12,84% vuonna 2008.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $2,8 ja tämän vuoden konsensusennuste on $4,59 Nykyinen osinko on $0,825 jota on korotettu ensi vuodelle $0,175 eli uusi osinko on $1,0. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde vuoden 2017 luvuilla on 29,46%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 20,59%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat hyvin hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 21,6-kertaisesti. Kriteerit 5 ja 6 täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 131,7 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 0,76%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan matallalla tasolla ja kriteeriä ei täytetä. Jotta osinkotuotto olisi kriteerin minimi (>1%), niin osakkeen hinnan pitäisi olla 100 dollaria tai osinkoa pitäisi korottaa reippaasti (n. 30%).

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2008-2017 aikana 12,69% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 26,56% vuodessa. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin, mutta jostain syystä tästä on hyvin ristiriitaista tietoa liikenteessä ja sain laskettua, että osakemäärä on kokenut keskimäärin 0,11% dilutaation vuodessa vuosien 2008-2017 aikana. Tämä voi johtua Visan useista osakesarjoista, joista osa on käsittääkseni yrityksen hallussa. Tämä pitää vielä tarkistaa. Osinkoa on nostettu 25,8% vuodessa vuodesta 2009 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 12,58% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja dilutaation historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 25,8% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 25,8% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 8% ja 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkojen historiallista kasvua ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $108,98(DDM10) ja $110,18 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $136,74.

Osakekurssi on tällä hetkellä $131,4, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $118,61 eli osake on n. 11% yliarvostettu. Jos otetaan huomioon osinkotuotto kriteeri, niin arvo olisi 100 dollaria.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani seitsemästä kriteeristä Visa läpäisee 6. Osinkotuottokriteeri ei täyty, mutta se kertoo vain osakkeen korkeasta hinnoittelusta, joka pitää ottaa huomioon ostohintaa määritettäessä. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Visan osakkeita. Olen ostanut niitä 13.12.2016 15 kpl keskihintaan $79,9. Näillä hinnoilla en harkitse painon lisäämistä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti