perjantai 21. joulukuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Novo Nordisk

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä sokeritautiin keskittynyt tanskalainen lääkejättiläinen Novo Nordisk (NOVO-B). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 52,97% ja nettomarginaali 27,26%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 26,48% ja nettomarginaali 20,37% vuonna 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 15,39 DKK ja tämän vuoden konsensusennuste (markets.ft.com) on 16,11 DKK. Nykyinen osinko on 7,85 DKK ja ensi vuoden osinkoennuste (markets.ft.com) on 8,03 DKK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 51,01%. Osinko vaikuttaa olevan vielä kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 3,4%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 544-kertaisesti. Kriteerini täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 300 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,69%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 10,32% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 16,16% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 2,42% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 24,18% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 10,24% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon (viimeiset 5 vuotta koska kasvu hidastunut) ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 2,42% omien ostojen mukaisesti. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 16,16% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 16,16% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6% ja 5%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa nettoliikevoiton historiallista kasvua ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 339 DKK (DDM10) ja 306 DKK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 360 DKK.

Osakekurssi on tällä hetkellä 300 DKK, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 335,17 DKK eli osake on n. 11% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Novo Nordisk läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Novon osakkeita. Olen ostanut niitä 25.11.2016 35 kpl keskihintaan 225,43 DKK. Harkitsen painon lisäämistä. Yksi asia tulee kuitenkin huomioida, sillä kotipaikkana Tanska on ikävä osinkoverotukseen liittyen. Tanska perii 25%, joten 10% erotus pitää periä Tanskan veroviranomaiselta takaisin.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti