lauantai 8. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Protector ja Gjensidige Forsikring

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa Norjalaiset vakuutusyhtiöt Protector Forsikring ja Gjensidige Forsikring. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Protector ja Gjensidige olivat jatkoon päässeitä yrityksiä 3/2018 tekemästäni vakuutusyhtiöt tarkastelusta.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE ja nettomarginaali ovat olleet alla olevan taulukon mukaiset


ProtectorGjensidige
ROE20,69%14,06%
NpM10,66%17,09%

ROE on Protectorilla hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini, mutta Gjensidigen ROE jää juuri ja juuri kriteerini alle. Jos tarkastellaan ROE:n arvoa vuodesta 2009 eteenpäin, niin tällöin kriteeri täyttyy. Nettomarginaalikriteerin molemmat yritykset täyttävät.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset Gjensidigellä, mutta Protectorilla oli kaksi tappiollista vuotta tarkasteluaikana. Vuonna 2008 ja 2011 Protector teki tappiota sijoituksillaan ja hyvä vakuutustoiminta (yhdistetty kulusuhde 94,9% ja 85,3%) ei varmistanut tuloksen säilymistä voitollisena. Sammon kanssa en huomioinut sijoituksia ja käypien arvojen muutoksia, joten samaa analogiaa käyttäen myös Protector läpäisisi seulan.

Vakuutusyhtiöitä tarkastellessa tärkeäksi parametriksi nousee yhdistetty kulusuhde (combined ratio). Hyvillä yhtiöillä tämä on alle 95%. Alle 100% arvot tarkoittavat, että vakuutusyhtiö tekee voittoa pelkästään myymällä vakuutuksia ilman, että floatin sijoitustuottoja huomioitaisiin. Alla Protectorin ja Gjensidigen laadukkaasta vakuutusbisneksestä kertovat yhdistetyt kulusuhteet tarkastelujaksolta


VuosiProtectorGjensidige
200785,996,3
200894,994,4
200997,894,8
201094,295,3
201185,391,9
201286,285,3
201386,789,2
201484,586,0
201588,783,7
201697,083,4
201793,185,4
Keskiarvo90,4%89,6%

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Alla olevassa taulukossa on vuoden 2017 EPS sekä konsensus ennusteet tälle vuodelle. Lisäksi taulukosta löytyy osingot, osingonmaksusuhteet ja osinkoennusteet perustuen yhtiön ilmoittamiin arvoihin (Protector) tai itse tekemääni ennusteeseen (Gjensidige).


ProtectorGjensidige
EPS20175,539,05
EPS2018-f3,137,15
Dividend2,257,1
Dividend-f06,6
PoR201740,69%78,45%
PoR2018-f092,60%

Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Protector päätti lopettaa osingon maksun kokonaan vuonna 2018 rahoittaakseen kasvua. Tämä on ihan järkevää, mutta johtaa siihen, että Protector ei sovellu DGI-strategiaani. Osingon leikkaaminen liittyy varmasti myös haastavaan vuoteen, joka Norjalaisilla vakuutusyhtiöillä on ollut, minkä voi nähdä 2018 ennustetun EPS:n laskusta verrattuna viime vuoteen. Gjensidigen maksusuhde on korkealla osinkopolitiikan mukaisesti (osinkoa maksetaan yli 70 % tuloksesta). Gjensidige ei täytä kriteeriä osingonmaksun kestävyydestä.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Protectorin velan suhde omaan pääomaan on n. 55% ja korkomenot katetaan tuloksella 11-kertaisesti. Gjensidigen velan suhde omaan pääomaan on n. 97% ja korkomenot katetaan tuloksella 8-kertaisesti. Protectorin tase on paremmassa kunnossa ja täyttää kriteerini, mutta Gjensidigen korkomenot ovat suhteellisen korkea verrattuna tulokseen ja velan suhde pääomaan täyttää juuri ja juuri kriteerini.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä Gjensidigen osakkeella käydään kauppaa n. 137,8 NOK hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 4,8% ennustetulla osingolla laskettuna. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvinkin riittävällä tasolla. Tämä kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Vaikka kumpikin yritys on kasvattanut voimakkaasti liikevaihtoa, liikevoittoa ja osinkoa vuoteen 2017 asti, niin ei lähdetä kuitenkaan laskemaan osakkeille arvoa, sillä edellä esitettyjä kriteerejä ei täytetty.

Yhteenveto ja päätelmät
Protector lopetti osingon maksun ja sillä on tappiollisia vuosia tarkastelujaksolla. Gjensidigen ROE ei täytä kriteeriäni, velkaa on melkoisesti, korkokulut syövät suuren osan tuloksesta ja osingonmaksu ei ole kestävällä pohjalla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Protectorin tai Gjensidigen osakkeita enkä harkitse niiden hankkimista lähiaikoina.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 kommenttia:

 1. Samaa mieltä. Gjensidige parempi osinkokohde, mutta se jakaa koko tuloksen ulos osinkoina. Eli kun laihat ajat tulevat, niin osinko voi rysähtää aika voimakkaasti.

  ERIE ja CINF mun suosikit. Sampo myös jees, mutta kun puolet sen tuloksesta tulee Nordeasta ja mulla on jo SHB:ta salkussa, niin en voi sijoittaa Sampoon.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Toisaalta korkojen nousu tukee sijoitustuottoja pidemmällä aikavälillä. En oikeen osaa sanoa, ollaanko me vasta pidemmän talouskasvuvaiheen alussa vai pitääkö sukeltaa vielä välissä. Pitää tutkia vielä noita jenkkisijoitusyhtiöitä. Monet aika hintavia, esim. ERIE.

   Sammosta kun tein analyysin, niin annoin anteeksi korkean osingonmaksusuhteen ja tappiolliset vuodet, jotka johtuivat sijoitustuottojen romahtamisesta kriisivuosien aikana. Nyt Gjensidige analyysiä tehdessä kuitenkin ajattelin, että kriiterini pitää täyttää ansaitakseen paikkansa salkussani. Joten pitää se Sampokin jättää nyt vaan rannalle.

   Poista