tiistai 11. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Betsson

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on ruotsalainen uhkapeliyhtiö Betsson AB (BETS-B). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 31,68% ja nettomarginaali 24,07%. Sekä ROE että nettomarginaali ovat hyvällä tasolla ja arvot ylittävät selvästi kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 21,43% ja nettomarginaali 16,67% vuonna 2017.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 5,68 SEK ja tämän vuoden konsensusennuste on 6,23 SEK. Nykyinen "osinko" on 2,84 SEK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 50%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini. Betsson ei varsinaisesti maksa osinkoa vaan B-osakkeen omistaja saa lunastusosakkeen (IL-osake), joka sitten lunastetaan Betssonin toimesta pois pörssistä. Betssonin voitonjaosta on hyvä myös mainita, että aiemmin osinkopolitiikkana oli, että vähintään 70 %:a tuloksesta maksetaan omistajille, mutta vuodesta 2017 alkaen politiikkana on korkeintaan 50 %:n maksuosuus.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 27% ja korkokulutkin ovat hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 23-kertaisesti. Kriteeri täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 67,4 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 4,21%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 21,95% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 15,25% vuodessa, mutta omia osakkeita ei ole ostettu takaisin vaan optioiden ja M&A-kasvustrategian käyttämisen takia niiden määrä on lisääntynyt 1,99% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 5,47% vuodessa tarkasteluaikavälillä 2007-2017. Alla osinkohistoria, josta näkyy osinkopolitiikan muutos vuonna 2017:

VuosiOsinkoEPSMaksuosuus
20071,671,61103,31%
20081,702,2774,89%
20093,002,57116,58%
20102,333,1175,11%
20113,364,3776,95%
20123,154,3372,88%
20133,054,3370,44%
20143,985,6370,69%
20154,516,0274,92%
20164,766,3475,08%
20172,845,6850,00%

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa, joka vastaa inflaatiotavoitetta. Terminaalikasvuksi oletan myös 2%. Nämä oletukset teen siitä syystä, että analyytikot odottaa tuloksen laskevan lähivuosina ja regulaatioon liittyvät riskit ovat kasvaneet. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 2% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Korkean terminaalikasvun ajattelen osingonmaksusuhteen kasvattamisen kautta. Eli kunhan lähivuosien regulaatiomuutosten aikana rahaa riittää kasvuinvestointeihin, niin myöhemmin kasvusta päästään nauttimaan ja maksuosuutta voidaan kasvattaa. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 65,35 SEK (DDM10) ja 80,37 SEK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 81,28 SEK.

Osakekurssi on tällä hetkellä 67,4 SEK, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 75,67 SEK eli osake on n. 11% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Betsson läpäisee kaikki. Yritys sopii mielestäni laadun puolesta DGI-strategiaan osinkopolitiikan muutoksesta huolimatta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Betssonin osakkeita 400 kpl (keskihankintahinta 61,65 SEK). Betsson muodostaa noin 5% salkustani ja olen painoon tyytyväinen. Näillä hinnoilla en harkitse lisääväni Betssonin osuutta salkussani.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti