perjantai 14. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Tikkurila

                                                                                                                                Päivitetty 13.12.2018

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on yksi vanhimmista sijoituksista eli Suomalainen maaliyhtiö Tikkurila. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Betsson - laadukas ja kasvava bisnes, jopa hieman aliarvostettu 67 SEK hinnalla
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa

Tikkurila listautui pörssiin vuonna 2010, joten käytän tarkasteluun aikaväliä 2010-2017.

Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 7 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 19,42% ja nettomarginaali 6,24%. ROE täyttää kirkkaasti kriteerini, mutta nettomarginaali jää selvästi alle kriteerini.

Katsotaan vielä onko Tikkurilan nettomarginaali parempi kuin kilpailijoilla. Jos on, niin silloin 10% alittavakin nettomarginaali täyttää kriteerini. Tutkin Akzo Nobelin, PPG:n ja Jotunin marginaaleja viimeiseltä 5 vuodelta. Akzo Nobelin nettomarginaali oli 6,86%, PPG:n 12,75% ja Jotunin 7,93%. Vertailuryhmän keskimääräinen nettomarginaali on siis noin 9,2%, joka on Tikkurilan nettomarginaalia suurempia. Tästä johtuen Tikkurila ei täytä kriteeriäni.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. Finanssikriisin ajalta kaivoin tiedot aiemmasta tekstistäni, jossa nettotuloksen sijaan on tarkasteltu EBIT-lukuja. ROE oli alimmillaan 5,96% ja nettomarginaali 1,84% vuonna 2017.

Aiemman tekstini perusteella Tikkurila vaikuttaa bisnekseltä, jolla on vallihautaa. Tikkurila on markkinajohtaja Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Lisäksi Puolassa neljäs. Nettomarginaali on silti liian matala lukeutuakseen niihin yrityksiin, jotka hyväksyn DGI-salkkuuni.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 0,24€ ja tämän vuoden konsensusennuste on 0,61€. Nykyinen osinko on 0,8€, joka jaetaan kahdessa 0,4€ osassa. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 333%. Osinko ei tosiaan ole kestävällä pohjalla eikä täytä kriteeriäni. Vuosien 2010-2017 välillä EPS on keskimäärin ollut 0,87€ ja osinko keskimäärin 0,77€, josta saadaan 89% keskimääräinen maksusuhde eli sekään ei ole kestävällä pohjalla (<70%). Suomalaisilta yrityksiksiltä sallin yli 70% marginaalin, jos kaikki muut kriteerit täyttyisivät. Joten periaatteessa tämä on OK, ottaen huomioon mahdollisen kannattavuuden palautumisen normaalille tasolle tulevaisuudessa.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 106% ja korkokulutkin ovat selvästi koholla, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 6,7-kertaisesti. Tätäkään kriteeriä ei täytetä. Kannattavuuden palautuessa, interest coverage kohoaisi noin 25 tasolle, joten periaatteessa tämäkin on OK.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 13,5€ hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,93%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään. Ottaen huomioon kuitenkin osingonmaksusuhteen ja velkaisuuden, osinko tulee todennäköisesti laskemaan merkittävästi ellei sitä leikata jopa kokonaan.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto ja nettoliikevoitto ovat kehittyneet huonosti vuosien 2010-2017 aikana. Omien osakkein lukumäärä ei käytännössä muuttunut. Osinkoa on nostettu keskimäärin 2% vuodessa tarkasteluaikavälillä 2010-2017 vaikkakin vuodesta 2014 lähtien osinko on pysynyt samana 0,8€ per osake. Alla liiketoiminnan kehitys tarkasteluväliltä:


VuosiROENpMNettotulosOPOLiikevaihtoOsinkoEPS
201019,21%6,20%36,51905890,700,83
201118,54%5,51%35,51926440,730,80
201219,70%6,04%40,62066720,760,92
201324,07%7,67%50,12086530,801,13
201425,03%7,80%48,21936180,81,09
201521,55%7,11%41,51955840,80,94
201621,33%7,78%44,52095720,81,01
20175,96%1,84%10,71805820,80,24
Keskiarvo19,42%6,24%38,51966140,770,87

Oletan, että kassavirta (keskimääräinen EPS 0,87€) kasvaa seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa, joka vastaa inflaatiotavoitetta. Terminaalikasvuksi oletan myös 2%. Nämä oletukset teen siitä syystä, että analyytikot odottaa tuloksen olevan lähivuosina vielä alle tuon keskimääräisen arvon, mutta itse uskon, että normaali noin 1€ tulostaso saavutetaan muutaman vuoden kuluttua. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 2% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 2%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 9,8€ (DDM10) ja 10,1€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 11,35€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 13,5€, joten osake vaikuttaa melkoisesti yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 10,4€ eli osake on n. 30% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Tikkurila läpäisee vain kaksi (periaatteessa 4, jos ottaa huomioon kannattavuuden palautumisen). Yritys ei sovi mielestäni laadun puolesta DGI-strategiaan. Venatorin Porin tehtaan sulkeminen on vaikuttanut Tikkurilan tärkeimmän raaka-aineen eli titaanioksidin saantiin negatiivisesti. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edelleen menossa. Tällä hetkellä Tikkurilalla on haastavat ajat, mutta uskon, että lähivuosina Tikkurila pystyy palaamaan normaaliin tulostasoonsa, joka vastaa noin 0,96€ EPS:ä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Tikkurilan osakkeita 55 kpl (keskihankintahinta 14,46€). Olen ostanut tikkurilaa 50kpl 5.12.2012 ja 5kpl lisää 3.9.2015. Tikkurila on yksi salkkuni pienimmistä sijoituksista, muodostaen 1,48% salkustani. Luovun Tikkurilasta, mutta harkitsen vielä myyntiajankohtaa.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 kommenttia:

 1. Täytyypäs taas palata lukemaan näitä sun täysin Erinomaisia analyysejä, joita (juuri?) kukaan ei enää kirjoita auki samalla tasolla. Joku vuosi takaperin vakuutin itselleni, että lähden osakkeiden arvostuksia itsekin tekemään, mutta se oli työlästä, niin jäi tekemättä. Kiva, kun joku tekee!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos! Mielestäni suomeksi kirjoitetut blogit jäävät monesti hyvin kevyelle pohjalle verrattuna esim. jenkkilään. Luvut eivät valehtele ja mielestäni ne on pakko ottaa huomioon osakeanalyysissä kuin analyysissä. Itse olen ottanut melko yksinkertaisen lähestymistavan viimeisen strategiani mukaan. Aikaa ei näytä vaan jäävän tarpeeksi analyysien tekemiseen.

   Poista
 2. Jep, Tikkurila ei ole laatuyhtiö. Kassavirta todella heikko.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Se on vähän kaksipiippuinen juttu. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Tikkurila luottaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja.

   Mutta viime aikoina ongelmia on ollut titaanioksidin saannin kanssa Venatorin tehtaan palon takia. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen on aiheuttanut ongelmia logistiikan kanssa ja hyllyt olleet käsittääkseni välillä tyhjillään kaupoissa. Nyt kun vielä Venatorin tehdas suljetaan, ni raaka-aineen hankintaan joudutaan tekemään uusia sopimuksia ja niiden toimistusvarmuus pitää pystyä palauttamaan. Lisäksi kyllä se toiminnanohjausjärjestelmäkin kuntoon saadaan. Odotan, Tikkurilan palaavan 1€ EPS:iä vastaavaan tuloskuntoon lähivuosina.

   Poista