maanantai 26. elokuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: Svenska Handelsbanken

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Tällä kertaa vuorossa on ensimmäinen pankki, jota olen tutkinut tarkemmin ja se on Svenska Handelsbanken (SHB-A.ST, SHB-A).

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (ROE) ja nettomarginaalille (NpM). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkastelujaksolla (2007 - 2018) ROE on ollut keskimäärin 13,45% ja NpM 39,99%. SHB täyttää NpM kriteerini, mutta ei ROE kriteeriäni (>15%).

Jos kuitenkin katsotaan Euroopan 28 suurinta pankkia, niin niiden keskimääräinen ROE on ollut viimeisen 5 vuoden aikana noin 3,8%. Lisäksi SHB:n oman esityksen mukaan (sivu 3) vuosina 1977 - 2018 SHB:n ROE on ollut selvästi lähimpiä kilpailijoita (Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Swedbank) parempi. Tämän perusteella SHB täyttää siis myös ROE kriteerini, koska ROE on pitkällä aikavälillä kilpailijoita parempi.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana. ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 11,37% ja NpM 31,68%.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2018 EPS oli 8,84SEK ja ensi vuoden konsensusennuste (Reuters) on 8,62SEK. Nykyinen osinko on 5,5 SEK ja ennusteen mukaan (Talousmentor) ensivuoden osinko on 6,0 SEK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala. Maksusuhde vuoden 2019 luvuilla on 62% ja ennustetulla 2019 luvuilla 70%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa juuri ja juuri alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa. En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Pankkien kanssa ei ole järkevää tarkastella velan suhdetta omaan pääomaan eikä korkokulujen suhdetta EBIT-tulokseen. Pankin osalta katson luottotappioiden suhdetta EBIT tulokseen, jonka haluan olevan alle 5%. SHB:n luottotappiot (credit loss) on 881 MSEK ja EBIT tulos 22013 MSEK, joka antaa luottotappiosuhteeksi 4%. Lisäksi SHB:n oman esityksen mukaan (linkki edellä, sivu 4) SHB:n luottotappiot ovat olleet pitkällä aikavälillä (1990 - 2018) selvästi lähimpiä kilpailijoita matalammat. Kriteerit liittyen velkaisuuteen täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 83 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 6,6%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan korkealla tasolla ja kriteeri täytetään.

Pohjoismaisiltä yrityksiltä sallin melko korkeita osingonmaksusuhteita, koska kulttuuri on erilainen ja liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat erilaiset. Tämä näkyy myös korkeana efektiivisenä osinkotuottona, jolloin osingon ei tarvitse edes kasvaa nopeasti.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on muuttunut vuosien 2007-2019 aikana +4,44% vuodessa. Nettoliikevoitto on muuttunut +1,03% vuodessa. Omia osakkeiden määrä on muuttunut keskimäärin +0,28% vuodessa. Osinkoa on nostettu 1,84% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 4% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon historiallista vauhtia vähennettynä turvamarginaalilla. Terminaalikasvuksi oletan 1,03%, joka vastaa nettoliikevoiton historiallista kehitystä. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 10 vuotta osinkoa nostetaan 4% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 1,84%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa kassavirran kasvuoletusta ja terminaalikasvu vastaa historiallista osingonkasvu vauhtia. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 80,86 SEK (DDM10). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 110,19 SEK. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi noin 95 SEK.

Lisäksi katson mitä muut ovat analysoineet yrityksen arvoksi. SHB:stä en ole löytänyt muita laskelmia seuraamistani lähteistä (Talousmentor, Phoebus blogi, Seeking Alpha).

Osakekurssi on tällä hetkellä noin 83 SEK, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kriteereistä SHB täyttää kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan SHB-A osakkeita ja olen ostanut niitä 2019 heinäkuussa 90 kruunun hinnalla. SHB-A positio on osakesalkussani 4,4 % painolla. Harkitsen edelleen lisääväni sijoituksia SHB:hen.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 kommenttia:

 1. Minkälaisia osinkojen ja kassavirran diskonttomallia käytät?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen rakentanut google sheetsiin omat työkalut, jotka pohjautuvat kassavirran osalta seuraaviin linkkeihin:

   http://www.investopedia.com/articles/07/dcf_pitfalls.asp

   http://www.streetofwalls.com/finance-training-courses/investment-banking-technical-training/discounted-cash-flow-analysis/

   DDM-malli on noudattaa samaa periaatetta, mutta vapaan kassavirran ja sen kasvuoletusten sijaan siinä käytetään osinkoa ja osingon kasvuoletuksia. Kaikki oletukset esitän aina tekstissä. Oletukset muodostan historiallisen kehityksen perusteella pyrkien kuitenkin konservatiivisuuteen. Tämä antaa turvamarginaalia ja jos yrityksen tulevaisuus sisältää paljon epävarmuuksia, niin käytän myös korkeampaa 12% tuottovaatimusta normaalin 10% sijaan.

   Poista
  2. Jos haluaa yksinkertaisen ratkaisun, niin täältä löytyy weppipohjainen laskuri, jota voi käyttää:

   http://www.moneychimp.com/articles/valuation/dcf.htm

   Poista
 2. Kiitos näistä linkeistä! Pitääpä tutustua tarkemmin.

  VastaaPoista