maanantai 26. elokuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: Air Products and Chemicals

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Tällä kertaa vuorossa on materiaalitoimialalla toimiva Air Products and Chemicals (APD).

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (ROE) ja nettomarginaalille (NpM). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkastelujaksolla (2007 - 2018) ROE on ollut keskimäärin 17,12% ja NpM 13,72%. APD täyttää ROE ja NpM kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana. ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 8,91% ja NpM 8,04%.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2018 EPS oli $6,83 ja ensi vuoden konsensusennuste (Reuters) on $8,24. Nykyinen osinko on $4,4 jota on korotettu ensi vuodelle ja uusi osinko on $4,64. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala. Maksusuhde vuoden 2018 luvuilla on 64% ja ennustetuilla 2019 luvuilla 56%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa. En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 9%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut 16,2-kertaisesti. Kriteerit liittyen velkaisuuteen täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 220 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,1%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on muuttunut vuosien 2007-2018 aikana -0,22% vuodessa. Nettoliikevoitto on muuttunut 3,41% vuodessa. Omia osakkeiden määrä on muuttunut keskimäärin 0,17% vuodessa. Osinkoa on nostettu 10,07% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 3,24% vuodessa, joka vastaa nettoliikevoiton historiallista vauhtia vähennettynä osakemäärän lisääntymisellä. Terminaalikasvuksi oletan myös 3,24%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 10 vuotta osinkoa nostetaan 10,07% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkokasvun historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $187,29 (DDM10). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $125,59. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi noin $156.

Lisäksi katson mitä muut ovat analysoineet yrityksen arvoksi. Jason Fieber on esittänyt Daily Trade Alertissa ADP:n arvoksi 185 dollaria.

Osakekurssi on tällä hetkellä noin $220, joten osake vaikuttaa selvästi yliarvostetulta suhteessa historiaan. Olen valmis ostamaan ADP:n osaketta noin $170 hinnalla (oman laskelman ja ulkopuolisen laskelman keskiarvo).

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kriteereistä ADP täyttää kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista ADP:n osakkeita, mutta harkitsen hankkivani niitä tulevaisuudessa, kunhan hinta on oikea.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti