maanantai 26. elokuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: Brown-Forman

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Tällä kertaa vuorossa on alkoholituotteiden valmistaja Brown-Forman (BF-B, BF.B).

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (ROE) ja nettomarginaalille (NpM). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkastelujaksolla (2007 - 2019) ROE on ollut keskimäärin 35,51% ja NpM 16,35%. BF täyttää ROE ja NpM kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana. ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 23,53% ja NpM 13,41%.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2019 EPS oli $1,73 ja ensi vuoden konsensusennuste (Reuters) on $1,79. Nykyinen osinko on $0,66 jota on korotettu ensi vuodelle ja uusi osinko on $0,716. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala. Maksusuhde vuoden 2019 luvuilla on 38% ja ennustetuilla 2020 luvuilla 40%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa. En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 162%, joka on kohtuullinen arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa suhteessa tulokseen, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut 14,3-kertaisesti. Velkaa on ollut selvästi vähemmän vielä 5 vuotta sitten, mutta viime vuosina velkaa on otettu omien osakkeiden ostoon. Tämä ei mielestäni ole kovin vakavaa koska korkokulut ovat hyvin hallinnassa, mutta kertoo kuitenkin mielestäni hieman kyseenalaisesta johdon pääoman allokoinnista. Kriteerit liittyen velkaisuuteen täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 57 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 1,16%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan matalalla tasolla, mutta kriteeri kuitenkin täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on muuttunut vuosien 2007-2019 aikana +3,57% vuodessa. Nettoliikevoitto on muuttunut +6,32% vuodessa. Omia osakkeiden määrä on muuttunut keskimäärin -1,56% vuodessa. Osinkoa on nostettu 7,90% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 5,13% vuodessa, joka vastaa nettoliikevoiton historiallista vauhtia lisättynä osakemäärän vähenemisellä. Terminaalikasvuksi oletan 3,57%, joka vastaa liikevaihdon historiallista kehitystä. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 10 vuotta osinkoa nostetaan 7,9% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa osinkokasvun historiallista vauhtia ja terminaalikasvu on realistisemmalla tasolla. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $23,74 (DDM10). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $31,56. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi noin $27,65.

Lisäksi katson mitä muut ovat analysoineet yrityksen arvoksi. Brown Formanista en ole löytänyt muita laskelmia seuraamistani lähteistä (Daily Trade Alert, Seeking Alpha).

Osakekurssi on tällä hetkellä noin $57, joten osake vaikuttaa selvästi yliarvostetulta suhteessa historiaan. Olen valmis ostamaan BF:n osaketta noin $27 hinnalla (oman laskelman ja ulkopuolisen laskelman keskiarvo).

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kriteereistä BF täyttää kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista BF:n osakkeita, mutta harkitsen hankkivani niitä tulevaisuudessa, kunhan hinta on oikea.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti