sunnuntai 26. elokuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Texas Instruments

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa puolijohdevalmistaja Texas Instruments (TXN). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 25,17% ja nettomarginaali 19,60%. ROE sekä nettomarginaali ovat hyvällä tasolla ja ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 15,12% ja nettomarginaali 13,72% vuosina 2009 ja 2012.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $3,61 ja tämän vuoden konsensusennuste on $5,67. Nykyinen osinko on $2,48. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 68,7%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 35%, joka täyttää kriteerini. Korkomenot ovat myös hallinnassa, sillä tulos (EBIT) kattaa korot 78-kertaisesti, joten tämäkin kriteeriä täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 113 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,18%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan juuri ja juuri riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 0,79% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 3,32% vuodessa, osinkoa on nostettu 18,6% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 2,37% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Viimeisen 10 vuoden aikana bisnes on muuttunut radikaalisti ja nyt viimeiset 5 vuotta liikevaihto on kasvanut keskimäärin 4,15% vuodessa.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Lyhyen aikavälin kassavirran kasvun arvioin takaisin ostojen ja nettotuloksen kasvun avulla. Oletan kasvun olevan 3,32% + 2,37% eli 5,69%. Pitkällä aikavälillä oletan, että kassavirta ei voi kasvaa nopeammin kuin inflaatio 2% huomioiden omien osakkeiden takaisin ostot eli kasvu on korkeintaan 4,37%. Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin osingon kasvuksi oletan, että lyhyellä aikavälillä osinko kasvaa 18,6% seuraavat 5 v ja 13% seauraavat 10 v ja pitkällä aikavälillä 5,69%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $108,19 (DDM10) ja $111,35 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $111,57 .

Osakekurssi on tällä hetkellä $113,64, joten osake vaikuttaa käytännössö oikein arvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $110,37 eli osake on n. 3% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä TXN läpäisee kaikki. Bisnes on käynyt läpi aikamoisen muutoksen ja nyt viime vuosina ydinbisnes on lähtenyt hyvään kasvuun. Osake on mielestäni hieman yliarvostettu, mutta sopii laadun puolesta hyvin DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista TXN:n osakkeita, mutta harkitsen position hankkimista lähiaikoina, kunhan hinta hieman laskisi.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 kommenttia:

  1. Löysin blogisi aivan vastikään. Hieno analyysi ja virkistävän tarkka ja silti informatiivinen moneen muuhun blogiin verrattuna. Toivottavasti näitä analyyseja tulee lisää!

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitos! Lisää niitä on laitettava tulemaan, kun itselle koittaa perustella sijoituskohteet.

      Poista