keskiviikko 8. elokuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Pandora

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa tanskalainen Pandora. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Yleistä
Pandora on hieman spesiaalikeissi, koska on listautunut vasta 2010. Tästä johtuen kovin pitkää historiaa ei ole saatavilla. Datana olen käyttänyt normaalista 10 v historian sijaan vuosia 2010 - 2017. Lisäksi Pandora ei pyri joka vuosi korottamaan osinkoaan vaan käyttää myös omien osakkeiden takaisinostoja omistajien palkitsemiseen. EPS:n kasvaessa myös osinko tulee olemaan kasvava pidemmällä aikavälillä vaikka joka vuosi osinkoa ei nostettaisikaan. Tämä sopii minulle.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 8 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 52,05% ja nettomarginaali 25,54%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Nettomarginaali on myös hyvällä tasolla ja on selvästi kilpailijoita korkeammalla. Sekin ylittää kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin (ei voida tarkistaa) tai viimeisen 8 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 19,91% ja nettomarginaali 18,07% vuonna 2012.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 51,8DKK ja tämän vuoden konsensusennuste on 54,6 DKK. Nykyinen osinko on 18 DKK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 34,76%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 90%, joka täyttää kriteerini. Korkomenot ovat myös hallinnassa, sillä tulos (EBIT) kattaa korot 175-kertaisesti, joten tämäkin kriteeriä täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 325 tanskan kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,54%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2010-2017 aikana 19,19% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 17,45% vuodessa, osinkoa on nostettu 20,08% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 1,62% vuodessa vuosien 2010-2017 aikana. Nyt kasvu on hidastumassa.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Lyhyen aikavälin kassavirran kasvuna käytän omien osakkeiden takaisinosto vauhtia, joka on 1,62 % vuodessa. Pitkällä aikavälillä oletan, että kassavirta ei voi kasvaa nopeammin kuin inflaatio 2% huomioiden omien osakkeiden takaisin ostot eli kasvu on korkeintaan 3,62%. Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin osingon kasvuksi oletan, että lyhyellä aikavälillä osinko kasvaa 6% kassavirtaa nopeammin ja pitkällä aikavälillä 3% nopeammin. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 668 DKK (DDM10) ja 631 DKK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 677 DKK .

Osakekurssi on tällä hetkellä 325 DKK, joten osake vaikuttaa selvästi aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 659 DKK eli osake on n. 50% aliarvostettu erittäin konservatiivisista oletuksista huolimatta.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Pandora läpäisee kaikki.

Yrityksen liiketoimintaan liittyy kuitenkin merkittävästi epävarmuutta tällä hetkellä muun muuassa siitä syystä, että marginaalit ovat paineessa, strategiaa muutettiin ja kiinassa myytävien tuotteiden hintoja laskettiin 15% piraattikaupan kitkemiseksi.

Tästä johtuen tein worstcase laskelman. Vaikka uskon, että Pandora toimii oikeassa hintasegmentissä hyvällä strategialla, niin nettomarginaali on huomattavasti korkeampi kuin esim. Tiffanylla, jonka nettomarginaali on n. 10%. Tänään annetun tulosvaroituksen perusteella 2018 liikevaihdoksi voidaan olettaa 3,5% suurempi kuin vuonna 2017 (22781 MDKK). Tällöin käyttäen 10% marginaalia saadaan nettotulokseksi 2357 MDKK, joka vastaa 21,2DKK osakekohtaista tulosta. Jos vuonna 2018 EPS romahtaisi tuolle tasolle, jonka jälkeen kasvaisi 3,62% vuodessa keskimäärin, niin silti osakkeen arvo olisi vähintään 340 DKK.

Spesiaalikeissista johtuen alla vielä yhteenveto Pandoran osinkohistoriasta:


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Pandoran osakkeita ja harkitsen suuremman position hankkimista lähiaikoina. Olen ostanut 20kpl Pandora osakkeitani 24.5.2017 keskihintaan 635DKK.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 kommenttia:

 1. Sulla on jäänyt pohjaan kirjoitusvirhe, joka näyttää toistuvan, niin ajattelin nyt huomauttaa, niin saat korjattua:
  "Esti arvoa" -> "Etsi arvoa"

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos huomiosta. Kyllä sitä välillä on niin sokea omille kirjoitusvirheille. Korjattu kaikkiin teksteihin.

   Poista