sunnuntai 12. helmikuuta 2023

Lisää 2022 tuloksia: Nokian Renkaat, Bufab, Handelsbanken ja O'Reillys

Tämä teksti jatkaa koko vuoden 2022 ja Q4 tuloksen julkistaneiden yritysten esittelyä ja tilinpäätöksen arviointia. Olen kirjoittanut aiemmin seuraavasti:

Lisäksi vedin yhteen salkkuyritysten Q1/Q2 tuloksia täällä. Täydensin myös kokoelmasivuani 2019 jälkeen tehdyillä analyyseillä tai vastaavilla yrityskohtaisilla tutkielmilla, joita on jo yli 70 tekstin verran.

Tällä kertaa vuorossa Nokian Renkaat, Bufab, Handelsbanken ja O'Reillys, jotka julkaisivat FY2022/Q4 tuloksensa 7.-9.2.2023.

Nokian Renkaat (TYRES)

Nokian Renkaat on luultavasti lähes kaikkien suomalaisten tuntema autorengasbrändi. TYRES valmistaa ja myy talvi- ja kesärenkaita henkilöautoihin ja raskaisiin kulkuneuvoihin. Nokian Renkaat keskittyy premium-luokan talvirenkaisiin, joissa se pyrkii innovaatioilla, hyvällä testaamisella ja valmistuksella olemaan markkinoiden paras. Valmistuksen lisäksi yritykseen kuuluu Vianor jakelu- ja jälleenmyyntiketju. Nokian Renkaista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta Venäjää. Rinkulat lähtivät Venäjälle jo 2005 tuotannon osalta, jolloin Pietarin lähelle Vsevolozhskissa avattiin uusi tehdas kahdella tuotantolinjalla. Vuonna 2021 käytössä oli jo 14 tuotantolinjaa ja tehdas ajoi täydellä kapasiteetilla tuottaen 82 % Nokian Renkaiden henkilöautorenkaista. Toiminta oli erittäin tehokasta investointien määrään perustuvien verohelpotuksien ansiosta. Lisäksi Venäjän markkinoille myytävistä renkaista ei tarvinnut maksaa 20 % tullimaksua, kun tuotanto oli Venäjällä. Nyt tämä on kaikki ohi, mutta Nokian Renkaat on markkinajohtaja pohjoismaissa premium-luokan talvirenkaissa.

TYRES:n tulos oli yllättävä. Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 1776 miljoonaa euroa. Tämä oli mielestäni hienoinen yllätys. Nettotulos kääntyi kuitenkin tappiolle ensimmäistä kertaa omalla tarkasteluvälillä (2007 - 2022). Myös vapaa kassavirta oli negatiivinen. Osinkoehdotus on periaatteessa sama kuin viime vuonna, mutta alkuvuonna maksetaan 0,35 € ja loppuvuodelle haetaan valtuutusta korkeintaan 0,2 € lisäosingon maksamiseen. Tämäkin oli yllätys.

Itse odotin liikevaihdon laskua ja osingon leikkaamista nollaan. Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöön helmikuussa ja renkaiden tuonti Venäjältä päättyi heinäkuussa. Kesäkuussa yhtiön hallitus päätti aloittaa hallitun vetäytymisen Venäjältä, jonka takia tehtiin 300 miljoonan euron alaskirjaukset, mikä selittää tuloksen kääntymisen tappiolle.

Tase heikkeni merkittävästi, sillä velka kasvoi ja käteispositio pieneni. Tase muuttui nettovelattomasta 141 miljoonaa euroa velan puolelle. Lainaa on yhteensä 400 miljoonaa ja käteistä 260 miljoonaa. Tämän takia myös korkokulut kasvoivat ja olivat 12 miljoonaa (interest coverage on negatiivinen tappiollisen EBIT-tuloksen takia). Tase on kuitenkin vielä ihan hyvä, sillä nettovelan suhde OPO:on on 10 %.

Ohjeistus on myös mielenkiintoinen ja yllättävän hyvä:

"Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan 1 300–1 500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin 6–8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta."

Lisäksi CEO Jukka Moisin suusta:

"Vuonna 2023 keskitymme tuotantokapasiteetin lisäämiseen, kilpailukykyiseen premiumtuoteportfolioomme ja asiakkaiden palvelemiseen. Vuoden ensimmäinen puolisko on haastava heikon tarjonnan vuoksi mutta strategisten projektien edetessä odotamme volyymimme alkavan jälleen kasvaa vuoden 2023 toiselta vuosipuoliskolta eteenpäin. Vuosi 2023 tulee olemaan Nokian Renkaille uusi alku kohti kahden miljardin euron liiketoimintaa pitkällä aikavälillä." 

Fair value arvioni on n. 8,8 euroa (nettovelka huomioituna 7,8 euroa). Tällä hetkellä kurssi on n. 9,4 euroa, joka tarjoaa 4,9 % osinkotuoton ja antaa P/E-luvuksi FY2023 EPS konsensusennusteella 15,9.

Bufab (BUFAB)

Bufab on ruotsin Fastenal eli logistiikkayritys, joka myy ja jakelee muttereita, pultteja, ruuveja ja muita nippeleitä. Bufab listautui Q1/2014 Tukholman pörssiin ja on ollut koko historiansa kannattavuudeltaan heikompi kuin Fastenal. Uskon, että Bufab pystyy parantamaan kannattavuuttaan edelleen ja tiristämään oman pääoman tuottoa ylöspäin ottamatta kuitenkaan lisää velkaa. Markkina on pirstaloitunut ja Bufab konsolidoi markkinaa ostelemalla pienempiä pois sekä kasvamalla orgaanisesti. Yritysostoja on tehty noin 2 vuodessa ja liikevaihto on kasvanut räjähdysmäisesti samaan aikaan.

Bufabin tulos oli odotetusti erinomainen. Liikevaihto kasvoi 44 % ja oli 8,4 miljardia ruotsin kruunua. Tilaukset kasvoivat 39 % eli aika lailla samaan tahtiin. Nettovoiton osalta kasvua oli 30 % ja EPS kasvoi samaiset 29 % ollen 16,2 SEK. Myös osinkoa (ehdotus) korotettiin 27 % 3,75 SEK -> 4,75 SEK hyvän kehityksen mukaisesti.

Kasvun takana oli viime vuonna lähinnä yritysostot, sillä orgaaninen kasvu oli vain 12 %. Q4:lla vain 1 %. Bufab arvelee, että heikon orgaanisen kasvun takana oli asiakkaiden inventaarien pienentämistarpeet. Vapaa kassavirta kääntyi negatiiviseksi viime vuonna, mutta arvioidaan parantuvan tänä vuonna, mistä oli jo merkkejä loppuvuodesta. Negatiivinen FCF selittyi myös inventaarin muutoksilla, josta on ehkä syytä huomata se tosiasia, että inventaarin muutokset (-1000MSEK) voivat olla huomattavan suuret suhteessa operatiiviseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (+960 MSEK). Nettomarginaali oli 7,2 %, joka on heikompi kuin vuonna 2021, mutta ihan linjassa pitkän aikavälin keskiarvon 5,9 % kanssa. Asiakkaiden inventaarin purku voi olla nopeasti ohi ja ensi vuosi voi näyttääkin aika lailla erilaisilta kuin Q4.

Bufabin tase ei ole erityisen hyvä, sillä velkaa on kosolti. Käteistä taseessa on vain 322 MSEK, kun lyhyt aikaista velkaa on 911 MSEK ja pitkäaikaista velkaa jopa 3,2 miljardia SEK. Nettovelka on yhteensä 3,76 miljardia SEK, joka on 99 kruunua per osake. Nettovelan suhde OPO:on on 124 % ja suhteessa assetteihin 40 %. Suuri velkamäärä näkyy myös korkokuluissa, joita tuli 117 MSEK. Nämä katetaan vielä ihan kohtuullisesti 8-kertaisesti 930 MSEK EBIT-tuloksella (interest coverage). ROE oli 20 % ja ROA 6,5 %.

Bufab sai uuden toimitusjohtajan elokuussa 2022, sillä Erik Lunden nimitettiin CEO:ksi. Pari kuukautta myöhemmin CFO ilmoitti lähtevänsä muualle hommiin. Johto kertoo, että tulevina vuosina keskitytään integrointeihin, hyödyntämään synergioita, maksamaan velkaa ja parantamaan kassavirtaa. Näkymät ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

"– Given the geopolitical and macroeconomic situation, there is big uncertainty ahead of 2023 

– A higher level of caution noted among customers in certain segments

– During the end of 2022, we have prepared our operations for potentially more difficult times and subsequently lower demand. We have a well-diversified customer and article portfolio, with a good diversification of risk in various industries"

Fair value arvioni on n. 333 SEK (nettokäteinen huomioituna 235 SEK). Tällä hetkellä kurssi on n. 273 SEK, joka tarjoaa 1,7 % osinkotuoton ja antaa P/E-luvuksi FY2023 EPS konsensusennusteella 16,3.

Svenska Handelsbanken (SHB-A)

SHB on ruotsalainen pankki, joka toimii pohjoismaissa, mutta on laajentunut UK:hon jo vuodesta 1999 alkaen. Suomen ja Tanskan liiketoiminnat on ilmoitettu myytäviksi jo 2021 ja ne ovatkin kaksi pienintä segmenttiä SHB:stä. Tuottokulusuhteeltaan sekä pääoman tuotoltaan Ruotsi ja Norja ovat parhaimmat ja UK toimii kasvumarkkinana. Tanskan liiketoiminta myytiin viime vuoden kesäkuussa Jyske Bankille (42 konttoria, 600 työntekijää). SHB on yksi maailman parhaista pankeista, sillä laskuveden tullessa sillä on aina ollut uimahousut tiukasti jalassa. Suhteessa kilpailijoihin, luottotappiot ovat pieniä (net credit loss ratio 1997 - 2021 0,05 kun kilpailijoilla 0,15-0,22), luottoluokitus on paras (Aa2, AA- ja AA) oman pääoman tuotto on hyvä ja vakavaraisuus erinomainen. Lisäksi yrityskulttuuri on vahva, mikä perustuu hajautettuun johtamiseen ja päätöksen tekoon. SHB oli Ruotsin toisiksi suurin kotitalouslainoissa ja suurin yrityslainoissa vuonna 2020. Markkinaosuus antolainauksesta Ruotsissa on reilu 20 %.

Tulos oli mielestäni hyvä vaikka markkina palkitsikin julkkarin reilulla osakekurssin laskulla. Tuotot kasvoivat 13 % ja olivat 50,2 miljardia SEK. Suurin kasvu (21 %) tulo nettokorkotuottojen kasvaessa 30,3 miljardista 36,6 miljardiin. Tämän lisäksi kulut kasvoivat vain 7 %. Lopputuloksen nettotulos kasvoi 10 % ja oli 21,5 miljardia SEK. EPS viime vuodelta oli 10,84 SEK ja SHB ilmoitti myös kunnon osingosta, sillä osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 5,5 SEK ja lisäksi 2,5 SEK lisäosinko eli yhteensä 8 SEK per osake.

Vuoteen 2021 verrattuna, antolainaus kasvoi 7 %. Lainat yrityksille kasvoi 12 % ja kotitalouksille 3 %. Talletukset kasvoivat 3 %, joka selittyy täysin kotitalouksien talletusten kautta. AUM oli 915 miljardia SEK, joka laski hieman osakekurssien laskun mukana, vaikka uusia sijoituksia otettiin vastaan nettona 6,3 miljardia SEK. Markkinaosuus sijoitusrahastoissa Ruotsissa kasvoi hieman ja oli 12,2 %. Kulujen suhde tuottoihin oli 42,4 % ja ROE oli 12,5 %. CET1-vakavaraisuus oli 19,6 %, kun tavoitteena on 16,4 - 18,4 % ja säännelty minimi on 15,4 %. Järjestämättömien luottojen osuus oli vain 0,3 %, kun kilpailijoiden (Nordea, Danske, DNB, SEB, Swedbank) luvut olivat 0,5 - 1,7 %.

Toimitusjohtaja Carina Åkerstömiltä:

"We can now look back on what can only be called a tumultuous year. A year of sharp rises in inflation and interest rates, global economic slowdown, volatile markets and the continuation of a war not all too far from our borders. Handelsbanken’s operating profit for 2022 was SEK 26.6 billion – the highest in the Bank’s history – and during the year the Bank has continued to strengthen its position in essentially all respects, while maintaining high levels of satisfaction among our customers. We also closed the sale of our Danish operations during  the fourth quarter."

Fair value arvioni on n. 159 SEK. Tällä hetkellä kurssi on n. 102 SEK, joka tarjoaa 7,8 % osinkotuoton ja antaa P/E-luvuksi FY2023 EPS konsensusennusteella 8,9.

O'Reillys Automotive (ORLY)

ORLY on autojen varaosien myyjä, joka toimii Yhdysvalloissa ja viimeisimmän yritysoston (Mayoreo de Autopartes y Aceites) jälkeen myös Meksikossa. ORLY palvelee kuluttajia (DIY) ja huoltamoita (DIFM) aika fifty-fifty. Huoltamoja palvellaan erityisosaamisella ja hyvällä ammattitaidolla. Nämä molemmat heijastuvat sitten DIY segmentin palveluihin, sillä yksittäiset kuluttajat saavat pääsyn laajaan tuote tarjontaan ja heitä voidaan opastaa samalla erityisosaamisella ja hyvällä ammattitaidolla kuin huoltamoja. ORLY:n liiketoiminnan kasvu perustuu uusien myymälöiden avaamiseen ja nykyisten myymälöiden myynnin kasvattamiseen, mikä perustuu pitkälti erinomaiseen asiakaspalveluun, jolla pyritään saamaan asiakas palaamaan aina uudestaan. ORLY:n markkinaosuus USA:n reilu 60 miljardin autojen varaosamarkkinasta on vajaa 20 %.

ORLY:n tulos oli vahva. Liikevaihto kasvoi 8 % ja 14,4 miljardia dollaria. Kannattavuus heikkeni hieman ja nettotulos pysyi about samalla tasolla viime vuoteen nähden ollen 2,17 miljardia. Same strore sales kasvoi 6,4 % ja Q4:lla mentiin jo 9 % lukemissa. EPS oli 33,44 dollaria, jossa kasvua oli 8 %. O'Reillys ei maksa osinkoa, mutta ostaa omia osakkeitaan takaisin.

ORLY:n osingottomuus on poikkeus salkussani. ORLY:n takaisinosto-ohjelma aloitettiin vuonna 2011, jonka jälkeen on ostettu n. 91 miljoonaa osaketta pois kuleksimasta ja siihen on mennyt nyt yhteensä 20,38 miljardia. Ostettujen osakkeiden keskihinta on 224 dollaria, jota voi verrata nykyiseen reilu 800 dollarin kurssiin. Viime vuonna takaisin ostoihin laitettiin 3,28 miljardia, kun vajaa 5 miljoonaa osaketta ostettiin keskimäärin 662 dollarin kurssilla takaisin.

Tase voisi olla vahvempikin, mutta vahva ja vakaa kassavirta ja tuloksen teko kyky antaa jonkin verran anteeksi. Velkaa on jopa 4,37 miljardia käteisposition ollessa vain 108 miljoonaa. Nettovelkaa on 65 dollaria per osake. Takaisinostojen takia oma pääoma on mennyt negatiiviseksi, mutta nettovelan suhde assetteihin on 34 %. Korkokuluja tuli viime vuonna 158 miljoonaa, jotka katetaan 19-kertaisesti 2,96 miljardin EBIT-tuloksella (interest coverage). Nettomarginaali oli 15,1 % ja ROA 17,2 %, mutta ROE on merkityksetön negatiivisen OPO:n takia. Vahva kannattavuus on pysytelly samalla tasolla vuodesta 2016 lähtien, mutta pitkällä aikavälillä (2007 - 2022) nettomarginaali on ollu n. 11 % ja ROA 12 %.

Vuodelle 2023 annettiin mielestäni melko optimistinen ohjeistus:

  • Uusia myymälöitä 180 - 190 ja same store sales kasvaa 4 % - 6 %,
  • Liikevaihto 15,2 - 15,5 miljardia,
  • EPS 35,75 - 36,25 dollaria.
CEO Greg Johnsonin terveiset:
"We believe investing in Team O’Reilly will continue to drive our industry-leading customer service, while also creating tremendous opportunities for our Team Members to grow and share in our Company’s success. I would like to thank our over 85,000 Team Members for their ongoing dedication to our continued profitable growth and for their unrelenting focus on providing excellent customer service.

As we look forward to 2023, we believe the long-term drivers for demand in our industry remain solid, and we remain very confident in our Team’s ability to gain market share by providing unsurpassed levels of service to our customers and successfully executing our proven dual-market business model."

Fair value arvioni on n. 1079 dollaria (nettovelka huomioituna 1013 dollaria). Tällä hetkellä kurssi on n. 825 dollaria, joka antaa P/E-luvuksi FY2023 EPS konsensusennusteella 22,6. ORLY ei maksa osinkoa, mutta viime vuonna ostettiin osakkeita takaisin 7 % osakekannasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti