keskiviikko 2. tammikuuta 2019

Osingonkasvattaja analyysissä: Kone

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on salkustani löytyvä hissien ja liukuportaiden valmistaja ja huoltaja Kone (KNEBV). Tässä analyysisarjassa pyrin määrittämään sopiiko potentiaalinen yritys sijoitusstrategiaani. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 35,12% ja nettomarginaali 10,15%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 24,03% ja nettomarginaali 4,41% vuonna 2007.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 1,89€ ja tämän vuoden konsensusennuste on 1,72 €. Nykyinen osinko on 1,65€ ja ensi vuoden osinkoennuste (Inderes) on 1,65€. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 95,93%. Osingonmaksusuhde vaikuttaa olevan hieman koholla ylittäen kriteerini, mutta on kuitenkin alle 100%. Suomalaisilta yrityksiltä hyväksyn korkean maksusuhteen, koska se on ollut tapana Suomessa.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteerit 5 ja 6). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin -58,14%, joka tarkoittaa nettokäteistä taseessa. Korkokulut ovat myös hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 369-kertaisesti. Kriteerini täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 7). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 41,94 euron hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 3,93%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 8,17% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 18,4% vuodessa, mutta omien osakkeiden määrä on kasvanut 0,21% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 17,65% vuodessa.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 7,96% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%, joka on realistisemmalla tasolla. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 7,96% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 7,96% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 4%. Oletukset seurailevat kassavirran kasvuoletuksia. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 34,54€ (DDM10) ja 32,68€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 37,85€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 41,94€, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 35,02€ eli osake on n. 20% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Kone läpäisee kaikki (korkea osingonmaksu suhde on ok, koska kyseessä suomalainen yritys). Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Koneen osakkeita. Ostin 25 kappaletta 10.3.2014 ja toiset 25 kappaletta 3.7.2015. Tällä hetkellä keskihinnalla 32,74€ hankitut Koneen 50 osaketta edustavat 4,26% salkustani.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti