tiistai 1. maaliskuuta 2022

Nokian Renkaiden venäjäriskit: 20% liikevaihdosta ja 82% tuotannosta on Venäjällä

Nokian Renkaat on ottanut osumaa pörssissä tänä vuonna ihan urakalla. Osakekurssi oli vuoden alussa noin 33 euroa ja tänään 1.3. kurssi heiluu hieman 16 euron alapuolella. Laskua on tullut siis jo yli 50%. Eikä se mikään ihme ole, Nokian Renkailla on merkittävä määrä sekä myyntiä että tuotantoa Venäjällä. Kuten aiemmin Fortumin tapauksessa haluan selvittää myös Nokian Renkaiden venäjäriskit.

Historia

Nokian Renkaiden historia alkaa 1800-luvun puolelta, mutta Venäjälle yritys lähti tuotannon osalta vasta vuonna 2005 kun Nokian Renkaat käynnisti Vsevolozhskissa Pietarin lähellä uuden tehtaan. Myyntiyhtiö Venäjälle perustettiin kuitenkin vuonna 1998 ja sen nimeksi tuli Nokian Shina. Lisäksi Venäjään liittyen perustettiin seuraavat myyntiyhtiöt:

 • 2006 Nokian Shina TOV Ukrainaan,
 • 2007 TOO Nokian Tyres Kazakstaniin,
 • 2010 Nokian Shina LLC Valko-Venäjälle.
Nokian Renkaat otti Vianor-nimen käyttöön vuosituhannen vaihteessa kaikissa myyntiketjun liikkeissään. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä Renkaat kirjoitti:
"Venäjällä renkaiden jakeluverkosto on monikerroksinen. Maassa on muutama suuri tukkukauppias, joiden kautta renkaat myydään lukuisalle joukolle erityppisiä ja -kokoisia tukkukauppiaita eri puolilla maata. Pitkän ketjun läpi kuljettuaan renkaat päätyvät vähittäiskauppiaille ja kuluttajamyyntiin. Yhä useammat rengasvalmistajat pyrkivät perustamaan maahan omia rengasketjujaan pystyäkseen vähentämään jakeluketjun välikäsien määrää ja hallitsemaan paremmin renkaittensa jälleenmyyntiä. Nokian Renkailla oli vuoden 2006 lopussa Venäjällä yhteensä 70 Vianor-pistettä, joista se omistaa itse kaksi ja muut ovat partnerpisteitä."

Vuonna 2011 Vianor myyntipisteitä oli jo 23 maassa yhteensä 910 kappaletta. Venäjällä ja IVY-maissa (eli Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadžikistan, Uzbekistan, Valko-Venäjä, mutta Ukraina erosi IVY:sta 2008) pisteitä oli 491 kappaletta.

Vuonna 2017 Vianor myyntipisteitä oli jo 1466, josta omia oli 194 ja partnereiden 1272. Vianor oli Venäjän ja IVY-maiden suurin rengasketju. Lisäksi Renkailla oli N-Tyre verkoston kautta 127 myyntipistettä Venäjällä ja IVY-maissa.

Lisäksi Venäjän tehdasta on laajennettu useaan otteeseen.

Aluksi tehtaalla oli vain 2 tuotantolinjaa. Vuonna 2006 tehtaaseen lisättiin varastotiloja ja sekoitusosasto, jonka ansiosta sekoitusten valmistus paikallisesti alkoi kahdella linjalla. Vuonna 2007 tuli käyttöön kolmas tuotantolinja. Vuonna 2011 lopussa tuotantolinjoja oli jo 10 ja kapasiteetti 11 miljoonaa hlöautorengasta vuodessa. Vuonna 2011 käynnistyi uuden tehtaan ja varaston rakentaminen nykyisen yhteyteen. Vuonna 2012 Venäjällä otettiin käyttöön uusi tehdas ja sen tuotantolinjat 11 ja 12 asennettiin. Kapasiteetti nousi näiden myötä 14 miljoonaan hlöautorenkaaseen vuodessa ja Venäjän tuotantolaitoksiin oli tehty investointeja yli 700 miljoonaa euroa yhteensä tähän mennessä.

Laajentaminen jatkui:
 • Vuonna 2013 Venäjällä otettiin käyttöön uudet tuotantolinjat 12 ja 13. Tuotannon vuosikapasiteetti nousi 18 miljoonaan renkaaseen.
 • Vuoden 2014 loppuun mennessä Venäjän tuotantolaitoksiin on tehty investointeja yli 800 miljoonan euron arvosta. 80% hlöautorenkaista tuotettiin vuonna 2014 Venäjällä.
 • Vuonna 2015 kapasiteetti ei ollut täysin käytössä. Venäjän tuotannosta noin 70 % meni vientiin, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen marginaali  kasvoi ruplan devalvoitumisen myötä.
 • Vuonna 2016 86% hlöautorenkaista tuotettiin Venäjällä.
 • Vuonna 2017 otettiin uusi ja viimeisin tuotantolinja 14 käyttöön ja Venäjän-tehtaassa valmistettiin sadas miljoonas rengas.
 • Vuosina 2018, 2019 ja 2020 84%, 85% ja 87% hlöautorenkaista tuotettiin Venäjällä.
 • Vuonna 2021 tuotannonsopeutukset oli lopetettu ja Venäjän tehdas ajeli koko vuoden täydellä kapasiteetilla.

Liikevaihto Venäjällä

Venäjä on maailman toiseksi suurin talvirengasmarkkina ja Nokian Renkaat on Venäjällä maan suurin rengasvalmistaja sekä markkinajohtaja A- ja B-segmentin renkaissa. Nokian Renkaiden liikevaihto vuonna 2021 oli 1714 miljoonaa euroa, josta suurin osa 1199 miljoonaa (net sales) tulee henkilöautorenkaista. Raskaiden renkaiden myynti oli 254 miljoonaa euroa ja 343 miljoonaa euroa tuli Vianor-segmentistä (eliminoinnit olivat -82M). Henkilöautorenkaat segmentti on kannattavin (24,9% liikevoitto-%), minkä jälkeen tulevat Raskaat (15,9%) ja Vianor (1,2%).

Nokian Renkaat myynti- ja jakeluverkosto koostuu 1047 Vianor-palvelupisteestä, joista suuri osa 873 kpl on partnereita. Lisäksi verkostoon kuuluu 2346 NAD myymälää ja 110 N-Tyre myymälää. Vianor palvelupisteitä on 14 maassa ja noin 1/3-osa (336kpl) niistä on Venäjällä (Vianor on Venäjän suurin renkaiden myyntiketju). Lisäksi N-Tyres myyntipisteet sijaitsevat kaikki Venäjällä (tai Kazakhstanissa). Myös NAD:lla on muutamia pisteitä Venäjällä. Vuoden 2021 lopussa Venäjällä oli yhteensä noin 450 palvelu- tai myyntipistettä Nokian Renkailla. Tämä ehkä antaa osviittaa Venäjän osuudesta Nokian Renkaiden liikevaihdossa?

Nokian Renkaiden johto seuraa liikevaihdon jakaumaa seuraavien maantieteellisten alueiden mukaan:

 • Pohjoismaat (liikevaihto 2021 oli 685 miljoonaa euroa eli 40%)
 • Muu Eurooppa (465M€, 27%)
 • Venäjä ja Aasia (336M€, 20%)
 • Amerikka (229M€, 13%)

Vaikka mukana on Venäjä ja Aasia yhtenä alueena, niin käytännössä se on 90%:sta Venäjältä tulevaa myyntiä. Esimerkiksi vielä vuonna 2019 pelkästään Venäjän liikevaihto oli 303M€ ja Muut maat alueelta tuli vain 28M€.

Vuonna 2021 keskimääräinen ruplan euro-kurssi oli 87,2 rub/eur. Jos kurssi tuplaantuisi 170 rub/eur, niin Venäjältä tuleva liikevaihto laskisi 310M€:sta (oletetaan, että 27M€ tulee muualta) noin 160M€:oon. Nokian Renkaiden liikevaihto laskisi tässä tapauksessa noin 9%. Jos liikevaihto Venäjältä lakkaisi kokonaan, niin vaikutus olisi hieman suurempi noin 18%. Ei siis mikään katastrofi, mutta kuitenkin ihan merkittävä vaikutus. Tällä ei ole kuitenkaan mitään merkitystä suhteessa Venäjällä tapahtuvaan Nokian Renkaiden tuotantoon liittyen.

Tuotanto Venäjällä

Nokian Renkaat sanoo itse, että "Erittäin tehokas suuren mittakaavan tuotantotoiminta paikan päällä antaa yhtiöllemme vahvaa kilpailuetua". Eli sen lisäksi, että tuotannon mittakaava on suuri, yritys kokee saavansa siitä vahvaa kilpailuetua. Ei hyvältä kuulosta ainakaan heti alkuun.

Vuoden 2011 tilinpäätöksessä selvennetiin asiaa hieman ja sanottiin, että "Renkaiden tuotantokustannukset ovat Venäjällä selvästi alhaisemmat kuin Suomessa ja muissa länsimaissa. Toimintaa Venäjällä ovat tukeneet myös investointien määrään perustuvat verohelpotukset sekä tehtaan sijainti tullimuurien sisäpuolella (Venäjällä tuontirenkaille 20 %:n tullimaksu)." On siis täysin ymmärrettävää miksi tuottaa renkaita Venäjällä. Tästä on kuitenkin yli 10 vuotta aikaa, mutta kuten Historia kappaleesta nähtiin, niin investointeja Venäjälle on tehty yhteensä varmaan yli miljardilla eurolla (>800M€ vuonna 2014 oli viimeisin ilmoitettu lukema).

Vuoden 2018 vuosikatsauksessa sanotaankin seuraavaa: "Konserni on investoinut merkittävästi Venäjälle rakentamalla sinne tuotantolaitoksen. Konsernin venäläisillä yhtiöillä on merkittävä määrä omaa pääomaa, jonka euromääräiseen arvoon ruplan valuuttakurssikehityksellä saattaa olla merkittävä vaikutus."

Jos nyt oikein olen ymmärtänyt tilinpäätöksiä ja taloudellisia katsauksia läpikäydessä, niin Venäjän tuotantolaitos Pietarin lähellä Vsevolozhskissa koostuu kahdesta tehtaasta. Ensimmäisessä tehtaassa on 10 tuotantolinjaa ja toisessa tehtaassa on 4 tuotantolinjaa. Vuonna 2021 näiden kahden tehtaan pyöriessä täydellä kapasiteetilla Nokian Renkaat tuotti 82% henkilöautorenkaistaan (kpl-määrästä) Vsevolozhskissa. Sitten kun yhdistämme tämän edellä esitettyyn liikevaihto- ja voittoon, niin huomaamme, että henkilöautorenkaat segmentti on Nokian Renkaiden suurin (70%) ja kannattavin (tuo 88% liikevoitosta). Tehdään pieni laskelma:

 • 82% tuotannosta + 70% liikevaihdosta eli jos tuotanto Venäjällä päättyisi, niin Nokian Renkaiden liikevaihto laskisi vajaa 58%
 • 82% tuotannosta + 88% liikevoitosta eli jos tuotanto Venäjällä päättyisi, niin Nokian Renkaiden liikevoitto laskisi noin 72%.

Ei näistä luvuista pääse yli eikä ympäri. Lisäksi on hassua, että vaikka 82% renkaista tuotettiin Venäjällä, niin siellä on vain kolmasosa työntekijöistä (1612 vs. 4915 vuoden 2021 lopulla).

Uusi tehdas investointi USA:aan tulee näyttelemään varmasti suurta roolia Nokian Renkaiden tulevaisuudessa. Jos prosessit, osaaminen ja muutkin Vsevolozhskin edut saadaan käyttöön myös Daytonassa, niin toivoa on pitää yllä järisyttävän korkeita marginaaleja. Riskit ovat kohonneet kuitenkin aivan uudelle tasolla ja uskon, että niihin suhteutettuna osakekurssin lasku on jossain määrin perusteltukin.

Linkkejä

Historiaa: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/perustietoa/historia/

Vuosikertomukset: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/vuosikertomukset/

Osarit ja tilinpäätökset: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/osavuosikatsaukset-tilinpaatokset/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nokian_Tyres

Phoebus katsaus Nokian Renkaista: https://www.seligson.fi/resource/seligson_rahastot_1-2020.pdf

3 kommenttia:

 1. Ostin 60kpl lisää aiemman 150kpl kaveriksi tänään -10% avauksen jälkeen hintaan 12,4e/kpl.

  VastaaPoista
 2. https://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-tyres-statement-on-our-businesses-in-russia/

  Kuljetuskapasiteetin puutteet Venäjällä hidastavat Nokian Renkaiden tuotteiden toimitusta asiakkaille. Lisäksi yhtiö arvioi, että toimintaa voivat haitata raaka-ainetoimitusten ongelmat. Sanktioiden vuoksi osa Nokian Renkaiden asiakkaista ja toimittajista Venäjällä on joutunut vaihtamaan pankkia. Rajan ylittävää liiketoimintaa haittaa se, että valuuttakauppa ei toimi normaalisti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Näyttää siltä, että -72% keissi on todennäköinen:
   https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-oyj-tietoja-eu-n-asettamista-uusista-pakotteista/#3767f0ce

   Aika paljon vielä liikkuvia osia, mutta toistaiseksi voidaan melko hyvin olettaa, että venäjän tuotannosta ei yritykselle ole iloa. 82% henkilöautorenkaiden tuotannosta on siis "menetetty". Mitä tälläinen tarkoittaisi pidemmällä aikavälillä? En tiedä, mutta jonkinlaisen tulitikkuaskimallin tästä voi tehdä.

   Oletukset:
   1. 1200M€ liikevaihto henkilöautorenkaista pienenee 336M€ eli Venäjän liikevaihdon osuuden verran
   2. 70% venäjällä tuotetuista renkaista on mennyt vientiin eli 58% koko tuotannosta, joka nyt jää venäjälle
   3. Jäljelle jäävä 42% tarkoittaa liikevaihtona vain 363M€ kun huomioidaan kohdat 1 ja 2.

   Eli uusi TYRES näyttäisi tältä (vianoria ei huomioitu, kun tekee käytännössä nolla tulosta):
   Raskaat renkaat liikevaihto 254M€
   Henkilöautorenkaat 363M€

   Jos oletetaan, että liikevoittomarginaali tippuu henkilöautorenkaissa raskaiden tasolle 15,9% (, joiden tuotanto suomessa), niin liikevoittoa tulisi yhteensä 98M€. Vuonna 2021 liikevoitto oli 324M€ eli tiputusta tulisi sen 70%. Entä sitten tuotannon lisääminen?

   Sanotaan, että henkilöautojen tuotanto tuplataan kahdessa vuodessa Daytonassa ja Nokialla. Tämä vaatisi suuret investoinnit, jotka vievät kaikki osinkorahat ja lisäksi pitäisi ottaa velkaa, josta tulisi korkokuluja. Tästä huolimatta liikevaihto olisi edelleen alle miljardin ja liikevoitto 155M€. Jotta päästäisiin aiempiin 300M€ liikevoittolukemiin, niin tuotanto daytonassa ja nokialla pitäisi 4,5-kertaistaa.

   Selkee juttu joo. Aiempi fair value arvioini oli noin 38€. Tämän perusteella sen voi melko varmasti tiputtaa sen 70%, joten uusi fair value arvioni olisi 11,4€ per osake. Oma keskihankintahintani on 21,1€ per osake ja kurssi tippui tänään vajaa 12€ tuntumaan.

   Sellasta se on.

   Poista