sunnuntai 4. marraskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Bufab

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on ruotsalainen mutterinvalmistaja ja -myyjä Bufab (BUFAB). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 11/2018 3M - erittäin laadukas bisnes, mutta yliarvostettu 193 dollarin hintaan
- 9/2018 Tikkurila - stabiili bisnes matalalla nettomarginaalilla, oikea arvo noin 10,4€
- 9/2018 Betsson - laadukas ja kasvava bisnes, jopa hieman aliarvostettu 67 SEK hinnalla
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Taustaa
Yrityksen pörssihistoria ei ole kovin pitkä, sillä tietoja on saatavilla vain vuodesta 2009 lähtien. Tästä johtuen käytän tarkasteluaikavälinä vuosia 2009-2017. Osinkoa Bufab on alkanut maksamaan vuonna 2014, jolloin yritys listautui pörssiin.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkasteluaikavälillä ROE on ollut keskimäärin 7,59% ja nettomarginaali 3,42%. Sekä ROE että nettomarginaali ovat huomattavan matalia ja arvot eivät ylitä kriteerejäni.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai tarkasteluaikavälillä (kriteeri 3). ROE oli alimmillaan -15,43% ja nettomarginaali -3,25% vuonna 2009, joten ehtoa ei täytetä.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 5,61 SEK ja tämän vuoden konsensusennuste on 6,78 SEK. Nykyinen osinko on 2,25 SEK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 40,11%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 78% ja korkokulutkin ovat hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 11-kertaisesti. Kriteeri täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 96 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,35%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Koska yritys ei täyttänyt kriteerejäni, niin esitän tämän osion supistetusti.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2010-2017 aikana 7,3% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 41,25% vuodessa, mutta omia osakkeita ei ole ostettu takaisin vaan niiden määrä on lisääntynyt 5,7% vuodessa vuosien 2010-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 14,4% vuodessa vuodesta 2014 alkaen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 1,6% vuodessa. Terminaalikasvuksi oletan 2%.  Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 14,4% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 14,4% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 103,78 SEK (DDM10) ja 82,01 SEK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 86,36 SEK.

Osakekurssi on tällä hetkellä 95,9 SEK, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 90,72 SEK eli osake on n. 6% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Bufab läpäisee vain kolme. Yritys ei mielestäni sovi laadun puolesta DGI-strategiaan. Omanpääoman tuotto on heikkoa ja nettomarginaalikin on huomattavan matala. Mielummin sijoitan rahat Fastenaliin, jonka vastaavat luvut on huomattavasti paremmat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Bufabin osakkeita enkä harkitse ostavani niitä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 kommentti:

  1. Yksi suurimmista virheistä oli skipata Bufab ensin 60 kruunun kohdalla ja sitten vielä tämän analyysin yhteydessä alle 100 kruunun hinnalla. Bufabin osakekurssi tällä hetkellä 3v myöhemmin n. 340 SEK.

    VastaaPoista