tiistai 24. heinäkuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Illinois Tool Works

Tässä uusin analyysini osingon kasvu strategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on tällä kertaa Illinois Tool Works (tikkeri ITW). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 28,46% ja nettomarginaali 13,65%.

ROE on hyvällä tasolla ja ylittää kriteerini. Lisäksi nettomarginaali on vakuuttavalla tasolla ja sekin ylittää kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 11,8% ja nettomarginaali 6,98% vuonna 2009.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $4,9 ja tänä vuonna yhtiö ohjeistaa n. $7,6 osakekohtaista tulosta. Nykyinen osinko on $3,12. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 63,7%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on n. 196%, joka on selvästi kohonneella tasolla. Jos taseessa olevat takaisinostetut osakkeet (Treasury shares) huomioidaan, niin velan suhde omaan pääomaan olisi alle 50% ja täyttäisi kriteerini, joten en näe tässä ongelmaa. Varsinkaan, koska korkomenot ovat hallinnassa. Tulos (EBIT) kattaa korot 13,6-kertaisesti. Yritys läpäisee seulan tämän kriteerin osalta.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa n. 136 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,3%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan riittävällä tasolla. Tämäkin kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiastesta osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yritys on myynyt toimintojaan hieman ja karsinut rönsyjä, mikä on johtanut siihen, että liikevaihto on laskenut viimeisen 11 vuoden aikana -1,21% vuodessa. Nettoliikevoitto on kuitenkin kasvanut 2,7% vuodessa, osinkoa on nostettu 13,1% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin hirmuiseen 4,61% vuodessa tahtiin viimeisen 11 vuoden aikana. EPS on kasvanut siis 2,7%+4,61% = 7,31% vuodessa.

Yllä olevien lukujen avulla voidaan arvioida tulevaisuuden kasvua. Historiallinen osingonkasvutahti on ollut kova ja se on johtanut osingon maksusuhteen kohoamiseen. Oletetaan DDM5 mallissa, että osinko kasvaa historiallisella vauhdilla 13,1 % seuraavat 5 vuotta, jonka jälkeen kasvu jatkuu historiallisen EPS:n kasvun mukaisesti 7,61% vuodessa. Oletetaan DDM10 mallissa, että osinko kasvaa 7,61% vauhdilla ekat 10 vuotta ja myös sen jälkeen.

Käytän 10% tuotto-odotusta DDM laskelmissani. Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon 2 vaiheisella osinkojen diskonttausmallilla. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $132 (DDM10) ja $176 (DDM5).

Lasketaan lisäksi DCF mallilla osakkeen arvostus. Oletetaan, että EPS kasvaa ekat 10 vuotta 7,31% vuodessa ja sen jälkeen 4,6 % vuodessa. Käytetään 10 % tuottovaatimusta ekan 10 vuoden osalta ja pidemmältä tulevaisuudessa 12% tuottovaatimusta suurempien epävarmuuksien huomioimiseksi. DCF malli antaa osakkeen arvoksi näillä oletuksilla $141.

Osakekurssi on tällä hetkellä n. $136, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $150 eli osake on n. 9% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä ITW läpäisee kaikki. Osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta nykyisellä 136 dollarin hinnalla. ITW sopisi salkkuuni hyvin Fastenalin kaveriksi täydentämään teollisuuspuolen yrityksiä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Illinois Tool worksin osakkeita, mutta harkitsen niiden hankkimista lähiaikoina.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3 kommenttia:

 1. ITW:n P/FCF on 15 vuoden aikana ollut keskimäärin 16.4. 150$ tulos antaisi P/FCF arvoksi 19.7 jos käytetään 2018 estimaattia. Minkä takia kuvittelet, että ITW jostain kumman syystä kovan härkämarkkinan aikana ansaitsisi normaalia korkeamman arvostustason? Etenkin kun nykyisestä FCF tasosta ei ole mitään takeita.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä huomio! Kuvittelen arvostustason perustuvan analyysiisini kassavirtojen ja osinkojen nykyarvoista. Myös markkina ajatteli näin vähän aikaan sitten, kun osake treidasi tammikussa 170 dollarin tasolla.

   Poista
  2. DCF-mallin ongelma on, että se ottaa huomioon pelkästään kasvukomponentin. Tämä ei riitä, koska pitäisi huomioida myös kassavirran luotettavuus ja laatu. Syklinen firma kuten ITW ei voi mitenkään treidata yhtä kovalla valuaatiolla kuin esim. MMM, jonka kassavirta on todella ennustettava.

   Tämän takia en käytä DCF-mallia.

   Poista