torstai 7. tammikuuta 2016

Katsaus henkilökohtaisen talouden taseeseen ja tulos- sekä rahavirtalaskelmiin

Olen saanut vihdoin salkkuni velattomaksi ja aion sen myös pitää niin. Keväällä kirjoitin tekstin "Cash is king", jolloin olin lähes samassa tilanteessa. Hetken asiaa mietittyäni päädyin kuitenkin ottamaan velkavipua, koska velassa oli prosentin korko ja ostamani osakkeet maksoivat yli 5 % osinkoa. Minulla ei ole kuitenkaan mitään järkeä riskeerata koko omaisuutta pienen ylimääräisen tuoton takia.

Mielestäni hyvää laatuyritystä johdetaan siten, että velkaa on vähän tai sitä ei tarvita ollenkaan. Näiden laatuyritysten tase on erinomainen ja velan suhde omaan pääoman on yleensä alle 1. Tämä tunnusluku kuvaa ennen kaikkea pitkäaikaista velkaa. Lyhytaikaista velkaa ja yrityksen maksukykyä kuvaa ns. current ratio, joka on lyhytaikaisten varojen (current assets) suhde lyhytaikaisiin vastuisiin (current liabilities). Hyvin johdetuilla laatuyrityksillä ei ole ikinä ongelmia maksukyvyn kanssa ja niiden current ratio on yleensä yli 2.

Tästä innostuneena päätin katsoa omaa henkilökohtaista talouttani niin kuin yritystä. Johdanko omaa talouttani hyvin laatuyritykselle tyyppilliseen tapaan vai otanko turhaa riskiä pienen ylimääräisen tuoton toivossa? Tulokset hieman jopa yllätivät minut enkä ollut aiemmin täysin ymmärtänyt kuinka paljon minulla asunnon hankinnan jälkeen tulee olemaan velkaa verrattuna seuraamiini yrityksiin. Tein laskelmat vuoden 2016 lopulle, jolloin tilanne asunnon suhteen pitäisi olla selvä ja muutenkin hieman yksinkertaisempi kuin tällä hetkellä.

Tase jakautuu lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin varoihin sekä omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Varat pitää olla yhteensä yhtä suuret kuin oma ja vieras pääoma yhteensä. Alla arvio taseestani 31.12.2016:


Lyhytaikaiset varat
Käteinen3000
Lyhytaikaiset varat yhteensä3000


Pitkäaikaiset varat
Korkosijoitukset1000
Osakesijoitukset20000
Henkilöstörahasto2000
Asunto143000
Pitkäaikaiset varat yhteensä166000


Varat yhteensä169000


Oma pääoma
Kertyneet voitot26000
Oma pääoma asunnossa23580
Oma pääoma yhteensä49580


Velat
Asuntolaina119420
Muut lainat0
Velat yhteensä119420


Oma pääoma ja velat yhteensä169000

Kuten ylhäältä näkee, niin käteinen menee lyhytaikaisiin varoihin, sijoitukset ja asunto pitkäaikaisiin varoihin. Oman pääoman kohdalle tulee kertyneet voittovarat ja pääoma. Kertyneitä voittovaroja säädin siten, että varat ovat yhtäsuuret alimman rivin kanssa. Taseesta voimme nyt laskea velan suhteen omaan pääomaan, jonka pitäisi olla alle 1

velka/pääoma = 49580/119420 = 2,4,

joka on siis 2,4-kertainen suhteessa hyvin johdettuihin laatuyrityksiin. Minulla on velkaa siis noin 70ke liikaa. Toisaalta voidaan ajatella, että minulla on omaa pääomaa 70ke liian vähän. Asunnon oston jälkeen tilanne on tietenkin kaikkein pahin eli velkamäärä on suurin. Tilanne on toki väliaikainen.Tästä kuitenkin herää kysymys: kuinka kauan joudun pitämään taseeni kuralla ennen kuin saan oman pääomani sopivalle tasolle suhteessa velkaan?

Vastauksen saamiseksi omasta taloudesta pitää tehdää vielä tulos- ja rahavirtalaskelma. Näistä laskelmista selviää paljon muutakin, kuten kannattavuuteen liittyviä tunnuslukuja ja jo alussa esitelty lyhytaikaista maksuvalmiutta kuvaava current ratio. Koska tase on tehty vuoden 2016 lopulle, niin tein tulos- ja rahavirtalaskelmat vuodelle 2017. Alla arvio tuloslaskelmastani


Tuloslaskelma


Liikevaihto45 600
Varojen tuotot800
Kulut, ruoka ja muut yleiset−6 600
Asumiskulut, vastike−1 020
Rahoituskulut−2 388
Tuloverot−13 680
Tulos22 712

Tuloslaskelman tekoa varten oletin, että taseessa olevat osuusmaksut tuottavat 10 % ja osakkeet 3,5%. Nämä ovat nettotuottoja. Kuluiksi oletin hieman haastettani suuremmiksi eli 550€/kk. Asumiskuluina on 85€/kk vastike. Rahoituskulujen laskennassa oletin, että asuntolainan korko on 2%. Tulovero rivillä oletin 30 % verot bruttopalkkaani (liikevaihtoon).

Mitä tuloslaskelmasta voi sitten yhdessä taseen kanssa laskea? Ainakin heti alkuun tulee mieleen kannattavuuteen liittyvät luvut, kuten oman pääoman tuotto (ROE) ja nettoliikevoittomarginaali (NpM). ROE lasketaan nettotuloksen ja oman pääoman suhteena ja nettoliikevoittomarginaali lasketaan nettotuloksen ja liikevaihdon suhteena:

ROE = 22712/49580 = 45,81 %,
NpM = 22712/45600 = 49,81 %,

jotka molemmat ovat erinomaisia lukuja. Harvemmilla yrityksillä oman pääoman tuotto tai nettoliikevoittomarginaali on yli 40 %. Nämä ovat ne olennaiset luvut, joista joutuu tinkimään velkavipua vähentäessä toisin sanoen omasta asunnosta luopuessa. Ihan vielä mielenkiinnosta olen joidenkin yritysten kohdalla huomannut, että rahoituskulut on ollut esillä tilinpäätösten yhteydessä. Tällä on tarkoitettu rahoituskulujen suhdetta liikevaihtoon. Erityisen mielenkiintoista on tarkastella miten tämä luku muuttuu, kun velan korkoprosenttia vaihtelee:

rahoituskulusuhde (korko 1 %) = 1194/45600 = 2,62 %
rahoituskulusuhde (korko 2 %) = 2388/45600 = 5,24 %
rahoituskulusuhde (korko 4 %) = 4776/45600 = 10,48 %
rahoituskulusuhde (korko 6 %) = 7165/45600 = 15,71 %.

Vaikka korko olisi niinkin alhaalla kuin yhdessä prosentissa (nykyinen marginaalini on 1,1%), niin joudun maksamaan melkein 3 % bruttopalkastani korkoja. Jos korot nousisivat ihan realistiseen lukemaan kuten 4 %:iin, niin rahoituskulusuhde nousisi yli 10 %:iin. Tämä tarkoittaisi käytännössä 10 %-yksikön veroasteen nousua! Mielestäni velka pitää olla sillä tasolla suhteessa liikevaihtoon, että huonossakaan tilanteessa rahoituskulusuhde ei ole yli 5 % liikevaihdosta. Tämä tarkoittaa, että velkaa on liikaa noin 81ke tai vaihtoehtoisesti vuosipalkkani on noin 98ke liian pieni.

Puhuin alussa current ratiosta, joka saadaan rahavirtalaskelmasta. Tämä on periaatteessa kaikkein yksinkertaisin laskelma, koska siinä vain katsotaan miten nettotulos käytetään. Alla arvio rahavirtalaskelmastani


Rahavirtalaskelma


Tulos22 712
Asuntolainan maksu−5 160
Muun lainan maksu0
Varojen nettomuutos17 552

Rahavirtani kohdistuu velan maksuun ja loppuosan voi sitten sijoittaa takaisin "bisnekseen" esim. ostamalla varallisuutta (osakkeita), jotka nostavat ensivuoden tulosta. Current ratio lasketaan lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisten vastuiden suhteena. Lyhytaikaisilla varoilla tässä tarkoitetaan käteistä ja seuraavan vuoden sisällä käteiseksi muuttuvaa varallisuutta. Lyhytaikaisilla vastuilla tässä tarkoitetaan velkoja, jotka erääntyvät seuraavan vuoden aikana. Näiden perusteella voimme laskea current ration

current ratio = varat/vastuut =(käteinen+nettotulos)/lainan maksu = (3000+22712)/5160 = 4,98,

joka on erittäin hyvä. Olen siis hyvin valmistautunut lyhytaikaisiin vastuisiin ja maksukykyäni kuvaava current ratio on selvästi parempi kuin aiemmin esittämäni tavoitearvo 2. Tämän voisi periaatteessa kääntää toisin päin: kuinka paljon voisin kiristää lainan maksuohjelmaa kuitenkin siten, että current ratio >2? Nykyisen takaisinmaksusuunnitelman mukaan maksan asuntolainaani 25 vuotta ja noin 430€/kk eli 5160€ vuodessa. Jos current ratio olisi 2, niin tällöin voisin lyhentää lainaani noin 12850€ vuodessa, mikä on noin 1070€/kk. Taloussanomien lainalaskurin mukaan laina-aika lyhenisi 10 vuoteen nykyisestä 25 vuodesta.

Entä sitten se vaihtoehtoinen tapa johtaa yritystä hyvin vähäisellä velkataakalla tai jopa ilman velkaa? Tämä tarkoittaa henkilökohtaisessa taloudessa asunnon myymistä. Asunnon myymisestä seuraa asumiskulujen nouseminen 85€:n vastikkeesta noin 720€:n vuokraan. Toisaalta rahoituskulut tippuvat nollaan. Asunnosta vapautuu myös pääomaa sijoitettavaksi, jolloin varojen tuotot tuplaantuvat noin 1600 €:oon. Loppupeleissä tämä johtaa kuitenkin nettotuloksen laskuun noin 4500€:lla. Rahavirta kuitenkin paranee hieman noin 800€:lla.

Tase olisi kuitenkin ilman velkaa ihan priima kunnossa. Velan suhde omaan pääoman olisi nolla ja current ratio ääretön. Kannattavuus kärsisi hieman, sillä ROE ja NpM laskisivat. Uusi ROE olisi noin 37 % ja NpM noin 40 %. Nämäkin ovat todella hyviä lukemia enkä näe mitään syytä riskeerata kaikkea sen takia, että saisin ROE:n 46 %:n tasolle tai NpM:n 50 %:n tasolle.

Loppuun vielä kysymys. Kumpaan firmaan itse sijoittaisit?

Firma 1
dept-to-equity 2,4
current ratio 4,98
ROE 46%
NpM 50%

Firma 2
dept-to-equity 0
current ratio ääretön
ROE 37%
NpM 40%

6 kommenttia:

 1. Itse pidän riskeistä, joten Firma 1 on valintani =)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin sen verran mitä olen seurannut blogiasi, niin sinullahan on tosiaan asuntolainaa aika merkittävästikin. Se ei missään nimessä ole väärin, kunhan tiedostaa siihen liittyvät riskit ja hyödyt.

   Poista
 2. Olen vähän samoja asioita miettinyt, mutta en toki ole vienyt asiaa läheskään noin pitkälle.

  Mietinnöissäni olen tullut siihen tulokseen, että jotta laskelmat antaisivat lähellekään oikeanlaisen lopputuloksen, niin "firman" suurin tuloja tuottava tekijä (eli minä/sinä) pitäisi merkitä taseelle (esim. "aineeton omaisuus" tai "liikearvo" tms käypään arvoon arvostettuna).

  Jos esim tuon sinun tuloksesi 22 712 €/vuosi pääomittaisi 20 %:n korkokannalla, niin taseellesi tulisi merkitä 113 560 €:n erä, joka vetäisi velkaantuneisuuden tunnuslukusi varsin hyvälle mallille. Oman pääoman tuottosi toki heikkenisi, mutta voitko tosiaan edes rehellisesti esittää tuollaista oman pääoman tuottoprosenttia, jos suurin tuloja tuottava tekijä on taseesi ulkopuolinen erä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Loistava kommentti! Enpä ole edes ajatellut asiaa sen koominen.

   Se on totta, että "firman" tulot syntyvät nimenomaan omasta työstä. Tätä voisi tosiaan käsitellä aineettomana omaisuutena. Jos joutuisin työttömäksi, niin joutuisin alaskirjaamaan aineetonta omaisuutta, jolloin tase meni kuralle juuri pahimmassa hetkellä.

   Joka tapauksessa todella mielenkiintoinen ajatus. Täytyy miettiä asiaa lisää paremmalla ajalla.

   Poista
 3. Viimeiseen kysymykseen vastaisin pelkästään lopussa annetuilla tunnusluvuilla, että Firma 2. Sijoittaja voi aina itse säätää sijoituslainalla kohteen riskitason sopivaksi. Pientä vipua omassa salkussa on helpompi hallita kuin isoa vipua firmassa.

  Jos taas pääsisi koko yrityksen omistajaksi niin Firmalle 2 voisi ottaa lainaa, josta maksaa itselle takaisin heti osan sijoituksesta ja saada paljon parempi IRR välittömästi sijoitukselle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Totta. Tähän velkaan liittyy olennaisesti vallitseva korkotaso. On mielenkiintoista katsoa millä korkotasolla firman 1 kannattavuus laskee firman 2 tasolle. Kun asuntolainan korko on 5,7%, niin rahoituskulut ovat 6800€ ja tulos tippuu 18300 euroon. Tällöin firman 1 kannattavuus (ROE ja NpM) laskevat firman 2 tasolle.

   Tuo korkotaso on kai ns. kriittinen piste, jonka yläpuolella velasta on vain haittaa. Toki jos duuni lähtee alta eikä uutta löydy tilalle, niin tulot romahtavat ja kriittinen piste on paljon alempana.

   Mielenkiintoinen olisi myös tilanne, missä firma voisi sijoittaa tulojaan kasvuun eli toisin sanoen jonkun toisen henkilön omaan talouteen. Toki tällöin sijoituksen kannattavuudessa kyse on paljolti hinnoittelusta. Mikä yllä olevien firmojen arvo on? Millä itse myisit esim. 10% itsestäsi ja samalla tulevaisuuden tuloksista?

   Luin blogistasi useamman tekstin ja tykkäsin tosi paljon. Jatka samaan malliin säästöpossujen vallankumousta!

   Poista