perjantai 16. huhtikuuta 2021

Seurantalista tunnuslukuina

Tällä hetkellä seurantalistalla on 37 yritystä, joista 26 kuuluu myös salkkuni sisältöön. Seurantalistan keskimääräisiä lukuja katsoessa pääsee jossain määrin perille mitä lista on kokonaisuudessaan syönyt.

Kannattavuuden tunnusluvut

Pitkän aikavälin nettomarginaali (NpM) on keskimäärin 19,1%. Oman salkun vastaava painotettu NpM on 19,8%. Tractor Supplyn nettomarginaali on matala (5,6%), koska yritys toimii retail alalla. Suurin nettomarginaali (45,2%) on CME:llä, joka on pörssioperaattorina pelkkä välistä vetäjä.

Pitkän aikavälin oman pääoman tuotto (ROE) on keskimäärin 27,9%. Oman salkun vastaava painotettu ROE on 30,4%. Tämä ei täysin pidä paikkaansa, sillä muutamien yritysten (Colgate, Swedish Match, Starbucks, Nike, O'Reilly, Moodys) kohdalla olen käyttänyt koko pääoman tuottoa (ROA) oman pääoman ollessa negatiivinen tai hyvin lähellä nollaa. Suurin ROE (113,7%) on Altrialla, joka valmistaa, myy ja markkinoi tupakkaa hyvin pääomakevyellä bisnesmallilla. Matalin ROE (7,3%) on CME:llä, jonka taseessa ei juuri velkaa ole.

Taseen tunnusluvut

Pitkäaikaisen nettovelan suhde omaan pääomaan (DtE) on keskimäärin 62% viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella laskettuna. Oman salkun vastaava painotettu DtE on 54%. Kahdeksan yritystä on nettovelattomia ja DtE on niillä negatiivinen, mikä on positiivinen asia. Kuten edellä, niin muutamien yritysten kohdalla olen käyttänyt nettovelan suhdetta koko pääomaan (DtA), jotka vaihtelevat välillä 30% - 66%. Korkein velan suhde omaan pääomaan on Pepsillä (239%) ja matalin Koneella (-75%). Svenska Handelsbankenin ollessa pankki, joten sille en edes tätä tunnuslukua laske.

Tasetta tarkastelen lisäksi edellä mainitun lisäksi maksuvalmiutta kuvaavalla tunnusluvulla Interest Coverage (IC = tulos ennen korkoja ja veroja jaettuna korkokuluilla). IC on keskimäärin 25. Oman salkun vastaava painotettu IC on 25. Suurin IC (138) on Novo Nordiskilla, jolla on hyvin vähän matala korkoista velkaa suhteessa hyvään tuloskuntoon. Matalin IC (-0,2) on tällä hetkellä Disneyllä, sillä tulos on romahtanut pandemian aiheuttamien haasteiden takia.

Hinnoittelun ja osingon tunnusluvut

Osakkeen hinnan suhde vuoden 2021 tulokseen (P/E-f) on keskimäärin 26,6. Oman salkun vastaava painotettu P/E on 25,3. Suurin P/E (45) on Nikellä, jonka osakekurssi on noussut mielestäni liikaa suhteessa tulokseen. Niken osakekurssi on tällä hetkellä noin 134 USD ja oma fair value arvio on 78 USD. Matalin P/E (9,1) on Gileadilla, jonka kurssi möyrii tappavan tasaisesti 60 ja 70 dollarin välissä. Gileadin osakekurssi on tällä hetkellä noin 66 USD ja oma fair value arvio on 111 USD. 

Efektiivinen osinkotuotto (Yield) on keskimäärin 2%. Oman salkun vastaava painotettu Yield on 2,2%. Kolme yritystä (Diseny, Booking Holdings, O'Reilly) seurantalistallani ei maksa osinkoa, joten Yield on 0%. Matalin osinkotuotto (0,57%) on Visalla ja Ubiquitilla. Korkein osinkotuotto (6,67%) on Altrialla.

Osingomaksusuhde (POR) on keskimäärin 45%. Oman salkun vastaava painotettu POR on 45%. Korkein POR (88%) on Nokian Renkailla ja matalin (16%) Ubiquitilla.

Listan yritykset ovat nostaneet osinkoa putkeen (DGY) keskimäärin 21,2 vuotta. Oman salkun vastaava painotettu DGY on 16,3 vuotta. Lyhimmät osingonkorotukset ovat Svenska Handelsbankenilla (0 vuotta), Nokian Renkailla (0 vuotta), Fortumilla (1 vuosi), Kone (2 vuotta) ja Strategic Education (3 vuotta). Pisimmät osingonkorotusputket löytyy rapakon takaa ja ovat 3M (62 vuotta), Colgate (57 vuotta) ja Becton Dickinson (49 vuotta).

Kasvutunnusluvut

Historiallinen liikevaihdon kasvu (RG) on ollut keskimäärin +7,1%. Oman salkun vastaava painotettu RG on +8,2%. Historiassa liikevaihto on kasvanut hitaimmin Illinois Toolworksilla (-1,9%) ja nopeimmin Ubiquitilla (+23,1%). 

Historiallinen nettotulokset kasvu (NpG) on ollut keskimäärin +7,8%. Oman salkun vastaava painotettu NpG on +8,7%. Historiassa nettotulos on kasvanut hitaimmin Booking Holdingilla (-7,1%) ja nopeimmin Ubiquitilla (+25,4%).

Historialliset omien osakkeiden ostot (SoG) on ollut keskimäärin -0,94% vuodessa (eli osakemäärä on vähentynyt, mikä on positiivinen asia). Oman salkun vastaava painotettu SoG on -1,02%. Historiassa eniten omia osakkeita on ostanut Illinois Toolworks (-4,1%) ja vähiten Strategic Education (+3,55%).

Kun nuo yllä olevat vetää yhteen ja katsoo EPS:n kasvua (EPSG), niin EPS on kasvanut historiassa keskimäärin +8,7%. Oman salkun vastaava painotettu EPSG on +9,7%. Hitaimmin EPS on kasvanut Booking Holdingilla (-7,8%) ja nopeimmin Visalla (+26,9%).

Yhteenveto

Seurantalistalta löytyy yrityksiä melko erilaisilla tunnusluvuilla, mutta keskimääräisiä tunnuslukuja katsoessa kaikki mielestäni kertoo laadusta. Yrityksillä on korkea kannattavuus, tase on hyvässä kunnossa ja liiketoiminta kasvaa. Hinnoittelu on melko kireällä ja osinkotuotot on matalia.

Kun vertaa seurantalistaa omaan salkkuun keskimääräisten tunnuslukujen kautta, niin olen mielestäni onnistunut melko hyvin poimimaan parhaat jyvät jyvistä (seurantalistalta), jotka ovat poimittu akanoista (osakemarkkinat kokonaisuudessaan). Alla taulukossa vertailu seurantalistan ja oman salkun välillä.

TunnuslukuSeurantalistaSalkku
NpM19,10%19,80%
ROE27,90%30,40%
DtE62%54%
IC2525
P/E26,625,3
Yield2,00%2,20%
POR45%45%
DGY21,2 vuotta16,3 vuotta
RG7,10%8,20%
NpG7,80%8,70%
SoG−0,94%−1,02%
EPSG8,70%9,70%

Tämän perusteella olen saanut salkkuuni kannattavampia (NpM, ROE) ja nopeammin kasvavia (G-luvut) yrityksiä halvemmalla (P/E, Yield). Ainut missä salkkuni häviää on osingonkorotusputki, mikä johtuu lähinnä pohjoismaisten yritysten ylipainosta (Fortum, Kone, Nokian Renkaat, Svenska Handelsbanken ovat yhteensä 17,4% salkustani). Toisaalta näiden efektiivinen osinkotuotto (4,05%) on lähes kaksi kertaa suurempi kuin keskimääräinen osinkotuotto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti