keskiviikko 20. toukokuuta 2020

Toukokuun ostokohteet (Aflac, ADP ja Altria)

Olen suunnitellut ostavani kohtuu säännöllisesti loppuvuoden aikana osakkeita lisää salkkuuni. Kirjoitin hieman markkinoiden heilunnasta jo aiemmin ja huhtikuun lopussa sanoin näin:

"Järki sanoo, että hinnat on kohdillaan ja pitkällä aikavälillä tuotto tulee olemaan hyvä. Tunteet sanoo, että et ehtinyt mukaan, joten odota jos vastaava tilanne tulee uudestaan. Tästä johtuen säädän hieman ajoitusta parantamalla ajallista hajautusta, koska oikeasti en osaa sanoa mikä on paras ratkaisu.

Jos edelleen oltaisiin lukemissa -33%, niin sijoittaisin varmaan kaiken liikenevän heti markkinoilla. Mutta nyt 28% pompun jälkeen ollaankin vain -17% lukemissa, joten tasaan summan kuukausittain sijoitettavaksi tasasummaksi. Näin käyttäytyisin siis normaalissakin tilanteessa, kun säästöön jää about sama summa joka kuukausi. Tämä mahdollistaa ostot nykyiseltä matalammalta hintatasolta, vaikka oltaisiinkin menossa ylös päin, mutta mahdollistaa myös ostot nykyistä matalammalta hintatasolta korjausliikkeen jatkuessa sittenkin alaspäin."

Pyrin siis välttämään voimakasta ajoittamista ja lisäämään ajallista hajautusta. Pidän edelleen hetkeä -40 % ATH lukamasta sellaisena, että muutan käyttäytymistä. Tässä käytän SP500 indeksiä ohjenuorana, jonka tiedot näkyvät alla olevassa taulukossa:

PäivämääräSP500 pistelukuSuhteellinen muutosKommentti
19.2.202033860 %All time high
23.3.20202237-33,9 %1. droppi
18.5.20202880-14,9 %Kirjoitushetken kurssi
?2031,6-40,0 %All-in droppi

Käyn tässä kirjoituksessa läpi Toukokuun ostokohteet selventääkseni ajatuksiani niihin liittyen.

Aflac (AFL)

Aflac on yhdysvaltalainen vakuutusyhtiö, joka tarjoaa lähinnä lisäterveysvakuutuksia ja henkivakuutuksia.  Aflacin vakuutus tuo suojaa yli 50 miljoonalle henkilölle. Aflacilla on kaksi raportointisegmenttiä Aflac Japan ja Aflac U.S ja suuri osa (69% vuonna 2019) bisneksestä tulee Japanista.

Markkinoinnissa ja brändin vahvistamisessa käytetään Aflac Ankkaa. Japanissa Aflacin tietävät lähes kaikki, jopa 9 henkilöä kymmenestä tuntee brändin. Aflacin markkinaosuus Japanissa syöpä- ja terveysvakuutuksissa on ollut noin 24% - 26 % vuosina 2013 - 2017. Suurimman kilpailijan markkinaosuus on noin 8%.

Kasvustrategia nojaa uusien lisävakuutustuotteiden kehitykseen ja niiden myymiseen laajennetun jakelukanavan kautta. Aflacilla on syöpä-, sairaus-, onnettomuus-, näkö-, hammas- ja yleisiä terveysvakuutuksia.

Jakelukanava on tosiaan hyvin laaja ja hajautettu. Esimerkiksi Japanissa Aflacilla on yli 9000 myyntitoimistoa (ns. normaali myyntikanava) ja niissä yli 109 000 lisensioitua myyjää. 90 % Japanin pankeista tekevät yhteistyötä Aflacin kanssa ja tarjoavat Aflacin vakuutuksia. Dai-ichi Lifen ja Daido Lifen kanssa tehdään yhteistyötä, heidän tarjotessa Aflacin syöpävakuutuksia. Lisäksi on hieman negatiivista julkisuutta saanut yhteistyö Japan Postin kanssa, joka tarjoaa Aflacin vakuutuksia yli 20 000 postitoimiston kautta.

Aflacin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2007 lähtien keskimäärin n. 2,8% vuodessa ollen viime vuonna 22,3 miljardia dollaria. Nettotulos on kasvanut samana aikana keskimäärin n. 6,0%, joten kannattavuus on parantunut. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin n. 2,5% vuodessa. Tämä on näkynyt osakekohtaisen tuloksen parantumisena keskimäärin n. 8,6% vuosittaisella vauhdilla. Osinkoa on kasvatettu samalla aikavälillä melko samaan tahtiin keskimäärin n. 7,4% vuodessa.

Seurantajaksolla 2007-2019 nettomarginaali on ollut keskimäärin n. 11,4% ja ROE n. 16,1%. Seurantajaksolle mahtuu mukaan finanssikriisi, jonka aikana Aflacin kannattavuus laski, mutta yritys pysyi silti voitollisena. Jo vuonna 2010 tehtiin parempi tulos kuin vuonna 2007.

Viimeisimpien vuosien ongelmana on ollut matala korkotaso. Vakuutusyhtiöt tekevät käytännössä rahaa kahdella tavalla:
1. Keräämällä preemion myytyjen vakuutusten ja maksettujen korvausten erotuksesta,
2. Sijoittamalla niin sanottua floattia, joka syntyy kerätyistä vakuutusmaksuista ja pysyy vakuutusyhtiön käytettävissä ennen mahdollisten korvausten maksua.

Aflacin yhdistetty kulusuhde on maailman luokkaa (n. 80%), joten tavalla 1 rahan teko onnistuu todella mallikkaasti. Vuosina 2014 - 2019 yhdistetty kulusuhde on ollut 81,7% ; 81,7%; 80,4%; 80,2%; 80,1% ja 80,6%.

Tavan 2 tuloksen tekokykyyn vaikuttaa kuitenkin erittäin merkittävästi yleinen korkotaso. Viime vuosina matala korkotaso on heikentänyt tavalla 2 tehtyä tulosta. Tämä näkyy mm. oman pääoman tuoton kehityksenä. Vielä vuonna 2007 ROE oli n. 18,6%, mutta vuonna 2019 ROE oli enää 11,4%. Oma pääoma ja float on paisunut kohtuullisen kasvun ja hyvän kannattavuuden ansiosta, mutta siitä ei saada enää niin paljon irti kuin korkojen ollessa korkeammalla.

Automatic Data Processing (ADP)

ADP on yhdysvaltalainen ulkoistettujen henkilöstöhallinta- palkanmaksu- ja veropalvelujen tarjoaja. ADP toimii pääosin Yhdysvalloissa, sillä vuoden 2019 liikevaihdosta 87% tuli Yhdysvalloista, mutta merkittävää liiketoimintaa on myös Euroopassa (9% liikevaihdosta). Periaatteessa asiakasyrityksiä on kuitenkin yli 140 maasta yhteensä noin 810 000. Suurin asiakas tuo alle 2% liikevaihdosta, joten liiketoiminta on todella hyvin hajautettu.

ADP:n tuotetarjonta perustuu kolmeen strategiseen osaan. Ensimmäinen on pilvipohjaisten henkilöstöhallinta sovellusten ja kokonaisvaltaisten palvelujen tarjoaminen kaiken kokoisille yrityksille kaikkiin eri työssäkäyntivaiheisiin. Jälkimmäiset kaksi pohjautuu ensimmäiseen. Henkilöstöhallinta palveluja tarjotaan yrityksille myös siten, että asiakasyritys voi ulkoistaa palvelut ADP:lle. Kolmas osa on näiden aiempien osien hyödyntäminen gloobalisti maakohtaisilla sekä globaaleilla palveluilla. ADP:n raportointisegmentit ovat henkilöstöpalvelut ja ulkoisetettu henkilöstöhallinta (Professional Employer Organization, PEO).

ADP:n markkinaosuus on vahva jenkkiyritysten palkanmaksussa, missä ADP hoitaa 26 miljoonan (eli joka kuudennen) yhdysvaltalaisen työntekijän palkanmaksun. CSI Market sivuston mukaan ADP:n markkinaosuus on liikevaihdon osalta noin 21% ja nettotuloksen osalta noin 25%. Tämä kertoo ADP:n vahvasta asemasta ja kilpailijoita paremmasta kannattavuudesta. ADP:n kilpailijoita ovat mm. SAP (SAP), Oracle (ORCL), Workday (WDAY), Ultimate Software Group (ULTI) ja Paychex (PAYX).

On myös hyvä huomioida, että ADP:n liiketoiminta on melko "tahmeaa" ja asiakkaat eivät vaihda palvelujen tarjoajaa kovin usein. ADP:n asiakaspysyvyys on ollut noin 11 vuotta henkilöstöpalveluissa ja noin 6 vuotta ulkoistetussa henkilöstöhallinnassa. Nämä luvut ovat pysyneet pitkään stabiilina. Asiakaspysyvyys oli 90,8% vuonna 2019 henkilöstöpalveluissa.

ADP piti vuoden 2019 lopulla 29,4 miljardia dollaria asiakkaiden varoja taseessaan, jotka ADP sijoittaa markkinoille käytännössä samaan tapaan vakuutusyhtiöiden kanssa. ADP:llä on siis samat haasteet kuin Aflacilla matalan korkotason kanssa. Vuonna 2019 ADP:n sijoitusportfoliolle saavutettiin 2,2% tuotto.

ADP:n liikevaihto on kasvanut vuodesta 2007 lähtien keskimäärin n. 5,1% vuodessa ollen viime vuonna 14,2 miljardia dollaria. Nettotulos on kasvanut samana aikana keskimäärin n. 7,0%, joten kannattavuus on parantunut. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin n. 3,1% vuodessa. Tämä on näkynyt osakekohtaisen tuloksen parantumisena keskimäärin n. 10,0% vuosittaisella vauhdilla. Osinkoa on kasvatettu samalla aikavälillä melko samaan tahtiin keskimäärin n. 9,5% vuodessa.

Seurantajaksolla 2007-2019 nettomarginaali on ollut keskimäärin n. 13,5% ja ROE n. 27,5%. Seurantajaksolle mahtuu mukaan finanssikriisi, jonka aikana ADP kykeni kasvamaan ja pitämään kannattavuuden stabiilina.

Altria (MO)

Altria on yhdysvaltalainen tupakkajätti. Se oli aiemmin Philip Morris Companies, josta irrotettiin Kraft Foods (nykyisin osa Kraft Heinziä (KHC)) 2007 ja Philip Morris International (PM) 2008. Nykyisin Altria on Philip Morris USA:n emoyhtiö. 2008 Philip Morris International spinoff meni siten, että Altria jäi myymään tuotteitaan jenkkilään ja uusi PM otti vastuulleen muun maailman.

Altria on siis tupakan valmistaja, myyjä ja markkinoija. Altria käyttää kolmea eri tupakkalaatua: Brigth, Burley ja Oriental. Suurin osa Altrian käyttämästä Brigth ja Burley laadusta tuotetaan USA:ssa ja Oriental laatua lähinnä Turkissa ja useissa välimeren maissa. Altria ei kasvata/tuota/kuivata tupakkaa itse vaan Altria ostaa ne viljelijöiltä kuivattuna Tobacco Leaders Program ohjelman kautta.

Marlboro brändin lisäksi Altria myy röökiä mm. L&M, Chesterfield ja Parliament merkkien alla. Lisäksi Altrialla on sikari- ja piipputupakka yhtiö John Middleton, joka myy konetehtyjä sikareita mm. Black & Mild ja Prince Albert brändeillä ja piipputupakkaa mm. samoilla brändeillä. Altria omistaa myös Nat Shermanin, joka on keskittynyt huippulaatuun. Nat Sherman sikareita ovat Timeless, Metropolitan ja Epoca brändit.

Tupakan kysyntä on laskenut jo pitkään ja melko tasaisesti, joten Altria on alkanut miettiä muita bisnes mahdollisuuksia. Altrialla on savuttomiin tuotteisiin keskittyvä U.S. Smokeless Tobacco yritys, jonka tärkeimmät brändit ovat Copenhagen ja Skoal. Lisäksi Altria omistaa USA lisenssin Philip Morrisin IQOS (“lämmittää, mutta ei pala tupakka”) tuotteisiin. Altria omistaa myös merkittävät pääomasijoitukset yksityisestä JUUL Labs sähkötupakka yhtiöstä (35%), Kanadalaisesta kannabisyhtiöstä Cronos Groupista (45%) ja Burger SÖhne HoldingAG nikotiinipussiyrityksestä (80%).

Laskevan tupakkakysynnän takia Altria on myös alkanut sijoittamaan kokonaan tupakka-alan ulkopuolelle. Altria omistaa kokonaan Ste. Michelle Wine Estates yrityksen, joka valmistaa, myy ja markkinoi viiniä. Tämän lisäksi alkoholituotteisiin on tehty pääomasijoitus ostamalla 10% siivu pörssilistatusta maailman suurimmasta panimosta Anheuser-Buch InBevistä (BUD), jolla on yli 200 olut brändiä, kuten Corona ja Budweiser.

Marlboro brändi yksinään on n. 43% USA:n röökimarkkinoista, joten Altrian markkina-asema on todella vahva. Vuonna 2019 JUUL:n markkinaosuus USA:n sähkötupakkamarkkinoista oli n. 75%. BUD:n globaali osuus olutmarkkinoista on arvioitu olevan noin 28%.

Vaikka tupakan kysyntä kappalemäärällä mitattuna laskee, niin Altria on kyennyt kasvattamaan liikevaihtoaan nostamalla hintoja. Esimerkiksi vuonna 2016 myytiin 258 miljardia röökiä ja vuonna 2017 enää 249 miljardia röökiä. Laskua kappalemäärissä oli siis 3,5%. Samaan aikaan Altrian kappalemääräinen kysyntä laski jopa 5,1%, mutta liikevaihto laski poltettavissa tupakkatuotteissa vain 0,9%. Tässä nähdään brändin vahvuus eli kysyntää riittää ja hintoja pystytään nostamaan.

Altrian liikevaihto on kasvanut vuodesta 2007 lähtien keskimäärin n. 2,5% vuodessa ollen viime vuonna 25,1 miljardia dollaria. Nettotulos on kasvanut samana aikana keskimäärin n. 10,1%, joten kannattavuus on parantunut. Lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin keskimäärin n. 1,0% vuodessa. Tämä on näkynyt osakekohtaisen tuloksen parantumisena keskimäärin n. 11,1% vuosittaisella vauhdilla. Osinkoa on kasvatettu samalla aikavälillä melko samaan tahtiin keskimäärin n. 11,8% vuodessa.

Seurantajaksolla 2007-2019 nettomarginaali on ollut keskimäärin n. 24,3% ja ROE n. 103,6%. Yhtiö toimii todella tehokkaasti tällä hetkellä ja nettomarginaalin kehitys on ollut jopa melko käsittämätöntä. Seurantajakson alussa nettomarginaali vaihteli 13-16 % välillä, mutta vuodesta 2014 lähtien nettomarginaali on pysytellyt yli 20% lukemissa. Kehitykseen on toki vaikuttanut spinoffit ja investoinnit.

Yhteenveto

Kaikki kolme läpi käytyä yritystä soveltuu mielestäni todella hyvin omaan strategiaani ja siten myös salkkuuni. Kaikki kolme itseasiassa löytyy jo salkustani. Kaikilla on omat haasteensa, mutta toisaalta vahva markkina-asema ja kilpailuetu luovat mahdollisuuden kasvavaa tai vähintään vakaaseen liiketoimintakehitykseen jatkossa.

Olen määrittänyt yrityksille arvon DCF ja DDM laskelmilla sekä mahdollisesti hyödyntäen ulkopuolista analyysiä. Laskelmien perusteella olen sitä mieltä, että Aflacin arvo on noin 61 dollaria, ADP:n arvo 165 dollaria ja Altrian arvo 62 dollaria. Tällä hetkellä AFL, ADP ja MO hinnat ovat noin 34 dollaria, 133 dollaria ja 37 dollaria.

2 kommenttia:

 1. Itse ostin Workdaytä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Workday ei omaan sijoitusstrategiaan sovi oikeen millään tavalla vaikka liikevaihto onkin kasvanut reilu kaksinkertaiseksi 2016-2019 välillä.

   Ensinnäkin WDAY on ollut tappiollinen monta vuotta putkeen. Osakemäärä liudentuu suurien osakepalkkioiden takia. Kun katsoo kassavirtalaskelmaa, niin liiketoiminta toi 2019 rahaa noin 856 MUSD, mutta osakepalkkioita maksettiin about saman verran 859 MUSD.

   Toisaalta, jos kasvu pysyy vahvana ja lähivuosina käännytään selvästi plussalle, niin sijoitus WDAY:hin voi olla erittäin hyvä.

   Poista