torstai 3. syyskuuta 2020

Seurantalistan yritysten ranking jatkopohdintaa

Esittelin viime tekstissä ranking järjestelmän ja tulokset seurantalistallani olevien yritysten osalta. Tekstin lopussa pohdin hieman mitä rankingin osalta tulisi tehdä. Tässä tekstissä jatkan ajatusprosessia hieman eteenpäin ottaen huomioon salkkuni nykyisen koostumuksen ja tavoitteeni. Tämä teksti on käytännössä täysin kirjoitettua itseäni varten, jotta saan kirjattua ylös laskelmat mahdollisia toimenpiteitä varten.

Nykyiset positiot
Jos ajatellaan, että käyttäisin rankingiä ohjaamaan salkkussa olevien yritysten painotusta, niin tällöin pitää katsoa salkussani olevien yritysten nykyistä painoa, niihin sijoitettua omaa pääomaa ja tavoitesalkkua. Ranking tulokset vaikuttavat käytännössä seuraaviin salkussani oleviin yrityksiin:
 • Nokian Renkaat, ranking 26, positio 3570€, hankintahinta 3680€
 • Disney, ranking 28, positio 3380€, hankintahinta 2820€
 • Svenska Handelsbanken, ranking 34, positio 2800€, hankintahinta 2940€
 • Fortum, ranking 35, positio 3500€, hankintahinta 2660€.
Yllä olevassa listassa ranking sijoituksen lisäksi on esitetty nykyisen position suuruus, sijoitetun pääoman määrä (hankintahinta).

Yllä olevilla yrityksillä on 2% tavoitepositio, joka on ottaen huomioon 100k€ salkkutavoitteen 2000 euroa. 2% tavoiteposition esittelin viime tekstissä siten, että ranking sijoille top 10 annan painoksi 4%, sijoille 11-25 annan painoksi 3% ja sijoille 25+ annan painoksi 2%. Tavoitesalkku (100k€) on esitelty strategia sivulla siten, että todellinen tavoite on 200€/kk passiiviset netto-osinkotulot.

Painotus
Nyt siis kaikki neljä yritystä ovat ylipainossa. Jos noudattaisin tavoitepainotusta rankingin mukaan, niin minun tulisi keventää kaikki positioita hieman. Laskelman tekisin niin, että ottaisin huomioon nykyisestä positiosta ja hankinhinnasta pienemmän summan. Tämä tarkoittaisi, että kevennykset tulisi tehdä seuraavalla tavalla:
 • Nokian Renkaat 3570-2000 = 1570€
 • Disney 2820-2000 = 820€
 • Svenska Handelsbanken 2800-2000 = 800€
 • Fortum 2660-2000 = 660€.
Tästä vapautuisi pääomaa yhteensä 3850€. Kaupankäyntikuluja kevennyksestä koituisi noin 27€ kulut, joka on noin 0,7% vapautuvasta pääomasta.

Kappalemäärinä nykyisillä osakekursseilla tämä kevennys tarkoittaisi seuraavaa:
 • Nokian Renkaat 66kpl, salkkuun jäisi 84 kpl
 • Disney 8kpl, salkkuun jäisi 22
 • Svenska Handelsbanken 95kpl, salkkuun jäisi 240kpl
 • Fortum 50kpl, salkkuun jäisi 150kpl.
Arvostus
Elokuu on vaihtunut syyskuuksi, joten periaatteessa olisi mahdollista tehdä nyt syyskuun säännöllinen osto. Tässä yhteydessä voisi tehdä kevennys operaation ja sijoittaa vapautuva pääoma takaisin markkinoille. Markkina ovat jatkaneet melko suoraan ylös päin, joten pitää vielä katsoa vaihtoehtojen arvostus suhteessa kevennettäviin positioihin.

Kun katsoo edellä olevien yritysten aliarvostus, niin (kevennyssummilla) painotettu aliarvostus on noin 11%:


YritysTikkeriHintaFair valueAliarvostus
Nokian RenkaatTYRES23,9427,2312,09%
Walt DisneyDIS135,39126,68−6,87%
Svenska Handelsbanken ASHB-A85,96107,1619,78%
FortumFORTUM17,6122,5221,81%

Kun katsotaan seurantalistalla olevia yrityksiä ja otetaan huomioon nykyisen position suuruus, sijoitetun pääoman määrä, rankingin mukainen tavoitepaino ja aliarvostus, niin esiin nousee kolme yritystä:


YritysTikkeriHintaFair valueAliarvostus
Gilead ScienceGILD66,7990,0525,83%
Booking HoldingsBKNG1948,732536,4323,17%
StrykerSYK201,62206,352,29%

Kun otetaan huomioon nykyinen positio ja tavoitepaino, niin saan lisäysten määrän 36 kpl GILD (2035€), 1 kpl BKNG (1650€) ja 7 kpl SYK (1190€). Kun laskee aliarvostuksen painottamalla sitä näillä lisäysten määrillä, niin saadaan yritysten aliarvostukseksi noin 19%. Lisäysten määrä on yhteensä 4880€ eli vapautuvan pääoman 3850€ lisäksi minun tulisi sijoittaa lisää noin 1000€, joka on hyvin linjassa säännöllisen 1200€/kk sijoitussumman kanssa. Kuluja ostoista muodostuisi n. 9€.

Verot
Lopuksi vielä pitää huomioida verot.

Jos myyn Nokian Renkaita 66 kpl, niin niiden keskihankintahinta on (FIFO-periaatteen mukaisesti) 23,07€, josta muodostuu luovutusvoitto 66*(23,93-23,07) = 57€. Vastaavasti muille:
Disney luovutusvoitto 190€ (karkea arvio valuuttakurssien takia),
SHB luovutustappio 20€ (karkea arvio valuuttakurssien takia),
Fortum luovutusvoitto 50*(17,64-12,57)= 253€.

Luovutusvoittoa tulisi yhteensä siis 57+190-20+253 = 480€. Tästä menisi veroja käytännössä (ilman vähennysten huomioimista) 30% eli 144€.

Yhteenveto
Ranking järjestelmän avulla voin määrittää tavoitepainot hankintahinnalle. Voin arvioida sillä nykyisen salkkuni koostumusta ja määrittää tulevia ostoja. On mielestäni kuitenkin erittäin kyseenalaista käyttää rankingiä salkun kevennyksiin, koska en voi oikeasti tietää mikä yritys menestyy parhaiten. Lisäksi kun muistaa, että 100k€ tavoite on eka steppi, tarina jatkuu sen jälkeenkin ja 2% tavoitepaino 200k€ salkulla onkin jo 4000€.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että voisin lisätä parempaa laatua, joka on lisäksi enemmän aliarvostettu (11% myytävät vs. 19% ostettavat) kuin rankingin mukaan heikkolaatuisemmat. Ero arvostuksessa on kuitenkin melko pieni. Jos kevennettävät yritykset vaikuttaisivat selvästi yliarvostetulta, niin silloin tilanne voisi olla toinen. Lisäksi painotusmuutos aiheuttaa kuluja 180€ verojen ja kaupankäyntikulujen muodossa. 180€ kulu on 3850€ uudelleen allokoitavan pääoman määrästä 4,7% ja 79k€ salkkuni kokonaisarvosta 0,23%. Aikamoinen, mahdollisesti täysin tarpeeton, jarru korkoa korolle efektille.

Epävarmuudet ovat lisäksi erittäin suuret lähes kaikilla tässä tekstissä käsitellyillä yrityksillä. Strykerin ja SHB tilanne on mielestäni melko stabiili enkä näe merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen liiketoiminnassa.

Gileadin pipeline ja krooninen aliarvostus: onnistuuko Galapagos yhteistyö ja Forty Seven sekä Kite yritysostot lähivuosina, olenko arvostuksen kanssa täysin metsässä? Booking ja korona: matkailuala romahti 85% Q2:lla, kuinka kauan elpyminen yli edellisten tasojen kestää? Fortum ja Uniper: merkittävä arvonluonti mahdollisuus edessä vaikka riskit onkin korkeat. Nokian Renkaiden investoinnit: breikataanko P-amerikassa ja keventämällä vähennän osuutta suuresta suomalaisesta menetystarinasta? Disney ja DTC segmentti: vaikka puistot ja leffateatterit ottivat osumaa, niin D+, Hulu ja ESPN+ vetää hyvin, lisäksi FOX integrointi on täysin kesken.

Kaiken tämän pohdinnan jälkeen koen, että minun ei ole mitään järkeä lähteä keventämään nykyisiä omistuksia vaan käyttää rankingiä vain tulevien ostojen määrittämisen tukena.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti