maanantai 3. helmikuuta 2020

Tunnuslukuja ja arvon laskentaa


Seurantalistani yritysten keskimääräiset tunnusluvut

Olen nyt koonnut kaikkien seurantalistani yritysten tiedot saman taulukon alle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi keskimääräisten lukujen tarkastelun. Mitä jos seurantalistani yritykset olisivatkin vain yksi yritys, johon sijoittaisin?

Kaikki esittämäni luvut perustuvat yritysten tilinpäätösten tietoihin vuodesta 2007 alkaen, soveltuvin osin ja tapauskohtaisesti.

Katsotaan ensin tunnuslukuja, joiden perusteella pyrin valitsemaan laadukkaita yrityksiä salkkuuni ja varmistamaan osingonmaksun kestävyyden heikkoinakin aikoina. Näistä tärkeimmät ovat nettomarginaali, oman pääoman tuotto ja korkokulujen kattavuus (interest coverage).

Nettomarginaali on keskimäärin 18,5%, joka on selvästi yli suuntaa antavan kriteerini (>10%). Sama juttu oman pääoman tuotolla, sillä ROE on keskimäärin 28,9% ollen selvästi yli suuntaa antavan kriteerini (>15%). Myös korkokulut katetaan EBIT-tuloksella vallan mainiosti, interest coverage on keskimäärin 42,4 ollen selvästi yli suuntaa antavan kriteerini (>10).

Olen tarkastellut osingonmaksun kestävyyttä myös velkaisuuden ja osingonmaksusuhteen avulla. Yrityksillä on keskimäärin 45% pitkäaikaista nettovelkaa suhteessa omaan pääomaan. Osingonmaksusuhde on keskimäärin 47%. Nämäkin luvut ovat selvästi alle kriteerini (DtE <100% ja PoR < 70%).

Yritykset ovat keskimäärin pystyneet kasvattamaan liiketoimintaansa reippaasti. Liikevaihto on kasvanut keskimäärin 6,9% vuodessa ja nettoliikevoitto 9,5%. Samaan aikaan osinkoja on korotettu jopa 15,4% vuodessa ja omia osakkeita on ostettu takaisin 0,7% vuodessa. Osinkoja on keskimäärin nostettu 22,3 vuotta putkeen.

Arvostuksen laskentaa ja oletuksia

Toteutuneen historian perusteella voidaan jossain määrin odottaa kasvun jatkuvan suurin piirtein samaan tahtiin. Itse pyrin katsomaan tätä hieman konservatiivisesti sisältämällä turvamarginaalia odotuksiin. Vaikkakin yritykset ovat laadukkaita ja niillä on kilpailuetua, jolla ne pystyvät voittamaan markkina-osuuksia ja nostamaan hintoja, niin silti voimakkaan kasvun jatkuminen hyvin pitkään on erittäin epätodennäköistä.

Tehdessäni kasvuoletuksia arvostusmalleihin käyttäisin seuraavaa lähestymistapaa:

  1. Kassavirtojen diskonttausmalliin olettaisin, että seuraavat 10 vuotta osakekohtainen kassavirta kasvaa 7,6% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon kasvua ja omien osakkeiden takaisin ostoja. Terminaalikasvuksi olettaisin, että osakekohtainen kassavirta kasvaa 2,7% vuodessa, joka vastaan 2% inflaatiota ja omien osakkeiden takaisin ostoja.
  2. Osinkojen diskonttausmalliin olettaisin, että seuraavat 10 vuotta osakekohtainen osinko kasvaa 12,4% vuodessa, joka vastaa osinkojen kasvua vähennettynä 3%:lla nykyisestä ja tulevasta maksusuhteesta johtuen (vuoden 2030 lopussa osingonmaksusuhde olisi 79%). Terminaalikasvuksi olettaisin, että osakekohtainen osinko kasvaa 4% vuodessa, joka on hieman korkeampi kuin kassavirran terminaalikasvu.
Keskimääräinen P/E ja osinkotuotto ovat 22,7 ja 2,4%. Jos oletetaan, että osakkeen hinta olisi 100 dollaria, niin EPS olisi 4,4 ja osinko 2,4. Laskemalla yrityksen arvon käyttäen 10% tuottovaatimusta ja edellä olevia oletuksia kohdista 1 ja 2, saan yrityksen arvoksi 84 dollaria eli n. 19% yliarvostuksen. P/E ja osinkotuotto laskemalleni arvolle olisivat 19,1 ja 2,8%, jotka kuulostavat jo paremmilta.

Periaatteessa tämä pitäisi ymmärtää siten, että jos oletukseni toteutuu ja saan ostettua yritystä 84 dollarin hinnalla, niin tulen saamaan 10 % vuotuisen kokonaistuoton. Toisaalta oletuksiin liittyy suurta epävarmuutta ja niiden toteutumisesta ei ole minkäänlaisia takeita. Jos toteuma on huonompi, niin tuottokin tulee olemaan huonompi. On kuitenkin mahdollista, että oletukseni ovatkin alakanttiin ja toteuma on parempi, jolloin on mahdollisuus jopa yli 10 % vuotuiseen tuottoon.

Oletuksien merkitys ja yhteenveto

On hyvä muistaa, että laskelmat ovat erittäin herkkiä myös tuottovaatimukselle.

Jos 10% sijaan käyttäisin 8% tuottovaatimusta, joka vastaa paremmin markkinoiden pitkän aikavälin keskituottoa, niin yrityksen arvoksi tulisi 122 dollaria (käyttäen kohtien 1 ja 2 oletuksia). Arvo kasvoi siis 45% vaikka muutin tuottovaatimusta vain 2 %:lla. Yrityksen kasvun pitäisi olla kassavirran osalta 4% + 2% (terminal) sekä osingon osalta 9% + 3% (terminal), jotta 8% tuottovaatimuksella yrityksen arvo olisi sama 84 dollaria kuin edellä.

Todennäköinen lopputulos on siis jotain sinne päin. Mielestäni nykyinen menetelmäni mahdollistaa hyvän tuoton, mutta laatuseula estää pääoman tuhoutumisen ja konservatiiviset laskelmat takaavat positiivisen tuoton pitkällä aikavälillä. En tiedä mitään parempaakaan (ja yhtä yksinkertaista), niin menen tällä.

Mielestäni kriteerini ovat toimineet hyvänä ohjenuorana ja olen saanut kerättyä seurantalistalleni laadukkaita yrityksiä. Nyt kun keskityn yhä enemmän vain tähän hyvin supistettuun 34 yrityksen osakeavaruuteen, niin voin tehdä hyviä päätöksiä ja rakentaa salkkuani hyvin pienellä ajankäytöllä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti