perjantai 20. toukokuuta 2016

Betsson AB, länsinaapurin pelintarjoaja analyysissa

Viime aikoina olen pidättäytynyt osakekaupoista vaikka mielestäni vastaan on tullut monia kiinnostavia yrityksiä, jotka ovat olleet edukkaasti hinnoiteltu. Olen paljon pohtinut sijoitusstrategiaani ja sijoittamistani. Olen myös käynyt läpi tavoitteitani sijoittamisen suhteen ja miettinyt riskinsietokykyäni. Nyt ajattelin kuitenkin kertoa yhdestä vastaan tulleesta yrityksestä tarkemmin. Kyseessä on Betsson AB, joka on ruotsalainen vedonvälittäjä ja online vedonlyöntipelien tarjoaja. Itselläni on nettipokeri taustaa vuosilta 2007 - 2011 ja huh huh se on uskomatonta kuinka paljon tilanne onlinepokeritarjonnassa on muuttunut. Ala on konsolidoitunut melkoisesti ja Betsson on yksi niistä, jotka ovat vielä itsenäisesti pystyssä. Tarkoituksenani on tässä käydä läpi Betssonin perustiedot ja tehdä lyhyt analyysi, jotta voisin selvittää onko Bettson sopiva sijoitus minun salkkuuni.

Betsson AB on vuodesta 2000 lähtien Tukholman pörssissä noteerattu Pohjoismaiden suurin yksityinen pelintarjoaja. Betsson treidaa tikkerillä BETS ja siitä on kolme osakesarjaa, joista B-sarja on pörssissä. A-sarjan osakkeet oikeuttavat 10-kertaiseen äänioikeuteen B-sarjaan nähden. C-sarjan osakkeet ovat yrityksellä itsellään eikä niillä ole äänioikeutta. Vuoden 2015 lopulla osakkeita oli yhteensä 143,11 miljoonaa kappaletta. Betssonin historia on pitkä ja Betssonilla on kokemusta toimialan erikoisosaamisessa jo yli 50 vuotta, sillä yhtiö perustettiin vuonna 1963. Betssonin keskeinen liikeidea on hankkia ja omistaa pelipalveluita tarjoavia yhtiöitä. Betsson on ostanut mm. Betsafen ja Nordic Gaming Groupin sekä hollantilaiset pelimerkit Oranje Casinon ja Kroon Casinon.

Betssonin omistuspohja on kasvollinen sillä kolme suurinta omistajaa ovat Per Hamberg ja hänen yritykset (3,7 % pääomasta ja 18% äänistä), Knutssonit (4,8 % pääomasta ja 10,7 % äänistä) ja Rolf Lundstöm ja hänen yrityksensä (3,1 % pääomasta ja 9,6 % äänistä). Heillä on hallussaan siis noin 11% yrityksen pääomasta ja 40 % yrityksen päätäntävallasta. Mielestäni tämä on hyvä asia, sillä kasvollinen pääomistaja ajaa yleensä yrityksen etuja pitkällä aikavälillä eikä pyri nopeisiin pikavoittoihin, jotka voivat johtaa ennenaikaiseen tuhoon.

Betssonin liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti viime vuosina. Alla olevassa taulukossa on yrityksen liikevaihdon kehitys viimeiseltä 5 vuodelta, jonka aikana liikevaihto on kasvanut keskimäärin 21,12 % p.a.

20152014201320122011
Liikevaihto3722,03035,12476,72203,71736,6


Liikevaihdolla ei kuitenkaan ole merkitystä ellei yritys ole voitollinen. Alla olevassa taulukossa on Betssonin nettoliikevoiton kehitys viimeiseltä 5 vuodelta, jonka aikana nettoliikevoitto on kasvanut keskimäärin 13,22 % p.a.

20152014201320122011
Nettoliikevoitto861,5786,1564,2549,1542,6

Tämäkään ei kerro koko tarinaa pitkäjänteiselle sijoittajalle, koska osakkeiden lukumäärä voi muuttua. Alla olevassa taulukossa on Betssonin osakkeiden lukumäärän kehitys viimeiseltä 5 vuodelta, jonka aikana pitkäjänteisen omistajan omistusosuus on dilutoitunut (pienentynyt) keskimäärin 3,63 % p.a.

20152014201320122011
Osakkeiden lkm143,11139,62130,30126,81124,17

Tämä kaikki näkyy lopulta osakekohtaisissa arvoissa. Alla olevassa taulukossa on Bettsonin osakekohtaisen tuloksen ja Betssonin maksaman osingon (pääoman palautuksen) kehitys viimeiseltä 5 vuodelta, jonka aikana EPS on kasvanut keskimäärin 9,01 % p.a. ja osinkoa on nostettu keskimäärin 8,60 % p.a.

20152014201320122011
EPS6,025,634,334,334,37
Osinko4,513,983,053,153,36

Yllä olevasta voi päätellä, että osakkeiden lukumäärän kasvun aiheuttama dilutaatio on jäänyt vähäiseen rooliin taustalla olevan liiketoiminnan positiiviseen kehittymiseen verrattuna. Tämä on johtanut liikevaihdon ja nettoliikevoiton kasvun välittymiseen hyvin myös osakekohtaisiin lukuihin. Lasketaan Betssonin arvo käyttäen kahta eri mallia, joihin molempiin sovelletaan 12 % tuottovaatimusta tuomaan hieman turvamarginaalia. DDM-mallia käyttämällä lähtötiedoiksi riittää viimeisin osinko, joka on 4,51 SEK ja osingon oletettu kasvu 8,6 %. DCF-mallia sovelletaan kaksiosaisena siten, että oletetaan ensimmäiselle 5 vuodelle EPS:n kasvuksi 9,01 % ja siitä eteenpäin 4 %. Lisäksi lähtötiedoksi tarvitaan viime vuoden EPS 6,02 SEK. Tulokset ovat alla olevassa taulukossa.

DCF arvo96,13
DDM arvo132,49
Keskiarvo114,31
Nykykurssi110
Aliarvostus−3,77%

Laskelmien perusteella Betssonin osake näyttää varsin oikein arvostetulta. Tässä on hyvä huomioida, että molemmat käytetyt arvostusmenetelmät ovat todella yksinkertaisia ja erittäin herkkiä lähtöoletusten muutoksille. Lisäksi käyttämäni 12 % tuottovaatimus voi olla melko korkea tällä hetkellä, kun korot ovat matalalla. Tämä tuo kuitenkin turvamarginaalia osakkeen arvon arviointiin. Analyytikkojen EPS odotukset vastaavat seuraavan kolmen vuoden osalta hyvin käyttämääni 9 % kasvua. Kaiken lisäksi viimeisen kolmen vuoden aikana odotukset ovat hyvin tarkkaan vastanneet toteutuneita lukemia. Tämä nyt lähinnä vertailuna, jotta omat odotukset eivät täysin poikkea yleisistä odotuksista.

Entä sitten Betssonin laadullinen puoli? Onko yrityksestä salkkuuni? Sovelletaan tähän Buffetilta opittua kolmiosaista menetelmää, jossa yritystä arvioidaan historian ja tulevaisuuden osalta erikseen. Kolmas osa on yrityksen arvon arviointi, joka tehtiinkin jo tuossa yllä.

Kohta 1, arvioidaan yrityksen historia
 • Yhtiö on riittävän suuri: kyllä markkina-arvo on 13,4 miljardia kruunua eli noin 1,44 miljardia euroa
 • Kannattavuus on pysyvästi hyvällä tasolla: nettomarginaali viimeiseltä 5 vuodelta on ollut keskimäärin 25 %
 • Oman pääoman tuotto on korkea ja velkaa on vähän: ROE viimeiseltä 5 vuodelta on ollut keskimäärin 35 %, velan suhde omaan pääomaan on noin 62 %, käteistä taseessa on noin 500MSEK, kun pitkäaikaista velkaa on noin 228 MSEK
 • Liiketoiminta sitoo vähän pääomaa: suurelta osin online bisnes, mutta suuri osa kassavirrasta investoidaan kasvuun, ylläpito investoinnit ovat melko suuret jopa noin 25 % kassavirrasta
 • Yritystä johdetaan hyvin: liiketoiminnan menestyksekkään historian perusteella yritystä on johdettu hyvin, kasvollinen omistaja tuo vakautta ja pitkän aikavälin näkemystä yrityksen johtoon
 • Liikeidea on yksinkertainen: omistetaan ja hallinnoidaan nopeasti kasvavia nettipeliyrityksiä, liikevaihto tulee ottamalla asiakkaiden panostuksista välitysmaksu, huippulaadukas asiakaskokemus on ensisijaisen tärkeää
Kohta 2, arvioidaan yrityksen tulevaisuus
 • Yrityksen tulos, liikevaihto ja arvo kasvaa lähes varmasti: yrityksen osuus koko 750 miljardin vedonlyöntimarkkinasta on alle 0,5 %, joten kasvumahdollisuudet ovat suuret, lisäksi yrityksen tavoitteena on nimenomaan omistaa ja hallinoida nopeasti kasvavia yrityksiä
 • Odotuksiin/ennusteeseen liittyy vain kohtuullinen riski: suurimmat riskit liittyvän lainsäädäntöön, mutta EU:n myötä tämä on menossa jatkuvasti parempaan suuntaan ja markkinoita pyritään avaamaan enemmän kilpailulle
 • Liikeidea ei altis voimakkaalle kilpailulle: kilpailua on melko paljon, mutta Betssonin ideana on olla asiakaskokemukseltaan paras online toimia alallaan, koska teknologia ja alustat kehitetään talon sisällä, niin se luo kilpailuetua niihin toimijoihin nähden, jotka käyttävät muiden alustoja palveluissaan
 • Tuotteiden kysyntä säilyy: vedonlyöntiä on harrastettu vähintään yhtä kauan kuin lukemista tai kirjoittamista ja kaikki yhteiskunnat ovat historiassaan hyväksyneet vedonlyönnin, lisäksi yrityksen tarjoamat palvelut aiheuttavat riippuvuutta, jolloin alan voidaan olettaa pysyvän olemassa varmasti myös tulevaisuudessa
Kohta 3, arvioidaan yrityksen arvo
 • Yrityksen kannattavuutta voi arvioida kohdan 1 perusteella: nettomarginaali ja oman pääoman tuotto ovat hyvällä tasolla
 • Yrityksen historiallista hinnoittelua voi arvioida kohdan 1 perusteella: vuoden lopun kursseilla viimeisen 5 vuoden aikana P/E on keskimäärin ollut 16,96 ja efektiivinen osinkotuotto 4,6 %
 • Yrityksen tuloksen ja liikevaihdon kasvua voi arvioida kohdan 2 perusteella: tuloksen ja liikevaihdon kasvun voidaan olettaa pysyvän entisellä tasollaan (liikevaihto 21 % ja EPS 9%) ainakin seuraavat 5 vuotta, jonka jälkeen sen voidaan olettaa hidastuvan lähemmäs inflaation tasoa (ESP 4 %)
 • Helpot vastaukset ovat vaarallisia, älä maksa liikaa: käyttämällä korkeaa 12 % tuottovaatimusta pyrin välttämään liikaa maksamista, 10 % tuottovaatimusta käyttämällä yllä olevassa DCF-laskelmassa Betssonin arvo olisi noin 129 SEK (vs. nykykurssi n. 110 SEK)

Tämän perusteella länsinaapuriin listattu pelintarjoaja ja vedonvälittäjä voisi hyvinkin soveltua salkkuuni. Olen viimeaikoina pyrkinyt sijoittamaan yrityksiin, joiden liikevaihto on selvässä kasvussa, sillä salkussani on useita yrityksiä, joiden liikevaihto ei ole juuri kasvanut. Betsson sopisi hyvin Siilin lisäksi hajauttamaan salkkuani selviin kasvuyrityksiin. Näissä on muihin salkkuni yrityksiin verrattuna selvästi enemmän riskiä, koska arvostus on todella paljon kiinni tulevaisuuden odotuksista. Olen kuitenkin vielä nuori, sijoitushorisonttini on pitkä ja riskinsietokykyni on korkea, joten hieman riskisemmät sijoitukset soveltuvat hyvin salkkuuni.

16 kommenttia:

 1. Moi.

  Mietin vain, että miten lasket tuon DCF:n ja DDM:n? Oletko jossain avannut näitä kaavoja enemmänkin?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. DCF laskentaan käytän netistä valmiina löytyvää laskuria, johon voi syöttää haluamansa arvot: http://www.moneychimp.com/articles/valuation/dcf.htm

   DDM perustuu malliin, joka supistuu hyvin yksinkertaiseen muotoon, kun olettaa vakio kasvun: Osakkeen arvo = ensi vuoden osinko/(tuottovaatimus - kasvuodotus). Lisätietoja täältä: http://www.investopedia.com/terms/d/ddm.asp

   Poista
 2. Itse ostin pienen siivun jo alku viikosta salkkuuni. Olin täysin jo unohtanut firman, kun luin uutisen siitä. Samoihin päätelmiin itsekin päädyin. Toinen olisi Kanadan pörssissä oleva Amaya (mm. PokerStars ja FullTilt poker) joka on pikku hiljaa taas pääsemässä Amerikan mantereelle. On Betssonia huokeampi perinteisillä mittareilla ja paljon suurempi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En ole aiemmin kuullutkaan Amayasta. Pitää tutustua tarkemmin.

   Poista
 3. Uhkapeliala lienee siitäkin hyvä, että pelaajia riittää niin nousu- kuin laskusuhdaanteessa. Siis mikäli alaan liittyvät eettiset kysymykset eivät häiritse ("lisäksi yrityksen tarjoamat palvelut aiheuttavat riippuvuutta") :) Omistan itsekin pelialan osakkeita. Miten Betsson on sijoittunut mobiililaitteiden tuomaan muutokseen?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ihan jees taitaa olla eri vimpaimet hallussa.

   Uutinen eiliseltä: BETSSON FIRST TO USE GAMBLING APP FOR APPLE TV

   https://www.nordnet.fi/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=288189007&sourcecode=omxnews

   Poista
  2. 2015 mobiilipelaamisen liikevaihto kasvoi yli 100% ja oli yhteensä 1,2 miljardia kruunua eli noin 30% Betssonin koko liikevaihdosta. Tämä on yksi tilinpäätökseen päätuloksista, jota on korostettu. Pelkästään tämän perusteella voi sanoa, että mobiilin merkitys on Betssonilla ymmärretty.

   Poista
  3. Koska itselläni on uhkapelitaustaa, niin hyväksyn eettiset kysymykset firman bisnesalaan liittyen. Peliriippuvuuteen on paljon työkaluja käytössä ja mielestäni niiden tarjoaminen pelaajille on myös firman etu. Tarkoituksena ei ole hyötyä joidenkin ahdingosta vaan tarjota ensiluokkaista palvelua kaikille asiakkaille, jotka haluavat lyödä vetoa.

   Poista
 4. Kiitti noista laskentalinkeistä.

  Itse olen ymmärtänyt, että nämä uudet peliverot kuumottavat sijoittajia, joita mm. Saksassa ja Hollannissa on väsätty tai otettu käyttöön?

  Oletteko tutkineet näiden vaikutusta tulokseen tai muita kuumotuksen aiheita?

  Itse ostin toissapäiävän johonkin 109 hintaan pikku siivun Betssonia ja ajattelin lisäillä, jos kesällä sukelletaan lisää. Eihän tämä vielä halpa ole, mutta johonkin näitä rahoja on laitettava, kun ei mikään muukaan juuri mitään tuota. Vähän alkaa tuo kasvukin himmailemaan, ainakin ennusteiden mukaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mainitsinkin, että suurimmat riskit liittyvät lainsäädäntöön. En ole itse tutkinut mahdollisia veroasioita tarkemmin, mutta pitää seurata tilannetta. Mahdolliset negatiiviset päätökset voivat johtaa ylireagointeihin, jolloin voi olla hyvä mahdollisuus pohjakalastaa osaketta lisää.

   Poista
 5. Moikka,

  Päädyitkö nappaamaan tätä viime kuussa? Mitä ajatuksia herätti alkuviikon negari? :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moro Nalle!

   Joo päädyin ostamaan 85 kappaleen erän ennen "osingon" irtoamista hintaan 112 SEK. Negari oli mielestäni hieman yllättävä, mutta pörssireaktio oli silti mielestäni selvä ylilyönti. Ostin noin 72 SEK hinnalla 135 kappaletta lisää ja vielä 64 SEK tasolta 150 kpl lisää. Nyt Betsson onkin 4. suurin sijoitukseni.

   Tekemäni toimeksiannot ehkä kuvaavat parhaiten sitä, että mielestäni pitkän aikavälin näkymät eivät ole muuttuneet. Betssonilla on aiemminkin viimeisen 5 vuoden sisällä hetkiä, jolloin tulos on hetkellisesti sakannut, koska kiinteät kulut pysyvät vakiona.

   Itse haluan ainakin nähdä seuraavien kvartaalien tuloksen ja arvioida mihin suuntaan bisnes on menossa. Toistaiseksi olen sitä mieltä, että bisnes on edullisesti hinnoiteltu.

   Osto-ohjelmassani on vielä yksi osto 54 SEK:n tasolla ja keventämään alan noin 90 SEK:n tasolla ehkä hieman aiemminkin riippuen miten muu markkina käyttäytyy. Jouduin nimittäin aktivoimaan velkavivun jälleen näiden ostojen myötä.

   Poista
  2. Moro, sähän oot tankannut ruhtinaallisesti! :) Itekin otin kaks kertaa kiinni 6x ja 7x tasoista. Huomasin pari päivää sitten että tulosvaroitus osui johdon osakeoptioiden hinnan määrittelyjakson päälle, mikä on aika hämärää touhua. Raapustin omaan blogiini pari riviä asiasta!

   Poista
  3. Mielenkiintoinen huomio ja hyvä kirjoitus asiasta. Pitää seurata tilannetta ja lukea seuraava osari oikein tarkkaan.

   Poista
 6. Mitenhän Betssonin osake vuonna 2017? Jatkuuko alamäki vai tullaanko ylös ja lujaa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Osakkeen kehitystä en osaa arvata saati ennustaa. Ostan mahdollisesti lisää jos laskee tarpeeksi ja kevennän jos nousee tarpeeksi.

   Enemmän itseäni kiinnostaa osakekurssin taustalla oleva liiketoiminnan kehittyminen. Jos liiketoiminta kehittyy hyvin, niin osakekurssi seuraa ennemmin tai myöhemmin liiketoiminnan kehitystä.

   Poista