sunnuntai 4. marraskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Fastenal

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on jälleen yksi teollisuudessa toimiva yritys, jenkkilän Bufab eli Fastenal (FAST). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 11/2018 Bufab - kasvava bisnes, mutta laadun puolesta ei sovellu DGI-strategiaan
- 11/2018 3M - erittäin laadukas bisnes, mutta yliarvostettu 193 dollarin hintaan
- 9/2018 Tikkurila - stabiili bisnes matalalla nettomarginaalilla, oikea arvo noin 10,4€
- 9/2018 Betsson - laadukas ja kasvava bisnes, jopa hieman aliarvostettu 67 SEK hinnalla
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 24,43% ja nettomarginaali 12,43%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini selvästi.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 15,49% ja nettomarginaali 9,55% vuonna 2009.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $2,01 ja tämän vuoden konsensusennuste on $2,58. Nykyinen osinko on $1,6. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 62,02%. Osinko vaikuttaa olevan vielä kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini, mutta kuitenkin hieman koholla.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 20%, joka on todella hyvä arvo. Korkokulut ovat myös hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 97-kertaisesti. Kriteeri täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 52,8 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 3,03%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 7,85% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 9,54% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 0,43% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 19,3% vuodessa vuodesta 2007 lähtien.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 8,28% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 9,97% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 9,97% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Lyhyen aikavälin kasvuoletus vastaa nettovoiton ja omien ostojen historiallista vauhtia. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $52,95 (DDM10) ja $48,87 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $57,98.

Osakekurssi on tällä hetkellä $52,76, joten osake vaikuttaa oikein arvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $53,27 eli osake on n. 1% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Fastenal läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Fastenal osakkeita. Olen ostanut niitä 20.2.2015 40 kpl keskihintaan $43,04. Harkitsen Fastenal position kasvattamista lähiaikoina, jos hinta pysyy alle arvioidun arvon.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: Bufab

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on ruotsalainen mutterinvalmistaja ja -myyjä Bufab (BUFAB). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 11/2018 3M - erittäin laadukas bisnes, mutta yliarvostettu 193 dollarin hintaan
- 9/2018 Tikkurila - stabiili bisnes matalalla nettomarginaalilla, oikea arvo noin 10,4€
- 9/2018 Betsson - laadukas ja kasvava bisnes, jopa hieman aliarvostettu 67 SEK hinnalla
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Taustaa
Yrityksen pörssihistoria ei ole kovin pitkä, sillä tietoja on saatavilla vain vuodesta 2009 lähtien. Tästä johtuen käytän tarkasteluaikavälinä vuosia 2009-2017. Osinkoa Bufab on alkanut maksamaan vuonna 2014, jolloin yritys listautui pörssiin.

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Tarkasteluaikavälillä ROE on ollut keskimäärin 7,59% ja nettomarginaali 3,42%. Sekä ROE että nettomarginaali ovat huomattavan matalia ja arvot eivät ylitä kriteerejäni.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai tarkasteluaikavälillä (kriteeri 3). ROE oli alimmillaan -15,43% ja nettomarginaali -3,25% vuonna 2009, joten ehtoa ei täytetä.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 5,61 SEK ja tämän vuoden konsensusennuste on 6,78 SEK. Nykyinen osinko on 2,25 SEK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 40,11%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 78% ja korkokulutkin ovat hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 11-kertaisesti. Kriteeri täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 96 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,35%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Koska yritys ei täyttänyt kriteerejäni, niin esitän tämän osion supistetusti.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2010-2017 aikana 7,3% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 41,25% vuodessa, mutta omia osakkeita ei ole ostettu takaisin vaan niiden määrä on lisääntynyt 5,7% vuodessa vuosien 2010-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 14,4% vuodessa vuodesta 2014 alkaen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 1,6% vuodessa. Terminaalikasvuksi oletan 2%.  Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 14,4% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 14,4% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 103,78 SEK (DDM10) ja 82,01 SEK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 86,36 SEK.

Osakekurssi on tällä hetkellä 95,9 SEK, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 90,72 SEK eli osake on n. 6% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Bufab läpäisee vain kolme. Yritys ei mielestäni sovi laadun puolesta DGI-strategiaan. Omanpääoman tuotto on heikkoa ja nettomarginaalikin on huomattavan matala. Mielummin sijoitan rahat Fastenaliin, jonka vastaavat luvut on huomattavasti paremmat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista Bufabin osakkeita enkä harkitse ostavani niitä.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osingonkasvattaja analyysissä: 3M

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on jälleen yksi teollisuudessa toimiva yritys, nimittäin monialayritys 3M company (MMM). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Tikkurila - stabiili bisnes matalalla nettomarginaalilla, oikea arvo noin 10,4€
- 9/2018 Betsson - laadukas ja kasvava bisnes, jopa hieman aliarvostettu 67 SEK hinnalla
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 33,71% ja nettomarginaali 15,24%. Molemmat arvot ylittävät kriteerini selvästi.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 25,02% ja nettomarginaali 13,69% vuonna 2009 ja 2008.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $7,93 ja tämän vuoden konsensusennuste on $8,86 (GAAP eli verolakimuutoksen positiivistä vaikutusta ei ole huomioitu). Nykyinen osinko on $5,44. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 61,43%. Osinko vaikuttaa olevan vielä kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini, mutta kuitenkin hieman koholla.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 120%, joka on hieman koholla. Korkokulut ovat kuitenkin hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 36-kertaisesti. Kriteeri täytetään.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 193 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,82%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 2,61% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 1,72% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 1,83% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 9,36% vuodessa vuodesta 2007 lähtien. 3M on osinkoaristokraatti ja on maksanut kasvavaa osinkoa 60 vuotta putkeen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 4,44% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 9,36% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 9,36% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 6%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $172,08 (DDM10) ja $162,10 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $155,02.

Osakekurssi on tällä hetkellä $192,81, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $163,07 eli osake on n. 18% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä MMM läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan, minkä kertoo myös 60 vuotta kestänyt osingonkorotusputki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista 3M:n osakkeita, mutta harkitsen position avaamista hinnan laskiessa alle arvioimani arvon.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Tulot ja menot 7-9/2018

Viime vuoden jälkeen en ole julkaissut kuin kerran tulot ja menot tekstejä, koska mielestäni ne eivät ole erityisen mielenkiintoisia tehdä saati lukea. Vaikka se kuuluu mielestäni olennaisena osana jokaisen henkilön talouden hallintaan, niin se on usein vain kasa lukuja ja niiden perusteella tehtyjä päätöksiä. Tässä tekstissä dokumentoin 3. kvartaalin tulot ja menot myöhempää käyttöä varten.

Kulutus ja säästöt

Menot keskimäärin
Kiinteät kulut 2088€
Asuminen 886€
+_____________________________________
Menot yhteensä 2974€/kk

Tulot keskimäärin:
Palkkatulot 3440€
Muut työtulot 269€
Muut työkulut 25€
+_____________________________________
Tulot yhteensä 3684€/kk

Säästöt keskimäärin:
Säästöt 710€
+_____________________________________
Säästöt yhteensä 710€/kk

Säästöaste keskimäärin 18,4%.

Alla erittely kiinteistä kuluista ja asumisesta keskimäärin:
Ruoka:
Ruokaostokset 465€
Työpaikkaruokailu 171€
Ravintolat 109€

Juhliminen:
Kauppa/alko/baarit 139€
Taxit 0€
Uhkapeli häviöt 24€
Uhkapeli voitot 0€
Matkaliput 102€
Tulot +66€
Velat 10€

Tavarat ja palvelut:
Lääkkeet 18€
Vakuutuskorvaukset lääkkeistä +18€
Autokulut 455€
Bensat 45€
Vaatteet 127€
Lahjat 77€
Sekalaiset 358€
Bussikortti 56€
Harrastukset 13€
Jäsenmaksut 0€

Asuminen:
Vuokra 820€
Sähkö 28€
Nettipalvelut 38€

+_____________________________________
Yhteensä  2974€/kk

Heinäkuusta alkaen sijoitusasunto on pyörinyt täysin vuokran pohjalta erikseen ja sen tulot ja menot näyttää tältä

Vuokra +700€
Vesimaksuennakko +20€
Hoitovastike 100€
Rahoitusvastike 225€
Vesimaksu 20€
Asuntolainan lyhennys 178€
Asuntolainan korot 31€

+_____________________________________
Yhteensä  163€/kk

Jos jotain erikoista toisi esiin niin, auton kulut sisältävät myös auton hankintahinnan 1000€. Sekalaisissa on lastenrattaat, pinnasänkyä ja muita huonekaluja. Näiden kulujen odotan pidemmällä aikavälillä laskevan. Lisäksi juhlimiseen meni viime kuussa vain 50€, kun keskimääräinen kulutus kvartaalilla oli yli 200€. Jatkossa odotan summan olevan lähempänä 50€. Ruokaostoksiin, lääkkeisiin ja lahjoihin liittyvien menojen odotan hieman kasvavan.

Asuntosijoituksesta voisi vielä mainita, että
sen hoidan kokonaan erillisellä tilillä. Tämä ei varsinaisesti näy säästämisessäni, mutta otan huomioon ne sijoitustuottoina ja nettovarallisuuden kasvussa. Kassavirta ennen veroja on siis 163€ ja verojen jälkeen noin 60€ kuukaudessa. Lainat lyhenee yhteensä n. 360€/kk. Odotan, että rahoitusvastike nousee hieman ollen jatkossa n. 270€/kk, mutta toisaalta tämän vuoden taloyhtiön kulujen perusteella odotan hoitovastikkeen tippuvan tasolle 81€/kk.

perjantai 14. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Tikkurila

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on yksi vanhimmista sijoituksista eli Suomalainen maaliyhtiö Tikkurila. Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Betsson - laadukas ja kasvava bisnes, jopa hieman aliarvostettu 67 SEK hinnalla
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa

Tikkurila listautui pörssiin vuonna 2010, joten käytän tarkasteluun aikaväliä 2010-2017.

Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 7 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 19,42% ja nettomarginaali 6,24%. ROE täyttää kirkkaasti kriteerini, mutta nettomarginaali jää selvästi alle kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. Finanssikriisin ajalta kaivoin tiedot aiemmasta tekstistäni, jossa nettotuloksen sijaan on tarkasteltu EBIT-lukuja. ROE oli alimmillaan 5,96% ja nettomarginaali 1,84% vuonna 2017.

Aiemman tekstini perusteella Tikkurila vaikuttaa bisnekseltä, jolla on vallihautaa. Tikkurila on markkinajohtaja Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Lisäksi Puolassa neljäs. Nettomarginaali on silti liian matala lukeutuakseen niihin yrityksiin, jotka hyväksyn DGI-salkkuuni.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 0,24€ ja tämän vuoden konsensusennuste on 0,61€. Nykyinen osinko on 0,8€, joka jaetaan kahdessa 0,4€ osassa. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 333%. Osinko ei tosiaan ole kestävällä pohjalla eikä täytä kriteeriäni. Vuosien 2010-2017 välillä EPS on keskimäärin ollut 0,87€ ja osinko keskimäärin 0,77€, josta saadaan 89% keskimääräinen maksusuhde eli sekään ei ole kestävällä pohjalla (<70%).

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 106% ja korkokulutkin ovat selvästi koholla, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 6,7-kertaisesti. Tätäkään kriteeriä ei täytetä.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 13,5€ hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 5,93%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään. Ottaen huomioon kuitenkin osingonmaksusuhteen ja velkaisuuden, osinko tulee todennäköisesti laskemaan merkittävästi ellei sitä leikata jopa kokonaan.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto ja nettoliikevoitto ovat kehittyneet huonosti vuosien 2010-2017 aikana. Omien osakkein lukumäärä ei käytännössä muuttunut. Osinkoa on nostettu keskimäärin 2% vuodessa tarkasteluaikavälillä 2010-2017 vaikkakin vuodesta 2014 lähtien osinko on pysynyt samana 0,8€ per osake. Alla liiketoiminnan kehitys tarkasteluväliltä:


VuosiROENpMNettotulosOPOLiikevaihtoOsinkoEPS
201019,21%6,20%36,51905890,700,83
201118,54%5,51%35,51926440,730,80
201219,70%6,04%40,62066720,760,92
201324,07%7,67%50,12086530,801,13
201425,03%7,80%48,21936180,81,09
201521,55%7,11%41,51955840,80,94
201621,33%7,78%44,52095720,81,01
20175,96%1,84%10,71805820,80,24
Keskiarvo19,42%6,24%38,51966140,770,87

Oletan, että kassavirta (keskimääräinen EPS 0,87€) kasvaa seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa, joka vastaa inflaatiotavoitetta. Terminaalikasvuksi oletan myös 2%. Nämä oletukset teen siitä syystä, että analyytikot odottaa tuloksen olevan lähivuosina vielä alle tuon keskimääräisen arvon, mutta itse uskon, että normaali noin 1€ tulostaso saavutetaan muutaman vuoden kuluttua. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 2% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 2%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 9,8€ (DDM10) ja 10,1€ (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 11,35€.

Osakekurssi on tällä hetkellä 13,5€, joten osake vaikuttaa melkoisesti yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 10,4€ eli osake on n. 30% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Tikkurila läpäisee vain kaksi. Yritys ei sovi mielestäni laadun puolesta DGI-strategiaan. Venatorin Porin tehtaan sulkeminen voi vaikuttaa Tikkurilan tärkeimmän raaka-aineen eli titaanioksidin saantiin negatiivisesti. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edelleen menossa. Tällä hetkellä Tikkurilalla on haastavat ajat, mutta uskon, että lähivuosina Tikkurila pystyy palaamaan normaaliin tulostasoonsa, joka vastaa noin 0,96€ EPS:ä. Tällöin Tikkurilan kohtuullinen arvostus markkinoilla olisi varmaan noin P/E= 16, mikä vastaisi 15,4€ osakekurssia. Tämä on n. 13% nykyistä osakekurssia korkeammalla. Tämä pitää ottaa huomioon Tikkurilan myyntiajankohdan määrittämisessä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Tikkurilan osakkeita 55 kpl (keskihankintahinta 14,46€). Olen ostanut tikkurilaa 50kpl 5.12.2012 ja 5kpl lisää 3.9.2015. Tikkurila on yksi salkkuni pienimmistä sijoituksista, muodostaen 1,48% salkustani. Luovun Tikkurilasta, mutta harkitsen vielä myyntiajankohtaa.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

tiistai 11. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Betsson

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on ruotsalainen uhkapeliyhtiö Betsson AB (BETS-B). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Starbucks - laadukas ja kasvava bisnes, mutta hieman yliarvostettu $54 hinnalla
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 31,68% ja nettomarginaali 24,07%. Sekä ROE että nettomarginaali ovat hyvällä tasolla ja arvot ylittävät selvästi kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 21,43% ja nettomarginaali 16,67% vuonna 2017.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli 5,68 SEK ja tämän vuoden konsensusennuste on 6,23 SEK. Nykyinen "osinko" on 2,84 SEK. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde viime vuoden EPS:iin nähden on 50%. Osinko vaikuttaa olevan kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini. Betsson ei varsinaisesti maksa osinkoa vaan B-osakkeen omistaja saa lunastusosakkeen (IL-osake), joka sitten lunastetaan Betssonin toimesta pois pörssistä. Betssonin voitonjaosta on hyvä myös mainita, että aiemmin osinkopolitiikkana oli, että vähintään 70 %:a tuloksesta maksetaan omistajille, mutta vuodesta 2017 alkaen politiikkana on korkeintaan 50 %:n maksuosuus.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 27% ja korkokulutkin ovat hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 23-kertaisesti. Kriteeri täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 67,4 kruunun hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 4,21%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan hyvällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 21,95% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 15,25% vuodessa, mutta omia osakkeita ei ole ostettu takaisin vaan optioiden ja M&A-kasvustrategian käyttämisen takia niiden määrä on lisääntynyt 1,99% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 5,47% vuodessa tarkasteluaikavälillä 2007-2017. Alla osinkohistoria, josta näkyy osinkopolitiikan muutos vuonna 2017:

VuosiOsinkoEPSMaksuosuus
20071,671,61103,31%
20081,702,2774,89%
20093,002,57116,58%
20102,333,1175,11%
20113,364,3776,95%
20123,154,3372,88%
20133,054,3370,44%
20143,985,6370,69%
20154,516,0274,92%
20164,766,3475,08%
20172,845,6850,00%

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa, joka vastaa inflaatiotavoitetta. Terminaalikasvuksi oletan myös 2%. Nämä oletukset teen siitä syystä, että analyytikot odottaa tuloksen laskevan lähivuosina ja regulaatioon liittyvät riskit ovat kasvaneet. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 2% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 2% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 7%. Korkean terminaalikasvun ajattelen osingonmaksusuhteen kasvattamisen kautta. Eli kunhan lähivuosien regulaatiomuutosten aikana rahaa riittää kasvuinvestointeihin, niin myöhemmin kasvusta päästään nauttimaan ja maksuosuutta voidaan kasvattaa. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. 65,35 SEK (DDM10) ja 80,37 SEK (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi 81,28 SEK.

Osakekurssi on tällä hetkellä 67,4 SEK, joten osake vaikuttaa hieman aliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi 75,67 SEK eli osake on n. 11% aliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä Betsson läpäisee kaikki. Yritys sopii mielestäni laadun puolesta DGI-strategiaan osinkopolitiikan muutoksesta huolimatta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

Omistan Betssonin osakkeita 400 kpl (keskihankintahinta 61,65 SEK). Betsson muodostaa noin 5% salkustani ja olen painoon tyytyväinen. Näillä hinnoilla en harkitse lisääväni Betssonin osuutta salkussani.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

sunnuntai 9. syyskuuta 2018

Osingonkasvattaja analyysissä: Starbucks

Tässä uusin analyysini osingonkasvustrategiaan sopivista yrityksistä. Vuorossa on Seattlesta lähtöisin oleva kahviketju Starbucks (SBUX). Kirjoitin viime vuoden lopulla sijoitusstrategiastani, jota nyt olen alkanut noudattamaan. Aiemmat DGI analyysit löydät täältä:
- 9/2018 Protector ja Gjensidige - kummallakaan ei ollut asiaa salkkuuni riittämättömän laadun takia
- 9/2018 Skyworks Solutions - salkussani oleva laadukas puolijohdevalmistaja, lisäsin $90 hintaan
- 8/2018 Texas Instruments - laadukas puolijohdevalmistaja ja lähes oikein arvostettu $113 hintaan
- 8/2018 Pandora - tanskalainen koruvalmistaja ja -myyjä, tuplasin positioni alle 400 DKK:n
- 7/2018 WM - jenkkilän Lassila & Tikanoja oli selvästi yliarvostettu
- 7/2018 ITW - teollisuuden monialayhtiö on kohtuullisesti hinnoiteltu alle 150 dollarilla
- 6/2018 Sampo - laadukas bisnes ja osake hieman aliarvostettu 41,3€ hinnalla
- 6/2018 Pepsi - erittäin laadukas bisnes, mutta osake on hieman yliarvostettu 105$ hinnalla
- 3/2018 Vakuutusyhtiöt - jatko tarkasteluun alalta päätyi 5 yhtiötä
- 2/2018 Disney - päätyi salkkuuni erittäin laadukkaan bisneksen ja kohtuullisen arvostuksen ansiosta
- 11/2017 CVS -  ei päätynyt salkkuuni matalan laadun vuoksi

Etsi vallihautaa
Olen asettanut kriteerit oman pääoman tuotolle (kriteeri 1) ja nettomarginaalille (kriteeri 2). Niiden tulisi olla korkeita, jotka viestivät yrityksen laadukkuudesta ja vallihaudasta liiketoiminnan ympärillä. Viimeisen 10 vuoden aikana ROE on ollut keskimäärin 29,43% ja nettomarginaali 10,11%. ROE on hyvällä tasolla ja nettomarginaalikin nipin napin riittävän korkea. Molemmat arvot ylittävät kriteerini.

Lisäksi vaadin yritykseltä jatkuvaa kannattavuutta, enkä salli negatiivista tulosta finanssikriisin tai viimeisen 10 vuoden aikana (kriteeri 3). ROE ja NpM olivat jokaisena vuonna positiiviset, joten ehto täyttyy. ROE oli alimmillaan 0,19% ja nettomarginaali 0,07% vuonna 2013. Tämä johtui Kraft yhteistyöhön liittyvästä kertaerästä, joka vei lähes koko tuloksen nollille.

Etsi kestävyyttä
Katsotaanpa sitten hieman nykyisiä lukuja. Vuoden 2017 EPS oli $1,97 ja tämän vuoden konsensusennuste on $2,4 (GAAP eli verolakimuutoksen positiivistä vaikutusta ei ole huomioitu). Nykyinen osinko on $1,44. Osingonmaksun olisi hyvä olla kestävällä pohjalla, joten osingonmaksusuhteen tulisi olla matala (kriteeri 4). Maksusuhde ennustettuu EPS:iin nähden on 60%. Osinko vaikuttaa olevan kohtuullisen kestävällä pohjalla maksusuhteen ollessa alle kriteerini, mutta kuitenkin hieman koholla.

Jotta yritys voi rauhassa johtaa omaa liiketoimintaa pienistä töyssyistä huolehtimatta, niin yhtiön taseen on oltava hyvässä kunnossa (kriteeri 5). En halua sijoittaa ylivelkaantuneisiin yrityksiin. Velan suhde omaan pääomaan on noin 72% ja korkokulutkin ovat hallinnassa, sillä EBIT-tulos kattaa korkokulut n. 48-kertaisesti. Kriteeri täytetään kirkkaasti.

Lähtötaso osingolle ei saa olla liian matala (kriteeri 6). Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa 54 dollarin hintaan. Tämä antaa efektiiviseksi osinkotuotoksi 2,66%. Lähtötaso osingolle vaikuttaa olevan kohtuullisella tasolla, mutta kuitenkin riittävällä tasolla ja kriteeri täytetään.

Etsi arvoa
Lasketaan osakkeen arvo ja katsotaan miltä se näyttää suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Aion käyttää tähän kaksiasteista osinkojen diskonttausmallia (DDM5 ja DDM10) sekä kaksiasteista kassavirran diskonttausmallia (DCF10). Kasvuoletukset pyrin tekemään konservatiivisesti yrityksen historialliseen suoriutumiseen pohjautuen.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien 2007-2017 aikana 6,49% vuodessa. Nettoliikevoitto on kasvanut 15,66% vuodessa ja lisäksi omia osakkeita on ostettu takaisin 0,52% vuodessa vuosien 2007-2017 aikana. Osinkoa on nostettu 16,5% vuodessa vuodesta 2010 lähtien. Ennen sitä kaikki raha käytettiin kasvun rahoittamiseen.

Oletan, että kassavirta kasvaa seuraavat 10 vuotta 7,01% vuodessa, joka vastaa liikevaihdon ja omien ostojen historiallista vauhtia. Terminaalikasvuksi oletan 4%. Osinkojen kasvusta oletan, että seuraavat 5 vuotta osinkoa nostetaan 20% vuodessa, seuraavat 10 vuotta 16,5% vuodessa ja terminaalikasvuksi oletan 4%. Käytän 10% tuotto-odotusta laskelmissani.

Olen tehnyt google sheetsiin laskurin, johon voi syöttää arvot ja se laskee suoraan osakkeen arvon. Laskurin mukaan osakkeen arvoksi (tulevaisuuden osinkojen nykyarvo) saadaan n. $54,41 (DDM10) ja $44,85 (DDM5). DCF malli antaa osakkeen arvoksi $49,64.

Osakekurssi on tällä hetkellä $54,21, joten osake vaikuttaa hieman yliarvostetulta suhteessa historiaan. Keskiarvo yllä olevista laskelmista antaa osakkeen arvoksi $49,64 eli osake on n. 9% yliarvostettu.

Yhteenveto ja päätelmät
Asettamistani kuudesta kriteeristä SBUX läpäisee kaikki. Yritys sopii laadun puolesta DGI-strategiaan lyhyestä osingonkasvuhistoriasta huolimatta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastuuvapautus:

En omista SBUX:n osakkeita, mutta harkitsen position avaamista hinnan laskiessa alle arvioimani arvon.

Blogissa esitettävät kirjoitukset ja kommentit ovat kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä.

Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Kaikenlainen blogissa esitetyn tiedon hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. Kirjoittaja ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista. Kirjoittaja ei siten missään tilanteessa vastaa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehotetaan omatoimisesti analysoimaan blogissa esitettävää aineistoa ja suhtautumaan kriittisesti sen sisältöön, kuten lähteiden luotettavuuteen sekä kirjoittajan esittämiin tulkintoihin ja olettamiin. Lukijaa muistutetaan erityisesti siitä, että blogissa esitetty aineisto ei välttämättä ole objektiivista vaan muodostuu kirjoittajan mielipiteistä ja arvioista, joihin voivat vaikuttaa kirjoittajan henkilökohtaiset olosuhteet ja taloudelliset intressit esimerkiksi suhteessa yksittäisiin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi on olemassa riski siitä, että blogissa esitetty aineisto sisältää virheellistä tai puutteellista tietoa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------