keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Vuoden 2015 tulos pulkassa: +15,39%

Vuosi 2015 on nyt takana ja kaiken kaikkiaan yhteen vuoteen mahtuu todella paljon kaikenlaista. Hyviä muistoja ja huonoja muistoja. Onnistumisia ja epäonnistumisia. Todella hyvää tuuria ja todella huonoa tuuria. Vuoden aikana opin ennen kaikkea yhden asian, nimittäin sen, että kaikki tapahtuneet asiat ovat lähes yksinomaan riippuvaisia sattumasta. Omilla päätöksillä tai kohtalolla on todella pieni vaikutus lopputulokseen varsinkin kun tarkastellaan näin lyhyttä aikaväliä.

Mennäänpä itse asiaan eli vuoden 2015 tulokseen. Omallani kohdalla tulos sisältää ensinnäkin sijoitusportfolion tuoton ja toiseksi nettovarallisuuden kasvun. Lisäksi toteutuneita arvoja on hyvä verrata vuoden alussa asetettuihin tavoitteisiin. Myös muut asiat, jotka vaikuttavat paljon tulokseen on hyvä käydä läpi, kuten kaupankäyntikulut.

Osakkeet tuottivat +15,02% ja osuusmaksut +22,01%

Käydään läpi ensin portfolion tuotto. Osakesalkkuni on kokonaisuudessaan Nordnetissa, jonka mukaan salkkuni tuotti alla olevan kuvaajan mukaisesti +15,02%. Salkku oli alkuvuodesta parhaillaan plussalla reilusti yli 20 % ja pahimmillaan miinuksella lähes 10 %, joten lopputulokseen voi olla tyytyväinen.

Entä sitten koko portfolioni, jossa on myös "korkosijoituksia" mukana. Korkosijoituksilla tarkoitan osuusmaksuja, jota tuottivat osakkeitakin enemmän. Arvon nousua tuli 65€ ja korkoja sekä bonuksia ja maksutapaetua tuli 141,86€, jolloin 935€ osuusmaksusijoitus tuotti 22,12%. Bonukset ja maksutapaedun lasken mukaan tuottoon, koska näitä en saisi ilman osuusmaksuja. Tästä voi olla toki monta mieltä. Koska osuusmaksut ovat vain pieni osa koko portfoliotani, niin tuottoja pitää painottaa. Vuoden alussa osakkeita oli 17199€ ja osuusmaksun korkoja 935€, jolloin koko portfolion arvo oli 18134€. Tällöin saamme painottamalla koko portfolion tuotoksi 935/18134*22,12% + 17199/18134*15,02% = 1,14% + 14,25% = 15,39 %. Koko portfolioni tuotti siis +15,39%.

Vertailuindeksini muodostuu puoliksi OMXH25 indeksistä ja puoliksi SP500 indeksistä. OMXH25 indeksin tuottona käytän Seligsonin indeksirahaston tuottoa. Rahaston arvo kasvoi 2.1.-30.12.2015 välisenä aikana +7,89 ja lähtötasona oli arvo 50,32, jolloin tuotoksi muodostuu +15,68%. S&P500 indeksin tuotto oli 2.1.2015-31.12.2015 välisenä aikana -2,15 %. Tällöin 50/50-vertailuindeksini tuotto vuonna 2015 oli +6,77%. Oma salkkuni tuotti 8,62% paremmin kuin vertailuindeksini. Tämä taitaa olla itse asiassa ensimmäinen vuosi, kun salkkuni tuottaa vertailuindeksiä paremmin. Tämä ei toki ota huomioon dollarin merkittävää vahvistumista, joka nostaa dollaripohjaisen S&P500 indeksin tuottoa selvästi. Tälläkin kertaa näiden indeksituottojen kaivaminen oli melkoisen työn ja tuskan takana ja tämä taitaa olla viimeinen kerta, kun vertaan salkkuni tuottoa useasta indeksistä muodostuvaan vertailuindeksiin. Kaiken lisäksi vertailu menee väärin valuuttamuunnoksista johtuen, niin mitä arvoa tällä on? Jatkossa on ehkä syytä keskittyä siihen, että omistamieni yritysten tulos ja mahdollinen osinko kasvaa.

Osinko- ja korkotulot olivat yli 1000€ tavoitteen

Miten osingot liittyvät salkun tulokseen? Asetin vuoden 2015 tavoitteeksi saada osinko- ja korkotuloja yhteensä yli 1000€. Vuonna 2015 sain osuusmaksun korkoja ja bonuksia sekä maksutapaetua yhteensä 141,86€ ja osinkoja tuli yhteensä 991,34€ alla olevan taulukon mukaisesti. Tuhannen euron tavoite tuli siis täyteen, sillä kokonaissummaksi muodostuu 1133,2€. Tässä on toki hyvä huomata, että tämän tavoitteen saavuttaminen oli riippuvainen jonkin verran velkavivun käytöstä vaikkakin vipua käytettäessä tämä tavoite ei ollut syynä.

Tikkeri KPL Määrä Yhteensä
FUM1V 75 1,3 97,5
NRE1V 250 1,45 362,5
TIK1V 50 0,8 40
TPS1V 280 0,15 42
KNEBV 25 1,2 30
AFL 40 1,58 63,2 USD
IBM 14 5 70 USD
FAST 40 0,84 33,6 USD
MDT 12 1,37 16,44 USD
WMT 16 1,95 31,2 USD
GILD 15 0,86 12,9 USD
GPS 55 0,91 50,05 USD
BBL 52 1,24 64,48 USD
CVX 17 2,14 36,38 USD
CVX 30 2,14 64,2 USD
OTE1V 200 0,1 20

Vuoden 2014 lopussa osakkeissa oli 17199€ ja S-ryhmän osuusmaksuissa 935€ eli portfolion arvo oli yhteensä 18134€. Vuoden 2015 aikana talletin salkkuuni uutta pääomaa yhteensä 5300€. 31.12.2015 osakesalkussani oli 25013€ ja S-ryhmän osuusmaksuissa oli 1000€ eli portfolioni arvo vuoden lopussa oli yhteensä 26013€, joka 7879€ suurempi kuin vuoden alussa. Tästä muutoksesta selittyy 5300€ eli noin 67% uudella pääomalla ja loput 2579€ eli noin 33% osingoilla ja arvon nousulla. Tässä summassa on myös mukana vivutuksesta aiheutuneet kulut eli korot, joita vuonna 2015 oli yhteensä 132,71€. Osingoista lähti myös ennakkopidätys pois, mikä oli yhteensä 202,82€. Alla yhteenveto salkkuni tuoton muodostumisesta

+7879€ arvon muutos yhteensä
+5300€ oma pääoma
+1133€ osinko- ja korkotuotot
+1717€ osakkeiden arvon nousu
+65€ osuusmaksujen arvon nousu
-203€ ennakkopidätykset
-133€ velan korot.

Osingot muodostivat siis noin 39% bruttotuotosta ja arvonnousu loput 61%. Ennakkopidätyksen ja korkojen osuus bruttotuotosta oli 11,5%. Korot ovat toki vähennyskelposia ja ennakkopidätyksen päälle tulee vielä lisää veroja, joten tämä ei anna kokonaiskuvaa asiasta.

Kaupankäynti kulut ovat suurin kulu osakesijoittamisessa, sillä säilytys on ilmaista Nordnetissa. Katsotaan ensin aiempien vuosien kuluja ja verrataan niitä viime vuoteen. Vuonna 2013 ja 2014 kulut olivat 146€ (1,40%) ja 111€ (0,64%). Suluissa oleva lukema kertoo kulujen suhteesta keskimääräiseen salkun kokonaisarvoon. Viime vuonna kulut pysyivät edelleen melko korkealla strategia- ja velkavipusekoilun takia (tästä voisi kirjoittaa oman tekstin). Vuonna 2015 kaupankäyntikulut olivat yhteensä 184€, joka on keskimääräiseen salkkuun verrattuna noin 0,87%.

Säästin 589€/kk, joka jäi tavoitteestani

Asetin vuodelle 2015 myös toisen tavoitteen, joka koski säästämistä. Tavoitteenani oli säästää keskimäärin 750€/kk eli vuodessa yhteensä 9000€. Kuten sanoin jo aiemmin, niin talletin salkkuuni uutta pääomaa 5300€, josta 1500€ on korvamerkitty äidilleni. Tästä voidaan laskea siis vain 3800€ tavoitteeseen mukaan. Lisäksi säästin tililleni yhteensä 3267€. Vuoden 2015 aikana sain säästettyä yhteensä 7067€, joka on keskimäärin noin 589€/kk. Tämä jää tavoitteestani noin 21,5%. Vaikka jäätiin näin kauas tavoitteesta, niin en aio keventää tavoitettani vaan kuten aiemmissa haastekirjoituksissani olen kertonut, niin olen vaan kiristänyt tavoitettani. Vuodelle 2016 tulenkin asettamaan tavoitteeni menoihin enkä säästöihin, sillä menoni on se johon voin vaikuttaa ja säästömäärä on lopputulos. Tästä johtuen on loogisempa asettaa tavoite nimenomaan menoihin.

Nettovarallisuus kasvoi 52 %

Tässä onkin jo käyty paljon läpi asioita, mutta miten kävikään sitten kokonaisuudelle eli nettovarallisuudelleni? Vuoden alussa nettovarallisuuteni oli yhteensä 30827€ (viime vuonna raportoin sen olevan 30544€, mutta en huomioinut luvussa henkilöstörahastossa ollutta rahaa). Yllä kävin jo läpi portfolioni ja säästöjeni kehityksen. Portfolioni kasvoi 7879€ vuoden lopun arvon ollessa 26013€. Maksoin opintolainaani yhteensä 4800€ ja sitä on jäljellä enää noin 2073€. Henkilöstörahastoni arvo kasvoi ja oli viimeisimmän tiedon mukaan 1458€ (nettona). Lisäksi ostin ASP-säästöilläni asunnon, jossa on omaa pääomaa 20983€. Tililläni oli vuoden alussa noin 480€ käteistä. Tämän perusteella vuoden lopun tilanteen mukainen nettovarallisuuteni on 46861€, joka on 52% suurempi kuin viime vuoden lopulla! Tämä tarkoittaa tuotot (ja äidiltä sijoitettavaksi saamani 1500€) pois lukien, että olen säästänyt yhteensä keskimäärin 996€/kk.

Nettovarallisuuslaskelmassani olisin voinut käyttää asunnon osalta asunnon ostohintaa 143000€ ja siitä olevaa velkaa 122000€, mutta koska talo on edelleen rakenteilla, niin asunnon arvo ja velka eivät vastaa vielä lopullisia arvoja. Tästä syystä käytin vain alun perin asuntoon laittamiani säästöjä. Talon pitäisi valmistua jo maaliskuussa, mutta viimeistään toukokuussa.

Lisäksi aloittamaani haasteeseen liittyen minulla on ollut muita menoja (tästä pitää kirjoittaa oma teksti myöhemmin), jotka ovat vieneet loppu vuonna yhteensä 2780€. Tästä johtuen tilini saldo ei vastaa summaa, jonka olen tililleni säästänyt. Jos tuon 2780€ laskee mukaan nettovarallisuuteen, niin tällöin vuonna 2015 nettovarallisuus olisikin kasvanut 61% eli keskimäärin 1228€/kk. Tämä vastaa myös melko hyvin vuonna 2014 saavutettu nettovarallisuuden kasvua, joka oli 1208€/kk ilman tuottoja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti