torstai 20. kesäkuuta 2013

Yhtiön laadun arviointi

Yritän muodostaa pikkuhiljaa sijoitusstrategian, jonka tulen ottamaan käyttöön täysimääräisesti viimeistään ensi vuonna. Tällä hetkellä olen listannut ne strategian säännöt, jotka perustuvat yrityksen pitkän aikavälin tunnuslukuihin:
 1. Ostohinta: ROE(+10y avg)/(P/BV(current)) > 12 %
 2. Ostohinta: kohdassa 1 laskettuun hintaan 5 % turvamarginaali
 3. Osinko: Vähintään 10 vuoden osingonmaksuhistoria
 4. Kannattavuus: ROE > 10 %
 5. Velkaisuus: ROE ei poikkea merkittävästi ROI:sta
 6. Tase: Ei merkittävästi liikearvoa
Ja poikkeukset vahvistavat säännöt:
 • Säännöt eivät koske osinkoaristokraatteja
 • Osinkoaristokraattien vaatimukset: P/E<20
 • Voin sijoittaa velalla poikkeustilanteissa (vipu max. 25 % salkun markkina-arvosta)
 • Sijoitan vain osakkeisiin ja optioihin
Poikkeuksien osalta osinkoaristokraatteja koskevia rajoituksia/määräyksiä pitäisi lisätä ja tarkentaa, mutta ennen kaikkea sääntölistan jatkoksi pitäisi saada useampi uusi kohta, jotka liittyvät erityisesti yhtiön laatuun.

Yhtiön laatuun vaikuttaa monia asioita ja laatua voi lähestyä monista eri suunnista. Ensinnäkin yrityksen markkina-asema pitää olla vahva ja ydintoiminnalla pitää olla vallihautaa. Toisin sanoen kilpailevien yritysten alalle tulo on vaikeaa ja markkina-asema on yrityksen omalla toiminta-alueellaan vahva. Molemmat näistä lisäävät yrityksen hinnoitteluvoimaa ja katteita.

Toiseksi yhtiön johto pitää olla sitoutunut ja johdon toiminnan tulee tukea osakkeenomistajien intressejä. Myös yhtiön omistajarakenne vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin ja johdon toimiin. Yhtiötä pitäisi hallita siten, että johto on sitoutunut omistaja-arvon kasvuun. Toisin sanoen yhtiön johdon tulisi omistaa yhtiön osakkeita ja/tai optioita ja omistuksen määrä tulisi olla merkittävä suhteessa johdon kokonaisvarallisuuteen. Yrityksen johdon pitää olla myös luotettava ja johdon antamat tulevaisuuden ennustukset pitää osua hyvällä tarkkuudella toteutuvaan. Lisäksi johdon asettamat taloudelliset tavoitteet tulee olla realistiset, mutta haasteellisemmasta päästä.

Yrityksen laatuun vaikuttaa myös myytävien tuotteiden tai palveluiden kysynnän kehittyminen. Yrityksen tuotteiden ja/tai palveluiden kysynnän tulee säilyä ja/tai kasvaa ikuisuuteen ja kysynnän ei tulisi riippua suhdannesyklistä. Tällöin tuloksentekokykyä ja kasvua riittää pitkälle tulevaisuuteen osakkeenomistajan sijoitushorisontin yli. Tämä takaa omistajalle hyvät yöunet ja tasaisen tuoton.

Yrityksen tasetta tutkimalla voidaan myös erotella jyvät akanoista. Heikommassa markkinatilanteessa tai merkittävien laajenemisinvestointien alla laadukkaan yrityksen taseen tulee kestää. Toisin sanoen yrityksen pitää olla melko omavarainen ja rahoitusjärjestelyt hoidettu konservatiiviesti. Lisäksi velkavipua tulee käyttää kohtuudella, minkä olenkin huomioinut jo listan kohdassa 5.

Vetosin jo yhtiön kilpailuetuun aiemmissa kohdissa ainakin markkina-aseman ja vallihaudan osalta, mutta siihen on syytä tutustua tarkemmin. Yrityksen kilpailuetua voi tutkia vertaamalla kohdeyritystä saman toimialan sisällä muihin yrityksiin. Kilpailuedun hallitsevalla yrityksellä kustannukset ovat pienemmät kuin muilla. Yrityksen liikevoittomarginaali on parempi kuin muilla. Yhtiöllä on jotain erityisen arvokasta tarjottavaa asiakkaalle, mitä muilla ei ole. Yhtiön tuotteita ei ole helppo kopioida eikä korvata muilla tuotteilla. Yhtiön tuotteilla on vahva brändi.

Tästä päästäänkin seuraavaan yhtiön laatuun vaikuttavaan tekijään, nimittäin brändiin. Vahvalla brändillä on erityisesti merkitystä, jos kuluttajien tai asiakkaiden hankintapäätös perustuu kokonaan tai osittain tavaramerkkiin. Tällöin yhtiölllä voi olla mahdollista myydä tuotteitaan muita saman alan firmoja kalliimmalla ja paremmilla katteilla. Vahvan brändin jälleenrakentaminen voi maksaa todella paljon, se voi olla jopa mahdotonta.

Näistä saadaankiin yhteenvetona hyviä uusia strategiasääntöjä, jotka ottavat erityisesti huomioon yrityksen laadun. Tulen hiomaan listaani vielä useaan otteeseen, mutta tässä ainakin alustavat ajatukset uusista säännöistäni (kohdat 7-11):
 1. Ostohinta: ROE(+10y avg)/(P/BV(current)) > 12 %
 2. Ostohinta: kohdassa 1 laskettuun hintaan 5 % turvamarginaali
 3. Osinko: Vähintään 10 vuoden osingonmaksuhistoria
 4. Kannattavuus: ROE > 10 %
 5. Velkaisuus: ROE ei poikkea merkittävästi ROI:sta
 6. Tase: Ei merkittävästi liikearvoa
 7. Kilpailuetu: vähintään neljä kilpailuedun kriteeriä(kts. alle) tulee toteutua
 8. Johto: sitoutunut omistaja-arvon kasvuun, merkittävä omistus vs. kokonaisvarallisuus
 9. Johto: sisäpiiri ei viimeaikoina myynyt omistusta yrityksestä
 10. Johto: luotettavat ennusteet, realistiset tavoitteet, onnistuminen yrityskaupoissa
 11. Kysyntä: säilyy tai kasvaa sijoitushorisontin (20 vuotta) yli
 • Säännöt eivät koske osinkoaristokraatteja
 • Osinkoaristokraattien vaatimukset: P/E<20
 • Kilpailuedun kriteerit: vahva markkina-asema, vallihauta, pienemmät kustannukset, parempi liikevoittomarginaali, erityistä asiakkaalle, tuotteita ei voi jäljitellä eikä korvata, vahva brändi
 • Voin sijoittaa velalla poikkeustilanteissa (vipu max. 25 % salkun markkina-arvosta)
 • Sijoitan vain osakkeisiin ja optioihin
Lähteet:

J. Oksaharju, Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen, 1. painos, 2012.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti